Arvonlisäverosta vapautetun verovelvollisen yhteisön sisäinen palvelujen suoritus

Palveluvero

Yrittäjä, joka hyötyy arvonlisäverovapaudesta ja tekee yhteistyötä EU:n alueen yritysten kanssa, voidaan vaatia lisäalv-ilmoituksia. Katso, miten arvonlisäverottoman verovelvollisen yhteisösisäinen palvelutarjonta selviää!

Kuka voi hyötyä arvonlisäverovapautuksesta?

Aluksi muistutetaan, ketkä voivat hyötyä tavaroiden ja palveluiden verovapaudesta. Art. 113 kohta. Arvonlisäverolain 1 pykälän mukaan verovapaata myyntiä ovat verovelvolliset, joiden myynnin arvo edellisenä verovuonna ei ylittänyt 200 000 zlotya. Jos tämä raja ylittyy kuluvan vuoden aikana, vapautus lakkaa automaattisesti olemasta voimassa siitä toiminnasta, jossa tämä määrä ylittyi.

Yritystoiminnan aloittavien yrittäjien osalta 200 000 zlotyn raja lasketaan suhteessa tiettynä vuonna harjoitetun liiketoiminnan ajanjaksoon.

Milloin arvonlisäverovapautuksesta ei ole mahdollista hyötyä?

Arvonlisäverolaissa luetellaan myös poikkeukset, joista ei ole mahdollista hyötyä arvonlisäverovapautuksesta. Nämä sisältävät:

  • valmisteveron alaisten tavaroiden luovutukset (lukuun ottamatta muun muassa tupakkatuotteita ja muita autoja kuin uusia kulkuneuvoja),

  • rakennustyömaiden toimitus,

  • uusien kulkuvälineiden toimittaminen,

  • oikeudellisten ja neuvontapalvelujen tarjoaminen,

  • korupalvelujen tarjoaminen.

ALV-vapaan verovelvollisen suorittama yhteisön sisäinen palvelujen suoritus

Arvonlisäverovapautuksen saavilla yrittäjillä on oikeus myydä ulkomaisille urakoitsijoille. EU:n ulkopuolisille yrityksille tavaroiden viennissä tai palveluiden toimittamisessa yrittäjiä ei rasiteta lisävelvoitteilla. Jos sen sijaan ostaja on Euroopan unionin yritys, niin palvelu vaatii useimmiten rekisteröinnin yhteisön sisäisiä tapahtumia varten.

Ei-alv-ilmoitukset

Arvonlisäverosta vapautetun verovelvollisen suorittama palveluiden suorittaminen yhteisön sisällä on mahdollista, mutta sillä on tiettyjä seurauksia. Siinä tapauksessa, että art. ALV-lain 28b §:ssä, kuten jo mainittiin, tulee rekisteröityä ALV-EU:n jäseneksi. Arvonlisäverolain 28 b §:n mukaan verovelvolliselle (ja siten yritykselle) palveluja suoritettaessa verotuspaikka on ostajan kotipaikka tai toimipaikka. Poikkeuksia, joita yllä oleva artikla ei kata, ovat mm. kiinteistöpalvelut. ALV-EU-rekisteröinti on tarpeen esimerkiksi silloin, kun tarjotaan IT-palveluita toisesta EU-maasta yritykselle, joka on ALV-EU-rekisteröity verovelvollinen (tämän voi tarkistaa VIES-tietokannan avulla).

Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeen osassa C.3 olevalla VAT-R-lomakkeella. Kun myyt tai ostat palveluita, valitse ruutu 60 ja ilmoita näiden toimintojen arvioitu alkamispäivä. Ilmoitus tulee tehdä ennen ensimmäistä kauppaa.

Yhteisön sisäisen palvelun osana palvelun suorittavan yrittäjän tulee toimittaa ALV-EU-yhteenvetotiedot, joissa tulee näkyä ostajan ALV-EU-numero ja PLN:iksi muunnettu kauppasumma.

Yhteisön sisäinen palvelutarjonta – mihin mennessä EU-tiedot on toimitettava?

ALV-EU-tiedot voidaan toimittaa kuukausittain vain sähköisessä muodossa - jättöaika päättyy laskutuskuukautta seuraavan kuukauden 25. päivänä.

Tärkeää on, että ALV-EU-tiedot ovat pakollisia vain silloin, kun yhteisön sisäisiä liiketoimia on tapahtunut tiettynä ajanjaksona. Nollatietoja ei tarvitse toimittaa, jos yrittäjä ei tarjonnut palveluja EU:n veronmaksajille tietyllä ajanjaksolla.

Yleensä IT- tai ohjelmointipalveluita tarjottaessa ostetaan myös palveluja EU-yrityksiltä, ​​esim. Google AdWordsista tai ostetaan pääsy ohjelmiin. Vastaanotettu lasku ei sisällä arvonlisäveroa, mutta yrittäjä on arvonlisäverovapaudesta huolimatta velvollinen laskemaan ja maksamaan veron (pääsääntöisesti 23 %:n peruskanta).

Yrittäjän, joka hyötyy arvonlisäverovapaudesta yhteisön sisäisestä palvelujen tarjoamisesta (esim. ohjelmointi), on rekisteröidyttävä ALV-EU:n jäseneksi. Lisäksi hänelle tulee uusia velvoitteita, jotka liittyvät EU:n arvonlisäverotietojen toimittamiseen niiltä kuukausilta, jolloin hän myy palveluita muiden Euroopan unionin maiden verovelvollisille.