Hakemus veron, verorästien tai korkojen maksun lykkäämisestä, osa II

Palveluvero

Verovelan maksun lykkäyshakemuksen täyttäminen, verorästien maksaminen korkoineen ja jo tehdyn päätöksen tai ei-verosaamisten korkoineen tuo hakijalle useita ongelmia. Miten veronlykkäyshakemus täytetään? Tätä ja monia muita teemoja käsitellään tämän julkaisun ensimmäisessä ja toisessa osassa.

Osa E – Tuen tarkoitus

Tämän osan täyttävät vain verovelvolliset, jotka harjoittavat liiketoimintaa tai toimintaa maatalouden tai kalastuksen alalla.

Kohdassa E hakijan (jolla on yritystoiminta) on ensin ilmoitettava (ilmoitettava), onko lykkäyksen myöntäminen valtiontukea vai ei. Jos ei, verovelvollisen on lueteltava syyt, jotka oikeuttavat sen toteamuksensa, ettei lykkäys ole valtiontukea.

Jos se sen sijaan osoittaa, että pyydetty lykkäys on valtiontukea, sen on liitettävä hakemukseen pakollisesti:

  1. de minimis -tukea haettaessa toimitettava tietolomake tai

  2. yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua tarjoavan yrittäjän hakiessaan vähämerkityksistä tukea antamien tietojen muoto;

  3. kaikki aiemmin saadut todistukset kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta saaduista de minimis -tuista (mahdollisesti ilmoitus tällä ajanjaksolla saadun de minimis -tuen määrästä tai siitä, ettei tukea ole saatu lainkaan);

  4. tilinpäätös viimeisen 3 vuoden ajalta.

Maa- ja kalatalousalaa harjoittavan verovelvollisen (jos osoitetaan, että tuki on valtiontukea, joka on de minimis -tukea) on liitettävä hakemukseen:

  1. maatalouden tai kalastuksen vähämerkityksistä tukea hakevien tahojen toimittaman tietolomakkeen tai

  2. kaikki tähän mennessä saaneet todistuksen tietyn maatalous- ja kalastustoiminnan yhteydessä saadusta vähämerkityksisestä tuesta kuluvalta vuodelta ja kahdelta edelliseltä vuodelta (mahdollisesti ilmoitus tällä kaudella saadun vähämerkityksisen tuen määrästä tai siitä, ettei tukea ole saatu apua ollenkaan).

Kun maa- ja kalatalousalalla toimiva yrittäjä tai verovelvollinen ilmoittaa hakevansa julkista tukea, mutta erilaista kuin vähämerkityksistä tukea, on hänen velvollinen liittämään hakemukseen:

  1. tiedot, jotka annetaan haettaessa muuta tukea kuin maatalouden tai kalastuksen tukea, vähämerkityksistä tukea tai vähämerkityksistä tukea maataloudelle tai kalastukselle;

  2. tiedot, jotka annetaan haettaessa maatalouden tai kalastuksen muuta tukea kuin de minimis -tukea maatalouden tai kalastuksen alalla;

  3. tiedot saadusta julkisesta tuesta, mukaan lukien erityisesti sen myöntämispäivä ja oikeusperusta, muoto ja määräpaikka tai ilmoitus tuen saamatta jättämisestä;

  4. tilinpäätös viimeisen 3 vuoden ajalta.

Osa F - perustelut

Hakemuksessa vaaditaan veronmaksajaa esittämään kohtuullisen yksityiskohtainen ja synteettinen perustelu verovelvollisen pyynnölle (jota verovirasto myönsi päätökseen) lykätä verovelan maksuaikaa, maksaa verorästit korkoineen ja korkoineen. annettu päätös tai muut kuin verosaamiset.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Osa G - liitteet

Veron, verorästien tai koron maksun lykkäyshakemuksen täyttävä verovelvollinen liittää lykkäyshakemukseen ei-pakolliset asiakirjat huomioiden hänen tärkeä yleinen etu.

Se voi olla esimerkiksi selvitys verovelvollisen taloudellisesta, perhe- ja omaisuustilanteesta tai tiedot verovelvollisen tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta (tase, tuloslaskelma tai joitain tietoja tilinpäätösasiakirjoista) tai selvitys tosiasiallisesta tilanteesta. kiinteistö- ja omaisuusoikeudet, jotka voivat olla pakkokiinnityksen kohteena, sekä irtainta ja siirrettävää omaisuutta, joka voi olla veropantituksen kohteena tai muita asiakirjoja, jotka vahvistavat verovelvollisen laillisuuden (lykätty takaisinmaksupäivä), esim. syntymistä todistavat asiakirjat kulut (laskut, maksut).

Yllämainittujen joukkoon kannattaa liittyä asiakirjat jätetyn hakemuksen liitteinä, koska ne voivat edistää hakemuksesta lausunnon antavan viranomaisen myönteisen päätöksen tekemistä. Jos hakijan erityistilannetta vahvistavia liitteitä ei liitetä, virasto luottaa vain siihen, mitä verovelvollinen sisällyttää hakemukseen (ja siten sillä on hyvin rajallinen tietokenttä hakijasta).

Osa H - Veronmaksajan allekirjoitus

Hakemuksen viimeinen kenttä edellyttää, että hakija ilmoittaa vain hakemuksen täyttöpäivämäärän ja allekirjoittaa verovelvollisen tai hakemusta edustavan henkilön allekirjoituksellaan.

Sähköinen hakemus tulee allekirjoittaa laadukkaalla sähköisellä allekirjoituksella tai luotettavalla profiililla. Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit ladata ns virallinen vahvistus UPO:n vastaanottamisesta (ePUAP-postilaatikossa).

Vaikka hakemus toimitettaisiin väärään toimistoon, vastaanottava viranomainen toimittaa sen edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle.

Hakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen

Virasto, jolle hakemus on jätetty, tekee yhden tai noin kahden kuukauden kuluessa myönteisen päätöksen lykkäyksen myöntämisestä tai kielteisen hakemuksen hylkäämispäätöksen. Kaikkien muotovaatimusten täyttäminen tai suuren liitemäärän liittäminen ei tarkoita, että hakemus varmasti hyväksytään.