Hakemus ZUS-osuuksien maksupäivän lykkäämisestä - malli yleiskatsauksella

Ladata

Jos yrittäjä tietää kuluvan kuukauden aikana, ettei hänellä ole varoja maksaa velkoja laissa säädetyssä määräajassa, hän voi hakea Kansaneläkelaitokselta maksupäivän lykkäystä. Maksujen pakollisen maksuajan lykkäämisen etuna on mahdollisuus maksaa erääntynyt summa lykättynä ilman, että joudut alttiiksi viivästyskoron perimisen seurauksille (jatkomaksu peritään kuitenkin korkoa pienemmällä määrällä ) ja vaarantamatta täytäntöönpanomenettelyn aloittamista. Yrittäjän tulee kuitenkin jättää hakemus ZUS-maksujen maksupäivän lykkäämisestä.

Kansaneläkelaitos ei tarjoa taloudellista tukea yrittäjille, mutta voi suostua:

 • nykyisten maksujen maksupäivän lykkääminen,
 • erääntyneiden maksujen jakaminen erissä,
 • maksujen poisto.

Lataa ilmainen hakemuslomake sosiaaliturvamaksujen maksun lykkäämiseksi PDF- ja DOCX-muodossa!

Ladata:

pdf
Hakemus ZUS-osuuksien maksupäivän lykkäämisestä - template.pdf Kuvaus: lomake täytettävä manuaalisesti doc
Hakemus ZUS-osuuksien maksupäivän lykkäämisestä - template.doc Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Mitä maksuja voidaan lykätä?

Jos yrittäjä maksaa vakuutusmaksuja vain itsestään suhteessa nykyisten tai tulevien maksujen kokonaismäärään, hän voi lykätä maksua. Kuitenkin, kun yritys työllistää työntekijöitä (mukaan lukien urakoitsijat), ZUS voi sopia lykkäävänsä nykyisten tai tulevien maksujen maksamista, lukuun ottamatta työntekijöiden eläke- ja sairausvakuutuksia, jotka on maksettava välittömästi.

X - osuudet, jotka eivät ole lunastuksen alaisia

√ - lunastettavat maksut

Kuinka hakea maksulykkäystä?

Ensinnäkin sinun tulee hakea määräajan lykkäämistä. Lisäksi kannattaa muistaa maksaa juoksevat maksut, joita ei voi lykätä – työntekijöiden eläke- ja terveysmaksut.

Mitä ZUS-osuuksien maksupäivän lykkäämistä koskevaan hakemukseen tulee sisällyttää?

Hakemuksessa tulee mainita lykättävien maksujen nimike, niiden arvo ja maksuaika (nykyinen tai tuleva), sekä tiedot syystä, jonka vuoksi maksuja ei voida suorittaa ajallaan.Lähetetyssä hakemuksessa yrittäjä esittää myös velan takaisinmaksuehdotuksen, jossa ilmoitetaan maksupäivä.

On myös ilmoitettava, minkä tyyppiselle julkiselle tuelle yrittäjä hakee maksun lykkäystä. Onko se:

 • vähämerkityksinen tuki tai
 • rakenneuudistukseen tarkoitettu yksittäinen tuki tai
 • yksilöllinen tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mitä asiakirjoja minun tulee liittää hakemukseen?

Yrittäjän tulee tukea tilannettaan hakemuksessa esitetyillä todisteilla. Tämän vuoksi on mahdollista liittää asiakirjat, jotka osoittavat nykyisen taloudellisen tilanteen. Esimerkkiasiakirjat:

 • yrityksen olemassaolon tai olemattomuuden ja toiminnan laajuuden vahvistaminen:

  • Yritysrekisteriin merkitseminen,

  • Päätös yritysrekisteristä poistamisesta, jos yritystoiminta lopetetaan,

 • vahvistaa yhtiön taloudellisen tilanteen:

  • Lausunto ostajien suorittamien maksujen oikea-aikaisuudesta,

  • Selvitys yritysten velkojen arvioidusta arvosta,

  • Veroilmoitukset (edelliselle vuodelle lopullinen ja kuluvan vuoden ennakkoveroilmoitukset),

  • Valokopio PIT-veroilmoituksista viimeisen 3 vuoden ajalta,

  • Veroviraston todistus maksurästään tai maksurästistä,

 • valtiontukeen liittyvät asiakirjat:

  • saanut de minimis -tukitodistukset,

  • tiedot muista kuin vähämerkityksistä valtiontuista, jotka on tarkoitettu rakenneuudistukseen tai luonnonkatastrofien tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen,

  • Ilmoitus olla käyttämättä julkista tukea,

 • toinen:

  • Pankkilainojen takaisinmaksuaikataulut tai velat muille tahoille, esim. verovirastolle,

  • Kaikki juokseviin kuluihin liittyvät asiakirjat, kuten lääke- ja sairauskulut.

Miten haen?

Yrittäjä voi jättää kirjallisen hakemuksen ZUS-maksun suorittamisen lykkäämisestä henkilökohtaisesti toimipisteessä tai postitse. Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti Sähköisen rekisteritoimiston tai ePUAP-alustan kautta, mutta sähköinen lähettäminen edellyttää pätevää sähköistä allekirjoitusta tai luotettavaa profiilia.

Milloin yrittäjä saa vastauksen ZUS:lta?

Maksuajan lykkäämistä koskeva hakemus käsitellään 14 päivän kuluessa asian käsittelyyn tarvittavien asiakirjojen täyttämisestä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos ZUS antaa myönteisen vastauksen, yrittäjän kanssa allekirjoitetaan siviilioikeudellinen sopimus, jossa määritellään mm. maksujen maksamisen määräaika. Sopimuksen noudattamatta jättäminen voi purkaa sen välittömästi ja kärsiä erityisesti taloudellisista seurauksista. On syytä muistaa, että pelkkä maksujen suorittamisen lykkäämistä koskeva hakemus ei takaa tämän helpotuksen myöntämistä. Jos ZUS kieltäytyy lykkäämästä lykkäystä, on maksettava erääntyvät maksut viivästyskorkoineen, jotka lasketaan maksupäivään asti.