Virtuaalitoimisto - useita toimintoja yhdessä osoitteessa

Palvelus

Oman yrityksen perustaminen Puolassa ei ole helppoa, eikä se todellakaan ole halpaa. Nuorella yrittäjällä ei ehkä vielä ole asiakasta, ja hän on jo velvollinen maksamaan kuukausittain sosiaaliturvamaksuja (vuonna 2019 - 555 PLN). Lisäksi tarvitaan myös istuin. Jos yrittäjällä ei ole varaa vuokrata toimistoa, hän voi rekisteröidä toiminnan omaan asuntoonsa. Jos hänellä ei ole tällaista omaisuutta, syntyy ongelma, koska vuokranantajat ovat erittäin (erittäin) vastahakoisia suostumaan yrittämään asuntojaan. Yrittäjä voi tällaisessa tilanteessa yrittää rekisteröidä toimintansa yhdessä muiden vastaavassa tilanteessa olevien yrittäjien kanssa tähän vuokrattuihin tiloihin (ja siten alentaa kustannuksia) tai käyttää laitosta, joka on virtuaalitoimisto.

Virtuaalitoimisto on melko tuore "tuote" Puolan markkinoilla, jota kaikki eivät vielä tunne. Vaikka nimi "virtuaali" voidaan yhdistää sanaan "epätodellinen" tai se on tehty ulkonäköön ja siten peloteltu, siinä ei ole mitään pelättävää. Tällaiset toimistot ovat täysin laillisia, ja paremmat (ja kalliimmat) pystyvät täyttämään odotukset sellaisissa toimissa, joissa salassapito on ensisijainen asia (esim. asianajaja, asianajaja tai ulosottomies). Tietenkin tulee huomioida, että usean toiminnan rekisteröinti samaan osoitteeseen ei ole mahdollista ilman lain edellyttämiä muodollisuuksia. Milloin tällainen rekisteröinti on sallittua? Mitä ovat virtuaalitoimistot? Kannattaako tuollaista palvelua käyttää? Vastaamme näihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

Milloin on mahdollista rekisteröidä useita toimintoja samaan osoitteeseen?

Kuten tämän artikkelin johdannosta käy ilmi, ei ole mitään syitä, miksi useita liiketoimia pitäisi rekisteröidä samaan osoitteeseen. Kuitenkin, jotta tämä olisi mahdollista, jokaisella yrittäjällä on oltava laillinen omistusoikeus kiinteistöön. Sen ei tarvitse olla omaisuutta, se voi hyvinkin olla vuokrausta tai lainaamista.

Vuokra- ja lainauslaitoksia säätelee siviililaki (jäljempänä siviililaki). Art. 680 siviililain yhteydessä vitsi. Siviililain 659 §:n mukaan vuokranantaja sitoutuu antamaan tilat vuokralaisen käyttöön määräajaksi tai toistaiseksi ja vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokranantajalle sovitun vuokran. Toisaalta säännös art. Siviililain 710 §:ssä säädetään, että lainanantaja sitoutuu lainasopimuksella sallimaan saajalle määrätyn tai määräämättömän ajan käyttää hänelle annettua esinettä (tiloja) maksutta. Laina on maksuton. Siten edellä mainitut laitokset erottuvat siitä, että vuokraan liittyy vuokranmaksuvelvollisuus, kun taas laina on ilmainen.

Perheenjäsenten välillä solmittu lainasopimus on lainanottajalle erittäin hyödyllinen taiteen tarjoamisena. 21 sek. Tuloverolain 1 pykälä 125 vapauttaa verolainauksesta lähimpien perheenjäsenten (veroryhmiin I ja II kuuluvat henkilöt) välillä.

Mikä on virtuaalitoimisto?

Virtuaalitoimisto on palvelu, joka koostuu yrittäjälle toimipaikan - osoitteen ja postilaatikon - vuokraamisesta, jonka yritys tarjoaa toimistotilaa ja henkilöstötiloja toimiston tueksi. Tämä toimisto on siis virtuaalinen vain nimellisesti, itse asiassa osana tätä palvelua yrittäjän "toimisto"-asiat hoitaa palveluntuottaja.

Virtuaalitoimiston työntekijät ottavat vastaan ​​yrittäjän kirjeenvaihdon ja ilmoittavat hänelle välittömästi mahdollisuudesta vastaanottaa tai katsella sitä. Vastaanottajien pyynnöstä he voivat myös arkistoida sen. Lisäksi he skannaavat kirjeet tarvittaessa ja lähettävät ne asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. He voivat myös vastaanottaa hakijoita tiloissa.

Virtuaalitoimistojen tarjoamat mahdollisuudet eivät tähän lopu. Tätä palvelua tarjoavat suuremmat yritykset antavat yrittäjälle hänelle tarkoitetun lankapuhelinnumeron ja toimivat sihteerinä, joka vastaa hänen puheluihinsa tai ohjaa tarvittaessa puhelut vastaanottajalle. Lisäksi nämä yritykset tarjoavat neuvottelutiloja, joissa yrittäjä voi sopia tapaamisen asiakkaan kanssa ja tarjoavat jopa mahdollisuuden vuokrata koko toimistotila yksinoikeudella.

Onko tällainen liiketoimintajärjestelmä laillinen?

Puolan virtuaalitoimistojen ohella heräsi kysymyksiä, onko yrityksen toimipaikan rekisteröinti tällaiseen paikkaan mahdollista, ja jos on, onko se täysin laillista. Kuten aiemmin korostettiin, ei ole esteitä rekisteröidä muuta toimintaa virtuaalitoimiston antamaan osoitteeseen. Siten toimipaikan rekisteröinti on täysin voimassa olevan lain mukaista, kunhan virtuaalitoimistoa ylläpitävä yritys omistaa kiinteistön, jossa se hoitaa palvelua tai sillä on tilan omistajan suostumus sen edelleenvuokraamiseen kolmannet osapuolet.

Yllä olevasta huolimatta virtuaalitoimiston valitseminen ei aina ole hyvä idea. Rekisteröityminen on yksi asia, mutta yrityksen pyörittäminen on toinen aihe. On erilaisia ​​aktiviteetteja, jotka eivät luonteensa vuoksi sovellu sellaiseen virtuaalitoimistoon. Paljon riippuu myös siitä, minkälaisia ​​palveluita e-toimistovuokraamo tarjoaa ja mitä se tarjoaa. Ja niinpä esimerkkinä voidaan ottaa kaupalliset yritykset, joiden tulee voidakseen toimia virtuaalitoimistossa vuokrata kokoushuone ja toimistotila, koska verojohtajan tulkinnan mukaan Kamari Krakovassa, yritys voi vapaasti valita kotipaikkansa, mutta sen on oltava varsinainen toimipaikka. Ei siis riitä, että vuokraat vain kirjeen vastaanottamiseen tarkoitetun toimiston. Yhtiön hallituksella on oltava paikka, jossa se voi pitää hallituksen kokoukset. Myös erityistä luottamuksellisuutta ja varovaisuutta vaativaa toimintaa asiakkaiden kanssa tekevien yritysten on valittava virtuaalitoimistot huolellisesti. Esimerkiksi lakimiesammateissa yrittäjän (lakimies, oikeudellinen neuvonantaja) on varmistettava, että verkkotoimistoa hoitava yritys pystyy tarjoamaan hänelle yksilöllisen toimistotilan, kokoushuoneen sekä panssaroidun kaapin. jossa hän voi säilyttää tiedostonsa. asiakkaat.

Edellä oleva huomioon ottaen on syytä todeta, että mikäli toiminnan laji sen sallii ja virtuaalitoimistoja pitävä yritys pystyy tarjoamaan kaikki tarvittavat mukavuudet, yrityksen pääkonttorin rekisteröinti sähköiseen tiloihin ja liiketoiminnan harjoittaminen siellä on täysin laillista. Korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän 5.8.2014 antamassaan tuomiossa (tiedostoviite: II FSK 3549/13), jossa se totesi seuraavaa:

"Nykyisessä talouskaupan todellisuudessa nykyaikaiset teknologiat huomioon ottaen johtamistoimintaa ja yritystoimintaa harjoitetaan ja voidaan harjoittaa missä tahansa, myös ns. virtuaalitoimistot tai coworking-toimistot (jaetut)".

Virtuaalitoimiston edut ja haitat

Useimmille yrittäjille (ei vain aloittelijoille) virtuaalitoimiston tärkein etu on hinta. Sen sijaan, että yrittäjä maksaisi oman toimistonsa vuokraamisesta vuokraa, joka voi suuressa kaupungissa ylittää useita tuhansia zlotyja, yrittäjä käyttää e-toimiston vuokraamiseen useista kymmenistä enimmillään useisiin satoihin zlotyihin kuukaudessa - virtuaalisia toimistoja keskustassa Varsovan "yksinomaisissa" luokan A toimistorakennuksissa maksaa jopa 500 PLN kuukaudessa .

Lisäksi hyvämaineiset yritykset, jotka tarjoavat kyseisiä palveluja, työllistävät koko toimistotyöntekijän avustajista kirjanpitäjiin, jotka ovat vuokranantajan käytettävissä. Tietenkin, jos tilaus ei sisällä tämäntyyppistä palvelua, assistentin käyttöön liittyy lisämaksu.

Kun on kyse yrityksen pyörittämisestä, et voi unohtaa verotusasioita. Yrittäjä voi säästää kaikki e-toimiston vuokraamiseen liittyvät kulut verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina ja näin pienentää laskettua tuloveroa. Lisäksi vuokranantaja voi verotoimiston tarkastuksen yhteydessä hyödyntää virtuaalitoimiston työntekijöiden kokemusta, jotka työnsä luonteen vuoksi ovat usein yhteydessä tarkastajiin ja tietävät tarkalleen mitä odottaa. sellaisesta tarkastuksesta.

Etuna on myös se, että virtuaalitoimiston vuokraajan ei tarvitse huolehtia toimistotarvikkeiden, kuten huonekalujen, tietokonelaitteiden, monitoimilaitteen tai projektorin ostamisesta.

Joillekin yrityksille on myös tärkeää, että suurin osa yrityksistä, joilla on virtuaalitoimistoja, sijaitsee suurten kaupunkien keskuksissa. Tällä on suuri vaikutus virtuaalitoimistoa käyttävän yrityksen "arvostukseen", koska tällaisella toimipaikan sijainnilla on positiivinen vaikutus yrittäjien ja asiakkaiden käsitykseen yrityksestä.

Virtuaalitoimiston käytössä on tietysti myös huonot puolensa. Yksi niistä on velvollisuus maksaa lisämaksu jokaisesta lisäpalvelusta, joka ei sisälly liittymään. Jos siis käy ilmi, että tietyssä kuukaudessa yrittäjä joutuu pitämään enemmän tapaamisia asiakkaiden kanssa, käyttämään ahkerasti kokoustilaa tai hyödyntämään toimistotyöntekijöiden tietämystä esim. verotusasioissa, kuukausimaksu voi nousta useita kertoja alkaen. edellä mainittuja useita satoja zlotyja.

Lisäksi virtuaalitoimistolla on tietyt työajat, mikä myös rajoittaa sen käyttöä. Tällaisissa tapauksissa vuokranantajan normaalista poikkeava työaika tai iltatapaamiset asiakkaiden kanssa ovat suuria hankaluuksia sähköisen toimiston käytössä.

Ei myöskään todeta, että hallintotuomioistuinten nykyinen suotuisa oikeuskäytäntö ei muutu lähivuosina. Verotoimistot yrittävät hillitä virtuaalitoimistojen toimintaa jo kyseisen palvelun ilmestymisestä markkinoille. Edelleen on tapauksia, joissa he kieltäytyvät rekisteröimästä yritystä tiettyyn sähköiseen tilaan tai vaikeuttavat virtuaalitoimistoja vuokraavien yrittäjien verotustunnuksen eli NIP:n antamista.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Virtuaalitoimisto - yhteenveto

Vastattaessa artikkelin alussa oleviin kysymyksiin on todettava yksiselitteisesti, että useiden liiketoimintojen rekisteröinti yhteen osoitteeseen on täysin laillista. Yrityksen tyypistä riippuen toimiston jakamisessa muiden yritysten kanssa voi tietysti esiintyä pienempiä tai suurempia ongelmia, joten ennen kuin päätät yhdistää useita toimintoja samaan paikkaan, kannattaa harkita tarkkaan ja ottaa huomioon kaikki olosuhteet, jotka voivat antaa verovirastolle tekosyy valvoa tai määrätä seuraamuksia.

Jos siis ei ole esteitä rekisteröidä useita yrityksiä yhteen paikkaan, on yrittäjällä täysi oikeus käyttää virtuaalitoimistoa. Tiettyä palveluntarjoajaa valittaessa kannattaa kuitenkin tutustua vuokratilojen verkkotoimistoja pitävän yrityksen oikeuteen - jos yritys omistaa kiinteistön tai sillä on kiinteistön omistajan suostumus sen edelleenvuokraamiseen. kolmansien osapuolien, tällainen virtuaalitoimisto on täysin laillinen. Kaikkien riskien minimoimiseksi kannattaa kuitenkin valita vain suurten ja kokeneiden yritysten joukosta, joilla on rikas historia tämäntyyppisten palvelujen tarjoamisesta.