Yhteiset valuuttakurssit tuloveron kanssa - ALV:n muutokset vuodesta 2021

Co-Koko Muuttuu

Yhteiset valuuttakurssit tuloverotuksen kanssa ovat yksi tärkeimmistä muutoksista, jotka otetaan käyttöön valtiovarainministeriön uudella SLIM ALV -lakiluonnoksella, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa. Katsotaan kuinka yleiset valuuttakurssit toimivat!

Mitä muutoksia SLIM ALV tuo?

SLIM VAT on moderni, yksinkertainen vero, joka helpottaa niin pienten kuin suurten yritysten työskentelyä talous- ja kirjanpitoalalla ja säästää arvokasta aikaa. Sen päätehtävänä on yksinkertaistaa arvonlisäverosäännöksiä ottamalla käyttöön neljä pääasiallista muutosaluetta:

  • yksinkertainen laskutus,

  • taloudelliset edut,

  • helpotuksia viejille,

  • yhteiset valuuttakurssit tuloveron kanssa.

Yhteiset valuuttakurssit tuloveron kanssa

Veronmaksajien ei enää tarvitse käyttää erillisiä arvonlisäveron ja alv:n muuntokursseja. SLIM VAT -hankkeen tuoman helpotuksen ansiosta on mahdollista ottaa käyttöön yhteinen muuntokurssi sekä tulo- että arvonlisäverotuksessa. Pääasia on säästää aikaa, joka veronmaksajien on käytettävä erillisten muuntokurssien asettamiseen, kun on tarpeen käyttää eri päivien kursseja yhdelle tapahtumalle.

Perustelusta voimme lukea seuraavaa: "[...] lisäämällä art. Ratkaisuehdotuksen 31 a § yksinkertaistaa verovelvollisten kannalta valuuttakurssien soveltamista koskevia sääntöjä ulkomaan valuutaksi ilmaistun veropohjan muuntamiseen.

Uusi ratkaisu otetaan käyttöön vapaaehtoisesti. Ulkomaan valuutassa ilmaistun veropohjan määrittämiseksi veronmaksaja voi muuntaa zlotyiksi kyseiseen verovelvolliseen sovellettavien tuloverosäännösten mukaisten tulojen muuntamisperiaatteiden mukaisesti tietyn liiketoimen suorittamiseksi.”.