Ensimmäinen käteisleasingmaksu - seuraukset

Palveluvero

Tuloverolaki sisältää 1.1.2017 alkaneen sanamuodon mukaan yrittäjille varsin epämukavia säännöksiä, jotka velvoittavat yrittäjän jättämään verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten ulkopuolelle ilman pankkitiliä suoritetut, yli 15 000 zlotyn arvoiset liiketoimet.

Yrittäjien selvitysvelvoitteita koskevien säännösten tulkinta herättää paljon epäilyksiä, ja skenaarioiden laaja kirjo tarkoittaa, että yrittäjän tiedostamattomat toimet voivat johtaa merkittävien verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten menettämiseen. On vaikea selittää termiä "transaktio", joka antaa verovirastolle tehokkaan työkalun lisäverojen täytäntöönpanossa.

Tyypillinen ja yleisesti tehty sopimus palvelujen tuottamisesta on leasingpalvelu. Jotta tämän tilin verovähennyskelpoiset kulut voidaan täysin tietoisesti ja turvallisesti tunnistaa, kannattaa esittää muutama tärkeä näkökohta. Myöhemmin artikkelissa pohditaan, onko leasingsopimus luonteeltaan yhtenäinen taloustoimi ja pohditaan, onko yrittäjä alttiina riskille kyseenalaistaa selvitykset, esim. siinä tapauksessa, että alkuperäinen leasingmaksu maksetaan jälleenmyyjä käteisellä.

Leasingsopimus voidaan käsitellä yhtenä kauppana

Leasingsopimus koostuu pääsääntöisesti siitä, että rahoittaja antaa leasing-kohteen käyttäjän saataville, ja vastineeksi käyttäjä maksaa leasingmaksut/vuokrat. Vaikka sopimuksen mukaisten maksujen moninaisuus saattaa viitata siihen, että 15 000 zlotya vastaava käteismaksujen raja on yksittäisten leasingmaksujen ulottumattomissa, itse sopimusta voidaan pitää yhtenä tapahtumana. Yllä olevan opinnäytetyön hyväksyminen velvoittaa yrittäjän maksamaan kaikki vuokravuokrat ilman käteistä. Leasingsopimusta voidaan pitää taloudellisesti yhtenäisenä kauppana, joten yrittäjän tulee maksaa kaikki sopimuksesta johtuvat velvoitteet ilman käteistä!

Edellä esitetty kanta, josta voi tulla vakava väline veroviranomaisille, heijastuu mm vastauksena eduskunnan 8.2.2017 esittämään kysymykseen nro 9279. leasing-kysymys, joten on perusteltua lainata fragmentti siellä esitetystä väitteestä: "Kun kyseessä on kansanedustajan ilmoittama leasingsopimus - mukaan lukien käyttäjän velvollisuus maksaa rahoittajalle sovituissa erissä käteiskorvaus, joka on vähintään yhtä suuri kuin rahoittajan tavaran ostohinta tai korvaus (pykälä) siviililain 7091) - lainanottajan korvaus maksetaan pääsääntöisesti määräajoin sopimuksessa määritellyn aikataulun mukaisesti, mutta yksittäiset maksut muodostavat käyttäjän kokonaisvastuun, joka voi ylittää 15 000 PLN:n . Arvioidakseen 1999/2003:ssa tarkoitetun velvoitteen noudattamista. Elinkeinotoiminnan vapauslain 22 §:n mukaan leasingsopimuksen tapauksessa ratkaiseva tekijä on rahoittajalle kuuluvien velkojen summa.”.

Kun otetaan huomioon ääritapaus, jossa yrittäjä maksaisi vähintään yhden leasingerän käteisenä, ei koko leasingsopimuksen arvo voi muodostaa yrittäjän verotuksessa vähennyskelpoista kulua. Yllä oleva johtuu erityisesti verkkosivustolle biznes.gov.pl julkaistuista selityksistä:
Muista myös, että jos käteismaksujen rajaa koskevia säännöksiä rikotaan, ei ainoastaan ​​yli 15 000 PLN:n ylijäämää suljeta pois kuluista. Jos kaupan arvo ylittää lakisääteisen rajan, käteisellä maksaminen tarkoittaa, että ilman pankkitiliä maksettua summaa ei voida kirjata verokuluiksi.". Tämä sääntö ei päde vain yksittäisen leasingsopimuksen selvittämiseen, vaan myös kaikkiin taloudellisesti yhtenäisiin liiketoimiin, esimerkiksi rakennustöiden suorittamista koskevaan sopimukseen.

Cashback ja erän takaisinmaksu pankkisiirrolla välttävät negatiiviset seuraukset

Tilanne, jossa yrittäjä suorittaa 15 000 zlotya ylittävän velan kokonaan tai osittain käteisenä, edellyttää verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten oikaisua.

Ratkaisuna tässä tilanteessa voi olla vastapuolen rahanpalautus ja velan takaisinmaksu maksutilin kautta. Jotta vältytään velvoitteelta alentaa verovähennyskelpoisia kustannuksia tai lisätä verotuloja, on todellisen tilanteen vaikutukset käännettävä siten, että velka suoritetaan tilisiirtona, joka alun perin selvitettiin käteisellä.

Vaikka edellä esitetty ratkaisu on sovellettavissa teoriassa ja käytännössä, varsinkin koska säännökset ovat tältä osin epätarkkoja eivätkä ne analysoi tällaisia ​​menettelyjä, on tässä yhteydessä pidettävä mielessä myös veroviranomaisten kanta, joka osoittautuu poikkeava. Esimerkiksi Bydgoszczin verokamarin johtaja 19. tammikuuta 2017 antamassaan yksittäispäätöksessä, tiedostoviite. 0461-ITPB3.4511.331.2016.1.AK, hyväksyi tämän kannan, kun taas Varsovan verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 25. tammikuuta 2017, viite. 1462-IPPB3.4510.974.2016.2., Ilmaisi täysin toisenlaisen näkemyksen.

Ensimmäinen käteisleasingmaksu jälleenmyyjällä - kuittaus sallittu

Vaikka velkojen maksaminen käteisellä suoraan vuokranantajalle on melko harvinaista, niin ennakkomaksun suorittaminen jälleenmyyjän kassalla on paljon yleisempi ilmiö. Ensinnäkin leasing-kohde tilataan suoraan valmistajalta tai myyjältä, mikä vaatii lähes kaikissa tapauksissa ennakkomaksun.

Leasingsopimuksen solmimisen yhteydessä tehdyn kaupan loppuun saattaminen johtaa tarpeeseen maksaa alkuperäinen leasingmaksu, jonka vuokranantaja dokumentoi laskulla. Käytännössä jälleenmyyjälle maksettu ennakko hyvitetään yleensä sopimuksen mukaiseen alkuperäiseen leasingmaksuun.

Jättääkö jälleenmyyjän kassalla maksetun käteisleasingmaksun sisällyttämisen leasingmaksuihin, jos sopimuksen arvo ylittää 15 000 PLN? - no, ei, jos velka vuokralleantajalle kuitataan jälleenmyyjän saatavasta takaisin maksettavan ennakkomaksun muodossa, joka on aiemmin maksettu. Käsiteltyä tilannetta havainnollistetaan alla olevassa esimerkissä. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.
Herra Jakub tilasi jälleenmyyjältä henkilöauton ja maksoi tästä tapahtumasta 25 000 zlotyn ennakkomaksun käteisellä jälleenmyyjän kassalla.

Jakub sai edellä mainitulle autolle ulkopuolisen rahoituksen kolmannelta osapuolelta, jonka kanssa hän teki leasingsopimuksen (sopimuksen arvo 120 000 zlotya).

Vuokranantaja esitti laskun 25 000 PLN:n suuruisesta alkumaksusta, joka herra Jakubin oli maksettava. Koska ajoneuvon ostaja ja sen omistaja ovat vuokranantajana, Jakubille pitäisi saada takaisin jälleenmyyjälle maksettu ennakko.

Selvitysten yksinkertaistamiseksi sovittiin jälleenmyyjälle maksetun ennakon korvaamisesta vuokranantajalle kuuluvalla alkumaksulla.

Vaikka ennakkomaksu, joka lopulta selvitettiin alkuperäisen vuokramaksuna, maksettiin käteisellä jälleenmyyjän kassalla, mahdollistaa se, että keskinäiset saamiset ja velat kuitattiin sen sijaan, että ensimmäinen maksu suoritettiin käteisellä vuokralleantajalle. verovähennyskelpoisten kulujen täysi kattaminen kaikki leasingmaksut (jonka kokonaisarvo ylittää 15 000 PLN). Mahdollisuus maksaa koko leasingsopimuksen mukainen kauppa verovähennyskelpoisina kuluina riippuu myös siitä, että jäljellä olevat leasingmaksut maksetaan tilisiirrolla.

Yksittäisessä päätöksessä 11.4.2017 tiedostoviite. Verohallinnon johtaja 1462-IPPB6.4510.24.2017.2.AZ hyväksyi täysin hakijan esittämän kannan asiassa, jossa tietty summa maksettiin käteisenä jälleenmyyjälle, joka sitten kuitattiin alkuperäisestä vuokrasopimuksesta. vuokranantajalle kuuluva maksu. Esitetyissä tosiseikoissa hakija otti kannan, että korvaus on eräänlainen keskinäisten saamisten ja velkojen maksuton selvitysmuoto. Hakijan näkemyksen mukaan saamisen korvaaminen palautettavalla ennakkomaksulla vuokralleantajalle kuuluvalla alkuperäisellä leasingmaksulla ei johda tarpeeseen jättää kustannuksista (tai lisätä tuloja) sopimuksesta johtuvien vastuiden maksamisesta aiheutuneita kuluja. leasingsopimus, jonka kokonaisarvo on yli 15 000 zlotya.