Ammattipätevyyden hankkimisesta aiheutuvat menot yrityskuluina

Verkkosivusto

Yhä useammat ihmiset päättävät perustaa oman yrityksen, mikä lisää markkinoiden kilpailukykyä ja sen myötä ostajien odotuksia. Säilyttääkseen vahvan asemansa markkinoilla yrittäjät kehittävät jatkuvasti tuotteitaan, pitävät huolta yrityksen imagosta ja kohottavat pätevyyttään. Nämä puolestaan ​​ovat välttämättömiä tietyn alan asiantuntijaksi ja sitä kautta tehokkaamman liiketoiminnan johtamiseen. Herää kuitenkin kysymys, voidaanko ammattipätevyyden hankkimisesta aiheutuvat kulut luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi?

Voivatko ammattipätevyyden hankkimisesta aiheutuvat kulut olla yrityksen kuluja?

Jotta tietty kulu voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi, on ensin harkittava, vastaako kulu verotuksessa vähennyskelpoisen kulun määritelmää. Henkilön tuloverolain (PIT) säännösten mukaisesti 22 sek. 1, tulojen hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan pitää menoina, jotka ovat aiheutuneet:

  • tulojen saaminen,
  • tulonlähteen turvaaminen tai säilyttäminen.

Samanaikaisesti kuluja ei voida ilmoittaa Art. ALV-lain 23 §:n mukaan siihen sisältyvät menot eivät voi alentaa veropohjaa, vaikka ne täyttäisivät edellä mainitun ensimmäisen ehdon. Tietenkin nämä kulut on dokumentoitava asianmukaisesti, esimerkiksi laskulla tai laskulla, jossa ilmoitetaan yritystiedot. Esimerkkejä koulutuksesta aiheutuneista kuluista, jotka voivat sisältyä verovähennyskelpoisiin kuluihin, ovat esimerkiksi vieraan kielen kurssi, opintojen lukukausimaksut (jos opintoala on sama kuin suoritettavan toiminnan kohde), ajokorttikurssi (esim. harjoitetussa liiketoiminnassa käytettävälle kuorma-autolle). Henkilöauton ajokortin hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei voida sisällyttää vähennyskelpoisiin kuluihin, koska ne ovat henkilökohtaisia. Ammattipätevyyden hankkimisesta aiheutuvien kulujen, jotka edellä mainitun mukaisesti voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, on täytettävä lisäehto ja liityttävä läheisesti liiketoiminnan aiheeseen. Jos suoritetut koulutukset, kurssit tai opinnot eivät suoraan liity suoritettavaan toimintaan, ne ovat yksityisiä eikä niitä voida sisällyttää yrityksen kuluihin.


Esimerkki 1.

Herra Marek on johtanut puusepänpajaa vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2021 hän kiinnostui psykologiasta ja päätti siksi aloittaa opinnot "Psykologian" alalta.

Koska Marekin suorittamat opinnot eivät liity tuolloin harjoitettuun taloudelliseen toimintaan, verovelvollinen ei voi laskea ammatillisen pätevyyden hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Esimerkki 2.

Jadwiga on toiminut parturi-kampaamossa vuodesta 2015 luonnollisena henkilönä. Vuonna 2021 hän suoritti ammatillisen pätevyyden parantamiseen tähtäävän kampaajakurssin.

Jadwigan koulutuksen aikana hankkimat taidot ovat välttämättömiä harjoitteluun osana hänen liiketoimintaansa. Näin ollen Jadwiga voi sisällyttää koulutuksesta aiheutuneet kulut verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin laskun perusteella.

Voivatko esitutkintakulut olla kuluja?

Pääsääntöisesti yrittäjän koulutuksesta aiheutuneita menoja, vaikka ne vastaisivat kulumääritelmää ja liittyvät läheisesti harjoitettavaan liiketoimintaan, ei voida sisällyttää yrityksen kuluihin, jos ne ovat tapahtuneet ennen liiketoiminnan aloittamista. Tämän väitteen pätevyys löytyy monista yksittäisistä tulkinnoista.

Esimerkkinä Verohallinnon johtajan yksilöllinen tulkinta 21.12.2018 (viitenumero 0115-KDIT3.4011.521.2018.1.ESZ)

"[...] on todettava, että hakija voi sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisiin kustannuksiin vain ne kulut, jotka ovat aiheutuneet pätevyyden parantamisesta (opinnoista) liiketoiminnan aloittamisen jälkeen. Toisaalta kulut, jotka hakijalle aiheutuvat koulutuksesta ennen liiketoiminnan aloittamista, eivät voi olla tämän toiminnan kustannuksia. [...] ”.

Yllä olevan mukaisesti yrittäjän kouluttamisesta ennen yrityksen aloittamista aiheutuneet menot ovat yksityisiä kuluja, koska ne eivät syntymishetkellä olleet tulojen turvaamiseen tai säilyttämiseen ja saavuttamiseen, koska toiminta ei vielä suoritettu. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ammattipätevyyden hankkimisesta aiheutuvien kulujen kirjaaminen wFirma.pl-järjestelmässä

Ammattipätevyyden hankkimisesta aiheutuneet kulut, jotka on sisällytettävä KPiR:ään, tulee syöttää yrityksen välilehdelle järjestelmään: KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »ALVLASKU / LASKU (ILMAN ALV), sitten menotyypiksi , valitse: MUUT TALOUDELLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT .

Säästämisen jälkeen kulu menee KPiR:n sarakkeeseen 13 - Muut kulut sekä ostojen arvonlisäverorekisteriin.