Hyväntekeväisyyskulut - ovatko ne OSTA ja ALV voidaan vähentää?

Verkkosivusto

Hyväntekeväisyys on yksi yhteiskunnallisen toiminnan muodoista, joka koostuu kertaluonteisesta avusta, joka ei liity mihinkään vastineeseen, ei vain rahassa. Monet yrittäjät, varsinkin ne, joilla on siihen varaa, osallistuvat erilaisiin sosiaalisiin hankkeisiin, jotka liittyvät yleisesti ymmärrettävään sosiaaliseen toimintaan. Voivatko hyväntekeväisyyskulut olla verokuluja? Voiko yrittäjä vähentää niistä arvonlisäveron?

Lahjoitus keinona tukea hyväntekeväisyyttä

Siviililain mukaan lahjoittaja sitoutuu lahjoitussopimuksella tarjoamaan vastaanottajalle ilmaisen edun hänen omaisuutensa kustannuksella. Lahjoituksen tyypillinen piirre on se, että vastaanottaja ei hyödy luovuttajalle vastineeksi saadusta lahjoituksesta - ei vastinetta.

Krakovan muutoksenhakutuomioistuimen 17. huhtikuuta 2015 antaman tuomion mukaan I ACa 160/15:

”Lahjoitussopimuksella on syynä lahjoittajan aikomus rikastaa toista vastikkeetta oman omaisuutensa kustannuksella. Ammattiraha on lahjoitussopimuksessa essentialiae negotii. Jos lahjoittajalla ei ole tällaista aikomusta (ilmainen lahjoitus) ja osapuolten yhteisymmärrystä tästä sopimuksen olennaisesta osasta, sopimus on mitätön, sillä ilman sitä ei voida tehdä lahjoitussopimusta. Luovuttajan palvelun tulee olla subjektiivisesti ja objektiivisesti maksutonta eli riippumatonta vastaanottajalta saadusta hyödystä tai vastaavasta. Lahjoituksella lahjoittaja toteuttaa aikomusta tuoda edunsaajalle hyötyä oman omaisuutensa kustannuksella."

Lahjoitussopimus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti. Kiinteistön omistusoikeuden ja pysyvän käyttöoikeuden sekä osuuskunnan lahjoitussopimukseen vaaditaan erityinen notaarin vahvistama asiakirja.

On totta, että siviililaki ei määrittele, mitä osia lahjoitussopimukseen tulee sisällyttää, mutta sen tulee sisältää:

  1. päivämäärä ja paikka;
  2. sopimuspuolet;
  3. sopimuksen kohde;
  4. lahjoittajan ilmoitus lahjoitusesineen omistusoikeudesta;
  5. vastaanottajan ilmoitus lahjoituksen hyväksymisestä;
  6. loppumääräykset / sopimuksen kopioiden lukumäärä / sopimuskustannukset / säännösten soveltaminen;
  7. osapuolten allekirjoitukset.

Lahjoitussopimus – onko se verokulu?

Art. 23 sek. PIT-lain 1 kohta 11 ei katsota lahjoituksia ja minkäänlaisia ​​uhreja koskevaksi verokuluksi.

Varsovan korkeimman hallinto-oikeuden 14. marraskuuta 2017 antaman tuomion mukaan II FSK 1275/06:

”Tilannessa, jossa kaupallisten tavaroiden osto oli tarkoitus myydä (saa tuloa tältä tililtä) ja sitten tavara siirrettiin lahjoituksena, sen hankintaan liittyvät menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. . Tämä vapautus on voimassa riippumatta lahjoituksen tarkoituksesta ja siitä, koskeeko se verovuoden aikana ostettuja tai alkuperäiseen varastoon sisältyviä kaupallisia tavaroita."

Siksi lahjoituksia ei voida kirjata tulo- ja kulukirjaan.
Lainsäätäjä asetti kuitenkin tietyn porsaanreiän, joka mahdollistaisi hyväntekeväisyyslahjoituksen verotuksen. Lisää Art. 21 sek.ALV-lain 1 momentin 11 momentin mukaan lainsäätäjä ilmoittaa, että tulonhankintakustannukset ovat 11 §:ssä tarkoitettujen elintarvikkeiden tuotantokustannukset tai hankintahinta. 43 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 momentin 16 kohta, joka on siirretty yleishyödyllisestä toiminnasta annetun lain säännöksissä tarkoitetuille yleishyödyllisille yhteisöille, jotka on tarkoitettu yksinomaan näiden järjestöjen harjoittamaan hyväntekeväisyystoimintaan. Tätä säännöstä vastaava on Art. 16 sek. Arvoverolain 1 14 kohta.

Arvonlisäverolaissa on pykälässä tarkoitettu tavaroiden luovutuksen objektiivinen vapautus. 7 sek. Elintarvikelain 2 §:n 2 momenttia lukuun ottamatta yli 1,2 % alkoholipitoisia alkoholijuomia sekä oluen ja yli 0,5 % alkoholipitoisten alkoholittomien juomien seosta sisältäviä alkoholijuomia, jos ne siirretään yleishyödyllisestä ja vapaaehtoistyöstä laissa tarkoitettu yleishyödyllinen järjestö, joka on tarkoitettu tämän järjestön harjoittamaan hyväntekeväisyystoimintaan.

Varsovan korkeimman hallinto-oikeuden 5. joulukuuta 2014 antamassaan tuomiossa III SA / Wa 1029/14 antaman lausunnon mukaan:

"Koska Art. 16 sek. 1 piste 14 u.p.d.o.p. tulonhankintakustannus on vain pykälässä tarkoitettujen elintarvikkeiden hankintahinta. 43 sek. Lain 1 momentin 16 momentti, siirretty yleishyödyllisestä ja vapaaehtoistyöstä annetun lain säännösten mukaiselle yleishyödylliselle yhteisölle, joka on tarkoitettu yksinomaan näiden järjestöjen harjoittamaan hyväntekeväisyystoimintaan - tämä tarkoittaa, että kauppahinta muut lahjoituksena annetut tavarat eivät muodosta tulojen hankintakustannuksia."

1 artiklassa tarkoitetut elintarviketuotteet. 23 sek. PM 1 11 momentin mukaan siirretään vuoden yleishyödyllisestä ja vapaaehtoistyöstä annetussa laissa tarkoitettuun yleishyödylliseen yhteisöön sillä ehdolla, että ne on tarkoitettu ainoastaan näiden järjestöjen harjoittama hyväntekeväisyystoiminta. Ei riitä, että tavarat luovutetaan yleishyödyllisellä toimialalla toimivalle kansalaisjärjestölle. Tässä organisaatiossa on oltava merkintä, joka vahvistaa, että se on yleishyödyllinen organisaatio. Tärkeää on myös se, että tulonhankintakustannukset voivat olla ostohintaa tai elintarvikkeiden valmistuskustannuksia. Tästä syystä on syytä huomauttaa, että oikeus sisällyttää edellä mainitut kulut verovähennyskelpoisiin kuluihin koskee sekä elintarvikkeiden tuottajia että henkilöitä, jotka ovat aiemmin ostaneet ruokaa, mutta eivät olleet sen tuottajia.

Esimerkki 1.

Miten Kowalski on aktiivinen elintarvikkeiden myynnissä. Harjoitetun toiminnan yhteydessä se osti tukkuliikkeeltä tavaraa 300 hedelmäjogurttipakkauksen muodossa. Hän myi vain 100 pakettia. Loput hän päätti lahjoittaa hyväntekeväisyyteen yleishyödyllisenä yhteisönä rekisteröidylle yhteisölle. Siksi elintarvikkeiden lahjoittaminen on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Hyväntekeväisyyskulut ja ALV

Arvonlisäverolain mukaan tavaroiden luovutuksella tarkoitetaan myös verovelvollisen yritykselleen kuuluvien tavaroiden ilmaista toimitusta, erityisesti:

  1. tavaroiden luovuttaminen tai kuluttaminen verovelvollisen tai sen työntekijöiden, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osakkeenomistajat, osuuskunnan jäsenet ja heidän kotitalousjäsenensä, oikeushenkilöiden hallintoelinten jäsenet, yhdistyksen jäsenet, henkilökohtaisiin tarkoituksiin;
  2. mikä tahansa muu lahjoitus

- jos verovelvollisella oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää kokonaan tai osittain näiden tavaroiden tai niiden osien hankinnasta, maahantuonnista tai valmistuksesta perittävän veron määrällä.

Art. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n 16 momentin mukaan tavaroiden toimittaminen 7 sek. 2 momentin 2 momentin kohteena ovat elintarvikkeet, lukuun ottamatta alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,2 prosenttia, ja alkoholijuomia, jotka ovat oluen ja alkoholittomien juomien sekoituksia ja joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 prosenttia, jos ne lahjoitetaan yleishyödyllisestä ja vapaaehtoistyöstä laissa tarkoitetulle julkiselle etujärjestölle, jotka on tarkoitettu tämän järjestön harjoittamaan hyväntekeväisyystoimintaan.

On hyvä tietää, että kyseisen vapautuksen hyödyntämisen ehtona on, että elintarvikkeita toimittavalla henkilöllä (elintarvikkeita luovuttavalla yrittäjällä) on toimituksesta yleishyödylliseen yhteisöön (rekisteröity) asiakirja, joka on tarkoitettu ainoastaan ​​hyväntekeväisyyteen. näiden järjestöjen toteuttamia toimia. Yllä oleva velvoite johtuu Art. 43 sek. arvonlisäverolain 12 §. Näin ollen vapautuksesta ei voi hyötyä ainoastaan ​​tavaroiden tuottaja, vaan myös jokainen toimija, joka suorittaa tällaisia ​​toimituksia. Poikkeus ei koske, jos:
1) yleishyödyllisen yhteisön vastaanottaman tavaran käyttötarkoitus ei ole mahdollinen tämän järjestön ylläpitämän asiakirjan perusteella tai
2) yleishyödyllisen yhteisön saamat tavarat on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin tämän järjestön harjoittamaan hyväntekeväisyystoimintaan. Art. 86 sek. Arvonlisäverolain 8 3 momentin mukaan verovelvollisella on oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä, jos maahan tuodut tai ostetut tavarat ja palvelut liittyvät yleishyödylliselle yhteisölle siirrettyjen tuotteiden toimittamiseen.

Siksi elintarvikkeiden lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen on veroneutraalia.