Taksikulut yrityksen kuluissa

Palveluvero

Taksikulut ja yrityksen kulut

Verokuluihin voivat sisältyä kaikki menot, jotka yrittäjälle aiheutuu tulon saamiseksi tai sen lähteen turvaamiseksi tai ylläpitämiseksi, lukuun ottamatta 1 §:ssä lueteltuja kustannuksia. PIT-lain 23 §. Se ei kuitenkaan sisällä taksimatkan kustannuksia, joten ne voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kustannuksiksi yleisten periaatteiden mukaisesti.

Jotta taksikulut voitaisiin laskea yrityskuluiksi, niiden ja suoritetun toiminnan välillä on oltava suora yhteys. Taksikulut, esim.

  • matkustaa lentokentälle työmatkalle,

  • liiketapaamiseen asiakkaan kanssa tai

  • pääsy toimistoihin jne.

pääsääntöisesti ne voidaan laskea pykälän mukaan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. 22 §:n 1 momentin mukaan.

Samalla on muistettava, että veronmaksajalla on velvollisuus todistaa aiheutuneiden kustannusten ja saatujen tulojen välinen suhde.

Kuinka dokumentoida taksimatkan kulut?

Jotta yritystoiminnan kustannukset sisällytettäisiin, taksimatkan kustannukset on myös dokumentoitava asianmukaisesti, paitsi että niiden on oltava järkevästi ja taloudellisesti perusteltuja.

Taksipalvelua käytettäessä tulee muistaa, että jokainen myönnetty asiakirja ei välttämättä ole peruste sen sisällyttämiselle verokuluiksi. KPiR:ssä todisteita kulujen syntymisestä voivat olla vain tarkasti määriteltyjä asiakirjoja. Par. 12 sek. Tulojen ja kulujen verokirjan pitämisestä 26. elokuuta 2003 annetun valtiovarainministerin asetuksen (Lakilehti nro 152, kohta 1475, sellaisena kuin se on muutettuna) 3 §:n mukaan kirjanpitoasiakirjat: laskut, arvonlisävero. laskut, laskut ja tulliasiakirjat. Huomaa, että kuitit eivät sisälly tähän luetteloon. Taksimatkasta ei myöskään aiheudu kuluja toisessa luettelossa - tapahtumat, jotka voidaan kirjata KPiR:iin sisäisen todisteen perusteella (asetuksen 14 kohta).

Tämä tarkoittaa, että tällaisen kulun sisällyttämiseen verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin pelkkä kuitti ei riitä. Tässä tilanteessa verovelvollisen, joka haluaa sisällyttää taksimatkan yrityksen kustannuksiin, tulee varmistaa, että lasku tai kuitti, jossa on ostajan NIP, laaditaan (jos kaupan arvo ei ylitä 450 zlotya, sitä pidetään ns. yksinkertaistettuna laskuna ). Vaihtoehtona voi olla myös kollektiivinen lasku kaikilta tietyn selvitysjakson matkoista. Tämä asiakirja on myös täysimittainen kirjanpitoasiakirja.