Myöhässä vastaanotettu WNT-lasku ja ALV

Palveluvero

On yleistä, että EU-urakoitsijan kanssa tehdyissä liiketoimissa yrittäjällä on vaikeuksia saada asianmukaista taloustapahtuman vahvistavaa asiakirjaa. Joskus toistuvien pyyntöjen jälkeen hän onnistuu saamaan laskun, joskus jopa muutaman kuukauden kuluttua. Miten tässä tapauksessa yhteisöhankinta tulee kirjata ja miten viivästyneenä saatu yhteisöhankintalasku vaikuttaa sen kirjaamiseen.

Mikä WNT oikein on?

Arvonlisäverolain mukaan tavaroiden yhteisöhankinta (yhteisöhankinta) on omistajan määräämisvallan hankkimista tavaroista, jotka toimituksen seurauksena lähetetään tai kuljetetaan muun jäsenvaltion alueella kuin sen jäsenvaltion alueella, jossa toimituksen suorittava henkilö, tavaroiden ostaja tai hänen puolestaan ​​on aloittanut lähetyksen tai kuljetuksen. Lisäksi, jotta tavaroiden osto ulkomaiselta urakoitsijalta voitaisiin katsoa yhteisön sisäiseksi hankinnaksi, se olisi tehtävä aktiiviselle EU:n arvonlisäveron maksajalle eli yhteisön sisäisiin liiketoimiin rekisteröidylle verovelvolliselle.

Milloin verovelvollisuus syntyy WNT:n kanssa?

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut arvonlisäverolain muutos ei muuttanut mitään sen suhteen, milloin verovelvollisuus syntyy WNT:n kanssa. Tällaisissa liiketoimissa se syntyy kuitenkin silloin, kun arvonlisäveron maksaja on laatinut laskun, kuitenkin viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona tavara yhteisöhankinnan kohteena on. toimitettiin.

Yllä olevaan liittyen - miten toimitaan, jos ostajalla ei ole toimituskuukauden 15. päivän jälkeen tiedossa olevaa tapahtumaa dokumentoivaa laskua?

WNT-laskutus ilman laskua

EU-urakoitsijan asiakirjan puuttuminen ei velvoita ostajaa pidättämään tietyn tapahtuman suorittamista laskun vastaanottamiseen asti. Tämä johtuu siitä, että ostaja on verovelvollinen yhteisöhankinnan yhteydessä, ja näin ollen - hän on velvollinen todistamaan tietyn ostetun tavaran veron.

Kuten arvonlisäverolain mukaan - vaikka tavaraa ostava yrittäjä ei saisi laskua toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, hän on velvollinen verottamaan liiketoimen ja näyttämään sen arvonlisäverossa. palautus kyseiseltä kuukaudelta.

Mistä verovelvollinen saa tiedon liiketoimesta, jos hänellä ei ole laskua? Tässä tapauksessa hän voi käyttää tilauksesta, toimittajan tarjouksesta tai urakoitsijan kanssa käydystä kirjeenvaihdosta saatuja tietoja.

WNT:n laskun vastaanotto myöhässä

Kuten jo mainittiin, yhteisöhankintalasku voi saapua yrittäjälle viiveellä. Tällainen tapahtuma voi sisältää kolme tilannetta.

Ensinnäkin verovelvollinen voi saada laskun toimituskuukauden laskun päivämäärällä. Tällöin verovelvollisuus syntyy asiakirjan myöntämispäivänä, joten jos verovelvollinen on jo suorittanut sisäisen verovelan (olettaen, että verovelvollisuus syntyi sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona verovelvollisuus on jo suoritettu) tavarat vastaanotettiin), hän on velvollinen oikaisemaan arvonlisäveroilmoituksen (verovelvollisuus syntyi, koska kuukautta aikaisemmin).

Toinen tilanne voi koskea sellaisen laskun vastaanottamista, jonka antopäivä on toimitusta seuraavan kuukauden 1. ja 14. päivän välillä. Tässä tapauksessa verovelvollisuus syntyy toimitusta seuraavan kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa, että jos puolalainen yrittäjä on osoittanut tavaran yhteisöhankinnan toimituskuukauden 15. päivänä, hänen ei pääsääntöisesti tarvitse korjata ilmoitusta. Tämä velvoite voi kuitenkin syntyä kaupan arvon muuntamiseen käytetyistä valuuttakursseista (oikea kurssi on verovelvollisuutta edeltävän viimeisen päivän keskimääräinen NBP-kurssi).

Kolmanneksi verovelvollisen vastaanottamassa laskussa voidaan ilmoittaa laskutuspäivä toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivän jälkeen. Silloin tilanne on samanlainen kuin silloin, kun verovelvollinen ei saa asiakirjaa ollenkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että verovelvollisuus syntyi tavaran toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, ei laskun tekopäivänä. Siksi puolalaisen yrittäjän ei tarvitse korjata arvonlisäveroilmoitusta. On huomattava, että silloin ei myöskään muuntokurssi muutu.

Tavaroiden yhteisöhankinnan yhteydessä verovelvollisen on muistettava, että hän on velvollinen verottamaan tehtyä ostoa. Samalla ei välttämättä tarvitse maksaa tavaroiden ostoa vain laskun vastaanottamisella. Jos toimitus on suoritettu, verovelvollisuus syntyy viimeistään ostetun tavaran vastaanottamiskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä.