Hakemus verotusmuodon muutoksesta - malli keskustelulla

Ladata

Kaikkia yrittäjiä sitoo tuloverotuksen jatkamisen periaate. Jos he kuitenkin päättävät muuttaa sitä, he voivat tehdä sen uuden vuoden aikana - tekemällä asianmukaisen ilmoituksen uuden vuoden ensimmäisen tulon ansaintakuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Mitä tulee sisällyttää verotusmuodon muutoshakemukseen?

Käytettävissä olevat verotusmuodot

Kiinteä verotus (kiinteä vero)

Tämän verotusmuodon voivat valita yksityisyrittäjänä toimivat yrittäjät tai yrittäjät, jotka johtavat sitä siviiliyhtiössä, avoimessa yhtiössä, yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä.

Lataa ilmainen verolomakkeen muutossovellus PDF- ja DOCX-muodossa!

Ladata:

pdf
Veronmuutoshakemus - template.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö doc
Veronmuutossovellus - template.doc Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Veron lineaarinen muoto on 19 %. Veropohja on tulot, toisin sanoen muusta kuin maataloudesta saadun taloudellisen toiminnan tulojen summan ylijäämä, joka määräytyy 12 artiklan mukaisesti. Tuloverolain 14 §:ssä tarkoitettujen verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen yli. 22 sek. 1 päivitys.

Veronmaksaja, joka valitsee tulla verotetuksi tasaveroisella verolla, ei voi ratkaista yhdessä puolisonsa kanssa, eikä ole mahdollista sovittaa:

 1. veroton määrä,

 2. verohelpotuksia lisäksi:

 • tutkimus- ja kehitystoiminnan verohelpotukset,
 • lämpömodernisoinnin helpotus,
 • maksut IKZE:lle,
 • lahjoituksia ammatilliseen koulutukseen.

Kiinteä summa rekisteröidyistä tuloista

Kertamaksulla kirjatuista tuloista verotetut yrittäjät maksavat veroa vain ansaituista tuloista vähentämättä sitä saaduilla kustannuksilla. Tietyt yrittäjät voivat soveltaa tätä erityistä verotusta. Yrityksen tyypistä riippuen he voivat valita koron 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%.

Yrittäjät, jotka johtavat: apteekkia, panttilainausta ja muuta laissa määriteltyä toimintaa - eivät voi valita kertakorvausta verotusmuodoksi kirjatuista tuloista.

Verotus yleisillä periaatteilla veroasteikkoa käyttäen

Tämä verotusmuoto myönnetään automaattisesti, ellei Verovirastolle ole tehty ilmoitusta toisen valitsemisesta. Vero tämän veron kanssa on:

 • 17 % sen jälkeen, kun sitä on vähennetty 525,12 PLN:n verovapaalla määrällä, ja

 • 32 % – 14 539,76 PLN plus 32 % veropohjan 85 528 PLN ylittävästä määrästä. Veron määrää voidaan alentaa verovähennyksellä (tuloverolain mukaisesti).

Verokortti

Verokortti on kiinteämääräinen verotusmuoto, eikä se heijasta ansaittuja tuloja ollenkaan. Sen määrä riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien: yrityksen tyypistä, työllisten määrästä, toimipaikassa olevien ihmisten määrästä ja verovelvollisen iästä. Tämän verotusmuodon valitsevat vain artiklassa luetellut. 23 sek. Kiinteätuloverolain 1 §:n mukaan eli esimerkiksi viihdepalveluja tarjoavia yrityksiä.

Verokortin valitseva verovelvollinen voi luopua veron maksamisesta tässä muodossa verovuoden aikana. Heillä on 14 päivää aikaa tehdä se siitä hetkestä, kun he ovat vastaanottaneet summaa tai sen muutosta koskevan päätöksen.

Veronmaksajalla on valittavana 4 verotusmuotoa ja jos hän jatkaa toimintaansa, hän voi vaihtaa valitsemaansa verotusmuotoa uuden vuoden aikana jättämällä verotusmuodon muutoshakemuksen kuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. jossa hän sai ensimmäisen tulonsa uuden vuoden aikana.

Hakemus verotusmuodon ja CEIDG:n muuttamisesta

Tärkeää on, että verotusmuodon muutos raportoidaan ensisijaisesti CEIDG-1-lomakkeella. Toisaalta hakemus verotusmuodon valinnan muuttamisesta tulee tehdä lisäksi Veroviraston päällikölle. Säännöt eivät kuitenkaan määrittele tällaisen hakemuksen mallia, joten yrittäjän on laadittava itse tällainen kirje, jonka tulee sisältää:

 • verovelvollisen etu- ja sukunimi,

 • verovelvollisen osoite ja verotunnus,

 • sen verotoimiston osoite, jolle kirje on osoitettu,

 • vuosi, josta alkaen verovelvollinen muuttaa verotusmuotoa,

 • kuvaus yritysmuodosta (yksittäinen elinkeinonharjoittaja tai siviilioikeudellinen yhtiö),

 • yrityksen aloituspäivä,

 • PKD:n mukainen symboli,

 • verotusmuodon määrittäminen.