Vaihtokauppayhteistyö tyhjänä taskuna

Palveluliiketoiminta

Monet yritykset kamppailevat alkuvaiheessa huomattavan ongelman kanssa, joka on rajallinen määrä varoja, joita voidaan käyttää ns. yrityksen perustaminen. Tällaisessa tilanteessa vaihtokauppa osoittautuu erittäin hyödylliseksi ja sorrolta säästäväksi, jonka avulla voit ajaa ja kehittää liiketoimintaasi ilman käteistä.

Mitä on vaihtokauppayhteistyö?

Vaihtokauppa tarkoittaa lakisääteisen määritelmän mukaan ei-käteistä tavaroiden tai palvelujen vaihtoa. Tällainen vaihto edellyttää, että kumpikin osapuoli pyrkii varmistamaan, että molempien osapuolten vaihtamien palvelujen tai tavaroiden arvot kompensoivat toisiaan tai ovat samanarvoisia.

Vaihtokauppayhteistyön historia

Vaihtokauppa on vanhin vaihtomuoto. Sitä käytettiin erityisesti muinaisina aikoina, jolloin rahaa ei käytetty kaupankäynnissä. Tällä hetkellä tämäntyyppinen yhteistyö on edelleen markkinoilla ja on suosittu esimerkiksi kansainvälisessä kaupassa, erityisesti tilanteissa, joissa sopimuspuolina ovat tahot maista, joissa ei ole vaihdettavaa valuuttaa.

Mitä voidaan mainita osana vaihtokauppayhteistyötä?

Osana vaihtokauppaa voidaan vaihtaa sekä tavaroita (tavaroita tavaroiksi) että palveluita (palveluita palveluiksi). On myös mahdollista vaihtaa tavarat palveluun. Yhden ehdon on kuitenkin täytyttävä - vaihdettujen tuotteiden arvot ovat samanarvoisia.

Vaihtokauppa - hakemus ja muodollisuudet

Nykyään vaihtokauppaa käytetään kaupan tarkoituksiin. Se on tapa ohittaa valuuttarajoitukset tai mahdollistaa kaupankäynti maiden kanssa, jotka kamppailevat rahapulasta.

Vaihtokauppa on sopimus osapuolten välillä samanarvoisten tai samanarvoisten tavaroiden tai palvelujen vaihtamisesta. Tämäntyyppiseen sopimukseen ei sovelleta siviililain säännöksiä, joten tarkkaa mallia ei ole. Vaikka se ei ole käteistä, se on tehtävä kirjallisesti ja jokaisen osapuolen allekirjoitettava.

Mitä vaihtosopimuksen tulee sisältää?

Huolimatta siitä, että vaihtokauppasopimuksen sisältöä koskevia lakisääteisiä vaatimuksia ei ole, sen tulisi sisältää selkeästi määritellyt seuraavat osat:

 • vaihtokauppasopimuksen solmimispaikka ja päivämäärä,
 • tietyt sopimuspuolet - täydelliset nimet ja heidän tiedot,

 • vaihtosopimuksen kohteena olevien tavaroiden (tai palvelujen) tyyppi ja arvo,

 • palvelujen suorittamisen määräaika vastaa sopimuksen kattamien tuotteiden toimitusehtoja,

 • ehdot/säännöt, jos jokin sopimusosapuoli epäonnistuu,

 • ehdot / mahdollisuudet peruuttaa sopimus,

 • selvitystuomioistuin maininta mahdollisen riidan sattuessa,

 • luetellut liitteet,

Molempien osapuolten mukavuuden vuoksi sopimus voi sisältää:

 • sanakirja, jossa selitetään sopimuksessa käytetyt termit,

 • kummankin sopimuspuolen oikeudet, jos ne ovat tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi,

 • ilmoitus sopimuksen noudattamatta jättämisen seurauksista.

Vaihtokauppayhteistyö ja verovirasto

Vaikka vaihtokauppa on ei-käteistä vaihtoa, sillä on käteiskaupan tapaan veroseuraamuksia. Ainoa parannus tässä yhteistyömuodossa on urakoitsijoiden välinen selvitys ilman taloudellisia resursseja.

Tavara- ja palveluverolain mukaan tällainen sopimus on veronalaista. Tämä tarkoittaa, että molempien osapuolten on laadittava ALV-lasku.

Vaihtokauppasopimusten tekemisessä on erityisen tärkeää arvioida molemminpuoliset hyödyt oikein, jotta se ei herätä verovirastossa epäilyksiä.