Avioliitto ja puolison täysi ZUS-maksu

Palvelus

Perheyritykset, joissa molemmat puolisot työskentelevät, ovat usein yksityisiä yrityksiä. Tilanteessa, jossa avioliittoa tehdään ja yritys on rekisteröity jollekin CEDIGiin merkinnän tekevälle puolisolle ja toinen puoliso auttaa perheyrityksen johtamisessa, syntyy lisäseurauksia sosiaalivakuutuksen alalla.

Yksinyrittäjänä toimiva yrittäjä on velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Maksujen suuruus riippuu useista tekijöistä, jotka vaikuttavat maksuvelvoitteiden lopulliseen tilanteeseen.

Avioliiton määritelmä

Muut kuin maataloustoimintaa harjoittavien henkilöiden, urakoitsijoiden ja luonnollisten henkilöiden kanssa yhteistyössä toimivalle henkilölle, jotka on merkitty art. 18 sek. 6.3.2018 annetun lain 1 § - Yrittäjälaki, puoliso, omat lapset, toisen puolison lapset ja adoptiolapset, vanhemmat, äitipuoli ja isäpuoli sekä adoptiovanhemmat, jos he asuvat heidän kanssaan yhteisessä taloudessa ja tekevät yhteistyötä suorittaessaan tätä toimintaa tai suorittaessaan edustussopimusta tai toimeksiantosopimusta.

Yhteistyön määritelmässä yritystoiminnan harjoittamisessa oletetaan, että yhteistyökumppanilla on merkittävä vaikutusvalta tähän toimintaan. Yhteistyön arvon tulee myös olla merkittävä.

Edellytyksenä on myös, että yritystoimintaa harjoittava yhteistyö ja sen arvo liittyvät puolison harjoittaman taloudellisen toiminnan voittoon. Termi yhteistyö liitetään myös vakauden piirteeseen asianomaisen taloudellisen ja ammatillisen vakauden merkityksessä.On tärkeää, että yritystoiminnassa on tietty yhteys tehtyyn työhön osana yhteistyötä.

On myös perusteltua olettaa, että yhteistyössä toimivien henkilöiden toiminnan tulee olla organisoitua ja sillä on tietty jatkuvuus. Siksi se ei oikeudellisesti voi olla satunnaista, satunnaista, aikaa vievää laskutusta tai tapauskohtaista (kun ei ole työntekijää) tavaroiden myöntämistä. Tällaisten toimintojen taloudellinen ja organisatorinen merkitys ja vakaus ovat mitättömiä, eivätkä ne täytä oikeudellisen merkityksen "yhteistyötä yrityksen pyörittämiseksi" arvioitaessa.

Yhteistyö yrityksen pyörittämisessä 11 artiklan mukaisesti. 8 sek. 11 u.s.u.s.:n on täytettävä seuraavat ominaisuudet:

  1. työtoverin toimien lajipainon on oltava puolison taloudellisen toiminnan kannalta merkittävä;

  2. nämä toimet eivät saa olla toissijaisia; niiden on oltava suorassa yhteydessä suoritetun toiminnan kohteeseen, ja niiden on oltava luonteeltaan tiettyjä systemaattisia, vakaita ja organisoituja;

  3. tehtävien toimintojen on oltava toistuvia ja vietävä huomattavan paljon aikaa yhteistyössä toimivalle henkilölle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toteutettujen toimien on oltava sellaisia, kooltaan ja tiheydeltään sellaisia, että niillä on niin merkittävä taloudellinen ja organisatorinen ulottuvuus, että ne voidaan nähdä yhteistyönä tämän toiminnan toteuttamisessa.

Puolison yhteistyön seuraukset taloudellisessa toiminnassa

Art. Kansaneläkejärjestelmästä annetun lain 13 §:n 5 momentin mukaan Pakollinen eläke-, työkyvyttömyys-, sairaus- ja tapaturmavakuutus kattaa luonnolliset henkilöt seuraavina ajanjaksoina: yhteistyössä toimineet henkilöt - ei-maatalouden yhteistyön alkamispäivästä, edustussopimuksen täyttämisestä tai toimeksianto- tai yhteistyösopimus artiklassa määriteltyjen luonnollisten henkilöiden kanssa. 18 sek. 6. maaliskuuta 2018 annetun lain 1 § - Yrittäjälaki tämän yhteistyön päättymiseen asti.

Yhteistyössä toimivan henkilön aseman määrää yhteistyö ei-maatalouden harjoittamisessa, läheiset perhesiteet yrittäjään ja yhteisen kotitalouden hoitaminen. Yhteisen kodin pyörittämisen määrää yhdessä asuminen ja tarpeiden tyydyttäminen. Kotitalousyhteisö tarkoittaa sitä, että siinä oleskelevien ihmisten tarpeet tyydytetään yhteisön (perheen) käytettävissä olevilla resursseilla.

Sitä, että aikuiset ja työssäkäyvät lapset asuvat vanhempiensa luona, ei kuitenkaan voida automaattisesti katsoa asuvan samassa taloudessa.

Esimerkki:

Miehellä on rekisteröity yhden päivän yritys, joka tarjoaa palveluita. Siinä on työpaja, mutta virallinen osa - toimisto on kotona, jossa myös potentiaalisia asiakkaita otetaan vastaan. Vaimo ei ole töissä, hän on pääasiassa taloudenhoitaja. Aviomiehen asiakkaiden tapaamiset ja vierailut tekee vaimo, joka myös täyttää kokouksen perustilausasiakirjat ja tiedot. Pitäisikö vaimoa tässä tapauksessa kohdella yhteistyössä toimivana henkilönä, jolta - ei-maatalouden harjoittamiseen liittyvän yhteistyön alkamispäivästä alkaen - maksettava täysi ZUS-maksu?

Kohtalainen analyysi osoittaa, että kyseessä on henkilö, joka tekee yhteistyötä ei-maatalouden liiketoiminnassa, eikä satunnaista avioliittoa. Pääsääntöisesti ns yhteistyö puolison kanssa hänen rekisteröimässään toiminnassa on oikeus kattaa vaimonsa maksuilla. Ainoastaan ​​tapauksen tarkastelu sen tiheyden, etuuden tyypin ja taloudellisen maksun osalta antaisi mahdollisuuden vapautua täysimääräisten vakuutusmaksujen maksamisesta, koska vain vaimon satunnaisiin toimiin tyypillinen tuki oikeuttaa hänet tekemään niin. Joten jos vaimo suorittaa pohjimmiltaan assistentin, hallintoavustajan tehtäviä, vaikka useita kertoja viikossa, ei satunnaista apua tuskin tule kysymykseen.

Yhteistyö yrityksen pyörittämisessä on sellaista puolison yhteistyötä, joka tuottaa tästä toiminnasta jatkuvaa tuloa - enemmän kuin jos puoliso olisi harjoittanut tätä toimintaa yksin.

Myös puolison toimintojen painoarvo on tärkeä, sillä ne eivät saa olla luonteeltaan toissijaisia, vaan liittyvät suoraan toiminnan aiheeseen ja niille on ominaista vakaus, organisoituminen, merkittävä työaika ja -tiheys.

Jos vaimon työ on riittävän tärkeää urhoollisen voiton tuottamiseksi, aviomies on velvollinen maksamaan kaikki jäsenmaksut vaimonsa puolesta.

Oikeusperusta

1. Laki, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, sosiaalivakuutusjärjestelmästä, Journal of Laws 2020.266, ts.

"Tak Prawnikin" tiimin laatima materiaali.

Tuotemerkin "Tak Prawnik" omistaja on BZ Group Sp. z o.o.