Talletukset Patronite-tilille - kuinka verottaa?

Palveluvero

Viime aikoina Internet-portaalit, jotka mahdollistavat tekijöiden ja taiteilijoiden tukemisen vapaaehtoisilla rahalahjoituksilla, ovat yleistyneet. Tyypillinen esimerkki on Patronite. Vaikka tämä ajatus on erittäin jalo, ei verokysymyksiä saa unohtaa. Tässä artikkelissa pohditaan, kuinka Patronite-tilillesi suoritettuja maksuja tulisi verottaa.

Miten Patronite-portaali toimii?

Patronite ja vastaavat sivustot perustuvat olettamukseen, että ns suojelijat tukevat suosikki luojaansa tai -artistiaan vapaaehtoisilla käteismaksuilla hänen tililleen. Hän käyttää saamansa maksut profiilinsa kehittämiseen, mikä tapahtuu yleensä elokuvablogien muodossa, joita voi katsella sosiaalisissa verkostoissa ilmaiseksi.

Tämän tyyppisten verkkosivustojen oletus on pohjimmiltaan tekijän vapaaehtoinen tuki, jolla on mahdollisuus henkilökohtaiseen kehitykseen suojelijoilta saatujen varojen ansiosta. Patronite ja vastaavat portaalit ottavat vastaan ​​taiteilijoiden ja tekijöiden tuen fanien vapaaehtoisilla lahjoituksilla, joista tulee tässä tapauksessa suojelijoita.

Maksut Patronite-tilille symbolisena kiitoksena tuestanne

Siirrettäessä yllä olevaa kaaviota verolainsäädäntöön tulee huomioida, että tekijän veroseuraamukset riippuvat ensisijaisesti hänen käyttäytymisestään. Sen mukaan, antaako kirjoittaja vain symbolisen kiitoksen vai vastikkeen saamasta tuesta, veroseuraamukset vaihtelevat.

Tarkastellaanpa tapausta, jossa kirjoittaja saa lahjoituksen eikä anna vastiketta suojelijalle tai sillä on symbolinen luonne (kiitos tekijän verkkosivuilla).

Tällaisessa tilanteessa kyseessä on vastikkeeton lahjoitus tekijälle, jota käsitellään lahjoituksena. Art. Siviililain 888 1 §:n mukaan lahjoittaja sitoutuu lahjoitussopimuksella antamaan saajalleen ilmaisen etuuden hänen omaisuutensa kustannuksella. Lahjoitus on yksi niistä toiminnoista, joiden tarkoituksena on saada omaisuushyötytoimi ilman vastikkeen muodossa olevaa vastiketta, ja useimmiten se on jonkin omaisuuden siirtämistä lahjoittajan omaisuudesta vastaanottajan omaisuuteen. Suoritus on maksutonta, kun sopimuspuoli ei suorita suorituksia vastineeksi tehdystä lahjoituksesta. Yllä oleva tarkoittaa, että luovutuksen on rikastettava vastaanottajaa, eikä luovuttaja voi saada vastineeksi mitään vastaavaa luovutushetkellä tai tulevaisuudessa.

Art. 1 lauseke Perintö- ja lahjoitusverolain 1 momentin 2 kohdan mukaan perintö- ja lahjoitusveroa sovelletaan, kun luonnollinen henkilö hankkii omistukseensa Puolan tasavallan alueella sijaitsevia esineitä tai Puolan tasavallan alueella harjoitettuja omistusoikeuksia, mukaan lukien lahjoituksena. Art. Perintö- ja lahjoitusverolain 5 §:n mukaan verovelvollisuus kohdistuu omaisuuden ja esineoikeuden ostajaan.
Art. 6 sek. 1 kohta 4 edellä mainituista Lain mukaan verovelvollisuus syntyy - lahjoituksella hankittaessa - lahjoittajan antamasta notaarin vahvistaman ilmoituksen, ja jos sopimus tehdään ilman määrättyä muotoa - luvatun edun toteutumisesta. Jos säännökset edellyttävät lahjoituksen kohteen vuoksi erityistä lomaketta molempien osapuolten ilmoituksille, verovelvollisuus syntyy ilmoitusten jättämisestä.

Tilanteessa, jossa suojelija tarjoaa vapaaehtoista taloudellista tukea Patronite-portaalissa eikä saa vastineeksi erityistä vastiketta, olemme tekemisissä perintö- ja lahjoitusverolain alaisena lahjoituksella.

Lahjoituksena pidettävä maksutapa Patronite-tilille

Art. 9 sek. Lain 1 §:n mukaan hankkija hankkii yhdeltä henkilöltä omaisuutta ja omaisuutta, jonka puhdas arvo ylittää:

  • 9 637 PLN - jos ostaja on veroryhmään I kuuluva henkilö;
  • 7 276 PLN - jos ostaja on veroryhmään II kuuluva henkilö;
  • 4 902 PLN - jos ostaja on veroryhmään III kuuluva henkilö.

Taiteen mukaisesti. 9 sek. Mainitun lain 2 momentin mukaan, jos omaisuuden ja omaisuuden hankkiminen samalta henkilöltä tapahtuu useammin kuin kerran, kyseiseltä henkilöltä tai samalta henkilöltä äskettäin viiden vuoden kuluessa hankitun omaisuuden ja omaisuuden arvoon lisätään äskettäin hankitut omaisuus ja omistusoikeudet edeltäneen vuoden, jolloin viimeinen hankinta tapahtui.

Art. 14 sek. 1 yllä Lain mukaan veron määrä määräytyy sen mukaan, mihin veroryhmään ostaja kuuluu. Veroryhmään kuuluminen tapahtuu sen mukaan, mikä on ostajan henkilökohtainen suhde henkilöön, jolta tai jonka jälkeen tavarat ja omaisuusoikeudet on hankittu. Art. 14 sek. Saman lain 3 mukaan yksittäisiä veroryhmiä ovat:

  • ryhmään I - puoliso, jälkeläiset, ylenevät sukulaiset, poikapuoli, vävy, miniä, sisarukset, isäpuoli, äitipuoli ja appivanhemmat;
  • II ryhmään - sisarusten jälkeläiset, vanhempien sisarukset, lastenpuolien jälkeläiset ja puolisot, puolisoiden sisarusten ja sisarusten puolisot, puolisoiden sisarusten puolisot, muiden jälkeläisten puolisot;
  • ryhmään III - muut ostajat.

Yhteenvetona edellä mainituista säännöksistä on huomattava, että kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat taloudellista tukea kirjoittajalle, kuuluvat veroryhmään III. Tämän seurauksena, jos yhden suojelijan lahjoitusten summa ei ylitä 4 902 zlotya viiden vuoden aikana, nämä ovat verottomia lahjoituksia, koska ne ovat verovapaita. Verohallinnon johtaja tulkinnassa 10.4.2017, 2461-IBPB-2-1.45

Jos yhden lahjoittajan lahjoitusten summa ei ylitä 4 902 zlotya viiden vuoden aikana, tekijällä ei ole velvollisuuksia verovirastoa kohtaan.

Jos yhdeltä lahjoittajalta saatujen lahjoitusten määrä kuitenkin ylittää ilmaisen 4 902 zlotyn määrän, tekijä on velvollinen maksamaan veron. Art. 15 sek. 1 yllä verolaki lasketaan veropohjan verottoman määrän ylittävältä määrältä. Vero veloitetaan saadun lahjoituksen arvon mukaan tämän säännöksen mukaisen taulukon mukaan. Veroryhmään III kuuluville ostajille veroprosentti on:

  • 12 % lahjoituksista 10 278 PLN:aan asti;
  • 1 233 zlotya 40 zlotya ja 16 % ylijäämästä 10 278 zlotysta 10 278 zlotysta 20 556 zlottiin,
  • 2877 PLN 90/100 ja 20 % ylijäämästä yli 20 556 PLN lahjoituksista, joiden arvo on yli 20 556 PLN.

Art. 17a kohta. Perintö- ja lahjoitusverolain 1 §:n mukaan veronmaksajia vaaditaan, jollei 2 momentista muuta johdu. 2, toimittaa kuukauden kuluessa verovelvollisuuden päivämäärästä veroviraston toimivaltaiselle päällikölle vahvistetun kaavan mukaisen veroilmoituksen tavaroiden tai omaisuusoikeuksien hankinnasta. Veropohjan määrittämiseen vaikuttavat asiakirjat on liitettävä veroilmoitukseen.

Näin ollen tekijän tulee kuukauden kuluessa verovapaan määrän ylittävän lahjoituksen vastaanottamisesta toimittaa verovirastolle veroilmoitus SD-3, jonka perusteella johtaja antaa päätöksen määrätyllä lahjoitusveron määrä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Tekijä saa taloudellista tukea suojelijaltaan Patronite-portaalin kautta. Nämä ovat olleet pieniä summia 3 vuoden ajan. Hän sai 10.10.2020 kyseiseltä henkilöltä 3 000 zlotyn lahjoituksen, jonka seurauksena verovapaa määrä ylittyi. Tästä johtuen tekijän tulee toimittaa 10.11. mennessä verovirastolle SD-3-veroilmoitus, jossa hän näyttää tältä henkilöltä saatujen lahjoitusten kokonaismäärän.

Veroilmoitus SD-3 tulee toimittaa aina, kun yhdeltä henkilöltä saatu summa ylittää vapaan määrän kerran tai yhteensä viimeistä hankintavuotta edeltävän 5 vuoden aikana. Lahjoitusmäärien todentamiseksi tekijällä tulee olla henkilökohtainen luettelo lahjoittajista ja heidän lahjoitussummistaan.

Yllä oleva huomioon ottaen, huomioi, että Patronite-verkkoportaalin kautta tekijälle tehdyt vapaaehtoiset lahjoitukset katsotaan lahjoituksiksi. Lahjoittaja on tässä tapauksessa mikä tahansa kolmas osapuoli, joka siirtää rahaa luojalle.Saatujen taloudellisten tukien verotuksen osalta tulee viitata perintö- ja lahjoitusverolain säännöksiin. Täällä vastaanottajana olevan tekijän näkökulmasta on tärkeää, että hän pitää lahjoittajien nimilistaa ja seuraa jatkuvasti, ettei annetulta henkilöltä seuraava maksu ylitä verovapaata määrää. Tällöin on tehtävä verovirastolle asianmukainen ilmoitus ja maksettava vero.