ALV:n kassalaskentatavan valinta

Palveluvero

Kassatapa

Käteisarvonlisäveron selvitysmenetelmälle on ominaista verovelvollisuuden syntymisajankohta myöhempi kuin yleisten sääntöjen tapauksessa.

Käteismenetelmän tapauksessa verovelvollisuus syntyy:

  • kaikkien saatavien tai osan maksaminen myytäessä toiselle aktiiviselle arvonlisäveron maksajalle,
  • saatavien maksaminen kokonaan tai osittain, kuitenkin viimeistään 180 päivän kuluessa tavaran toimituspäivästä / palvelun suorittamisesta myytäessä urakoitsijalle, joka ei ole aktiivinen arvonlisäverovelvollinen.

Toisaalta ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus syntyy, kun pienverovelvollisen vastaanottama lasku on maksettu osittain tai kokonaan.

Tämän menetelmän avulla veronmaksaja voi maksaa veron neljännesvuosittain, eikä se myöskään johda arvonlisäveron maksuvelvollisuuteen, jos urakoitsija ei maksa hänelle toimitetusta tavarasta tai palvelusta. Vero maksetaan sen jälkeen, kun maksu on tosiasiallisesti vastaanotettu urakoitsijalta. Tavaroiden ja palvelujen ostoista perittävän arvonlisäveron verovelvollinen saa kuitenkin vähentää vasta, kun hän hoitaa velkansa itse.

Kuka voi käyttää kassamenetelmää ALV-kirjanpidossa

Pienet verovelvolliset voivat vuonna 2016 hyödyntää arvonlisäveron selvitysmahdollisuutta erityisellä tavalla eli käteisellä. Nämä ovat yrittäjiä, joiden myynnin arvo edellisenä verovuonna eli vuonna 2015 ei ylittänyt 1,2 miljoonaa euroa (5 092 440 zlotya).

Kuinka tehdä valinta

Pienet verovelvolliset voivat käyttää verovuoden aikana kassaperusteista lähestymistapaa. Halukkuus siirtyä tähän arvonlisäveron selvitystapaan tulee ilmoittaa kirjallisesti toimivaltaisen veroviraston johtajalle sitä ajanjaksoa edeltävän kuukauden loppuun mennessä, josta alkaen verovelvollinen haluaa suorittaa käteismaksutavan. Jos yrittäjä esimerkiksi haluaa siirtyä elokuusta alkaen käteismaksuun, tulee hänen ilmoittaa asiasta verovirastolle heinäkuun loppuun mennessä. Valittua menetelmää tulee soveltaa vähintään vuoden ajan muutospäätöksen tekemisestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että käteismaksutapa on pienten veronmaksajien käytettävissä. Se vapauttaa verovelvollisen maksamasta liikevaihtoveroa, josta verovelvollinen ei ole saanut maksua, tai lykkää maksun määräaikaa 180 päivällä, jos kyseessä on myynti yhteisöille, jotka eivät ole aktiivisia arvonlisäverovelvollisia. Samalla on muistettava, että se ei anna oikeutta ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennykseen, kun pieni verovelvollinen jättää velan suorittamatta.