Asunnon poistaminen toiminnasta - veroseuraamukset

Verkkosivusto

Yrittäjällä, jolla on asunto käyttöomaisuusrekisteriin merkittynä, on oikeus ottaa kuluiksi poistot ja muut kiinteistöön liittyvät kulut. On kuitenkin syytä muistaa, että asunnon selvittämisellä elinkeinotoiminnassa on veroseuraamuksia, jos se halutaan vetää pois yrityksen omaisuudesta tai myydä se edelleen. Keskustellaan siis asunnon vetäytymisestä taloudellisesta toiminnasta.

Asunto käyttöomaisuus- ja poistorekisterissä

Ennen kuin siirrät asunnon yrityskiinteistöön tai ostat sen suoraan yrityskäyttöön, kannattaa miettiä, kuinka kauan kiinteistö palvelee meitä liiketoiminnassa. Voi käydä niin, että muutaman vuoden kuluttua haluamme myydä sen tai käyttää sitä yksityisesti. Käyttöomaisuusrekisteriin merkitty asunto poistetaan yleensä 1,5 %:n poistoprosentilla. Vasta sen jälkeen, kun jokin ehdoista on täyttynyt:

  1. asunto on käytössä - verovelvollisen on tällöin todistettava, että asunto on ollut edellisen omistajan käytössä vähintään 60 kuukautta ennen ostoa,
  2. tiloja parannellaan - ennen kuin se merkitään käyttöomaisuusrekisteriin, verovelvolliselle parannuksesta aiheutuneet menot olivat vähintään 30 % alkuarvosta

- Yrittäjällä on oikeus tehdä yksilöllinen poistoprosentti enintään 10 %.

Siksi asunnon poistot on pitkäaikainen prosessi, joka kestää 10 vuodesta lähes 67 vuoteen. Siksi usein tapahtuu, että yrittäjät joutuvat luovuttamaan asunnon yksityiskäyttöön tai myymään sen ennen kuin rakennus lakkaa kokonaan. Omaisuuden siirtoprotokolla yksityisiin tarkoituksiin löytyy artikkelista: Pöytäkirja käyttöomaisuuden siirrosta omiin tarpeisiin - keskustelupohja

Asunnon poistaminen toiminnasta tuloveron perusteella

Pelkästään asunnon siirtämisellä yrityksen kiinteistöstä yrittäjän henkilökohtaiseen käyttöön ei veroviranomaisten kannan mukaan ole tuloverovaikutuksia. Tässä tapauksessa emme käsittele yrityskiinteistön myyntiä vastiketta vastaan. Tämä johtuu siitä, että yrittäjän omaisuutta ei ole laillisesti erotettu yrittäjän henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Esimerkki 1.

Joanna esitteli aiemmin ostetun asunnon yhtiön kiinteistöön ja käytti sitä liiketoiminnassa 15 vuotta. Hän päätti henkilökohtaisista syistä vetää asunnon pois toiminnasta ja luovuttaa sen yksityiskäyttöön. Onko tuloveroa maksettava?

Rouva Joanna voi helposti siirtää asunnon yksityisomistukseen ilman tuloveroa. Jo asunnon poistaminen toiminnasta yrittäjän yksityisiin tarpeisiin on veroneutraalia.

Asunnon siirto yksityisomaisuuteen ja arvonlisävero

Asunnon poistaminen elinkeinotoiminnasta ja sen siirtäminen yksityiseen omaisuuteen on arvonlisäverollista vain, jos yrittäjällä oli oikeus vähentää tämä vero kiinteistön ostamisen yhteydessä.

Veroviraston kannan mukaan tässä asiassa, jos verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää ostoihin sisältyvää veroa kiinteistön oston yhteydessä eikä tällaista oikeutta synny sen myöhemmässä käytössä, asunnon luovuttamisesta yksityiselle omaisuudelle ei vaadita arvonlisävero.

Art. 7 sek. arvonlisäverolain 2 §
"Art:ssa tarkoitettujen tavaroiden toimituksella. 5 sek. 1 momentin 1 momentilla tarkoitetaan myös verovelvollisen veloituksetta yritykselleen kuuluvien tavaroiden luovuttamista, erityisesti:
1) tavaroiden luovuttaminen tai kuluttaminen verovelvollisen tai hänen työntekijöidensä, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osuuskunnan jäsenet ja heidän perheenjäsenensä, oikeushenkilön hallintoelinten jäsenet, yhdistyksen jäsenet, henkilökohtaiseen käyttöön,
2) muut lahjoitukset
- jos verovelvollisella oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää kokonaan tai osittain näiden tavaroiden tai niiden osien hankinnasta, maahantuonnista tai valmistuksesta perittävän veron määrällä.

Kuten näemme, jos yllä oleva ehto ei täyty, asunnon poistaminen toiminnasta ja sen siirtäminen yrittäjän yksityiseen omaisuuteen ei aiheuta arvonlisäverovaikutuksia.

On muistettava, että arvonlisäveron jättäminen asunnon oston yhteydessä ei aina tarkoita sitä, että yksityiskäyttöön luovutettaessa sitä ei tarvitse laskuttaa, olennaista on, oliko yrittäjällä oikeus tällaiseen vähennykseen. Sillä jos vähennysoikeus on syntynyt, eikä elinkeinonharjoittaja ole sitä käyttänyt, se ei vapauta häntä tavara- ja palveluverosta, kun omaisuus otetaan pois yhtiön omaisuudesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Aiemmin poistuneen asunnon jälleenmyynti

Kuten jo todettiin, pelkällä elinkeinokäytössä olevan asunnon siirtämisellä yksityisomistukseen ei ole tuloverovaikutuksia, vain sen edelleen myynti voi johtaa kiinteistön verotustarpeeseen. Jos yrittäjä päättää myydä aiemmin elinkeinokäytössä ja myöhemmin yksityiskäyttöön luovutetun asunnon viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona kiinteistö on hankittu tai rakennettu, kauppaa verotetaan. tulovero. Tulonlähde on vastikkeellinen myynti, joka verotetaan 19 % tuloverolla ja ilmoitetaan vuosittaisessa PIT-39 veroilmoituksessa.

Art. 30e kohta. 1 ja sek. ALV-lain 2 §:n mukaan kiinteistön maksua vastaan ​​myynnistä saadusta tulosta kannetaan tuloveroa 19 % veron laskentaperusteesta ja veron laskentaperusteena on tällöin kiinteistön myynnistä saadun tulon erotus. omaisuus maksua vastaan ​​ja sen hankintakustannukset lisättynä myytävän kiinteistön poistoilla. Suosittelemme myös artikkelia: Asunnon myynti ja oikeus asumistukeen - milloin verovapaus on mahdollista? Arvonlisäveron kannalta yrittäjän omaan omaisuuteen siirretyn aiemmin elinkeinokäytössä olevan asunnon mahdollinen edelleen myynti on veroneutraalia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrittäjän, joka poistaa asunnon käyttöomaisuusrekisteristä ja siirtää sen yksityiskäyttöön tai myy sen edelleen, tulee harkita tilannettaan tulo- ja arvonlisäverotuksessa. Tällaisilla toimilla on erityisiä verovaikutuksia.