Yhteisön sisäinen etämyynti JPK V7:ssä

Palveluvero

Yrittäjien ei tarvitse rajoittua vain kotimaan myyntiin yrittäessään yritystä. He voivat myös myydä tavaroitaan (ns. ESPO) tai palvelujaan (ns. TBE) yksityishenkilöille muista EU-maista ja EU:n ulkopuolelta. 1.7.2021 alkaen tällaiset myynnit voidaan ratkaista yhdellä EU:n ALV OSS -menettelyllä. Tarkastellaan kuinka yhteisön sisäinen etämyynti tulee merkitä SAF-T:ssä ja miten tällainen myynti tulee laskea arvonlisäveron perusteella.

Mikä on ESPO ja TBE?

ESPO eli yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti ei ole muuta kuin tavaroiden postimyyntiä yksityishenkilöille muista EU-maista. Tämä termi on 1.7.2021 alkaen korvannut nykyiset maan alueelta ja maan sisällä tapahtuvan postimyynnin määritelmät. Art. 2 arvonlisäverolain 22a kohta, jotta ESPO:sta voidaan puhua, 4 ehdon on täytyttävä:

 1. toimittaja tai kolmas osapuoli lähettää tai kuljettaa myydyt tavarat (mukaan lukien tapaukset, joissa toimittaja osallistuu välillisesti niiden lähettämiseen tai kuljetukseen);

 2. lähetys tai kuljetus alkaa yhdestä EU-maasta ja päättyy toiseen EU-maahan;

 3. Myynnin aiheet eivät ole:

  1. uusia kulkuvälineitä

  2. tai asennusta tai kokoonpanoa vaativat tuotteet koeajon kanssa tai ilman sitä;

 4. ostaja on:

  1. Arvonlisäverovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen ja joka ei ole velvollinen selvittämään yhteisöhankintaa eli yhteisöhankintaa (mukaan lukien kauppaan liittymätön yhteisöhankinta) - eli yritys, joka ei ole velvollinen selvittämään tavaroiden yhteisöhankintaa

  2. tai veroton yhteisö, esimerkiksi yksityinen henkilö, joka ei harjoita liiketoimintaa.

ESPO:ta käytetään useimmiten myytäessä tavaroita Puolasta toiseen EU-maahan yksityishenkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, kun myyjä osallistuu suoraan tai välillisesti lähetykseen.

TBE ei ole muuta kuin sähköisten, lähetys- tai televiestintäpalvelujen myyntiä yksityishenkilöille toisesta EU-maasta. Tämäntyyppisen myynnin selvitystapa ei ole muuttunut VAT OSS -menettelyn voimaantulon jälkeen. Toistaiseksi tällaiset myynnit on kirjattu ALV-SAMMALLE. Molemmissa tapauksissa myyjä joutui myyntirajan ylittymisen jälkeen laatimaan laskun, jossa oli ostajan maassa sovellettava ostoihin sisältyvä arvonlisävero. Art. 28k kappale. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan telepalvelujen, lähetyspalvelujen ja sähköisten palvelujen tarjoamispaikka verottomille yhteisöille on paikka, jossa näillä yhteisöillä on kotipaikka, pysyvä asuinpaikka tai asuinpaikka.

Miten lasketaan ALV OSS:n myyntiraja?

Lainsäätäjä yhtenäisti 1.7.2021 alkaen myyntirajan OSS-arvonlisäveromenettelyssä ja se on tällä hetkellä 10 000 euroa eli 42 000 zlotya. Tätä rajaa tulee tarkastella kuluvan ja edellisen vuoden myyntimäärien yhteydessä. Jos yrittäjä ei ylitä sitä, hänellä on oikeus vapaaehtoisesti rekisteröityä ALV OSS:ään ja laskuttaa ulkomaisella ALV-kannalla tai käyttää kotimaisia, Puolan ALV-kantoja (tai laskuttaa ilman arvonlisäveroa, jos kyseessä on arvonlisäveroton). Art. 28k kappale. Arvonlisäverolain 3 §:n mukaan myyntirajan ylittyessä ylitetty liiketoimi on verotettava ostajan maassa. Tällaisessa tilanteessa myyjällä on valinnanvaraa - hän voi rekisteröityä VAT OSS:n tai arvonlisäverovelvolliseksi suoraan ostajan maassa. Molemmissa tapauksissa se on velvollinen laatimaan laskun, jossa on ostajan maahan sopiva ulkomainen arvonlisäverokanta. VAT OSS -menettely helpottaa yrittäjän työtä, koska ulkomaisen arvonlisäveron selvitys koko Euroopan unionin osalta tehdään yhdellä veroilmoituksella, joka toimitetaan Puolan verovirastolle - Warszawa-Śródmieścielle.

Esimerkki 1.

Emilian kotipaikka on Puolassa, ja hän harjoittaa tavaroiden postimyyntiä ja tarjoaa sähköisiä palveluita yksityishenkilöille muista EU-maista. Myynnin kokonaisarvo vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä on 15 000 PLN. Miten Emilian tulisi verottaa tavaroiden postimyyntiä?

Koska Emilian kotipaikka on Puolassa, hän lähettää tavaroita ostajille muissa EU-maissa ja tarjoaa heille sähköisiä palveluita, eikä tämän myynnin arvo vuonna 2020 eikä vuonna 2021 ylittänyt 42 000 zlotyn rajaa. Puolan verotukseen, eli niitä käsitellään Puolan arvonlisäveron alaisena kotimaan myyntinä. Emilia voi vapaaehtoisesti ilmoittautua VAT OSS -menettelyyn ja lähettää laskuja ulkomaisen arvonlisäverokannan mukaan.

OSS-arvonlisäveromenettelyyn rekisteröityminen kattaa yhdessä EU-maassa 42 000 zlotyn myyntirajan ylittymisen tai muihin EU-maihin suuntautuvan myynnin summan jälkeen kaikki muut EU-maat riippumatta sinne suunnatusta yksittäisestä myyntimäärästä.

Esimerkki 2.

Piotr asuu Puolassa ja vuonna 2020 hän myi tavaroita Puolasta Saksaan postimyynnillä 45 000 zlotylla (vuonna 2020 postimyynnin raja Saksaan oli 100 000 euroa) ja Puolasta Italiaan. 12 000 PLN. Hän ei ylittänyt tavaroiden postimyynnin rajoja missään näistä maista, joten hän verotti liiketoimia Puolan arvonlisäverokannan mukaisesti. Voiko herra Piotr jatkaa ESPO:n ratkaisemista nykyisten sääntöjen mukaisesti vuonna 2021?

Ei, koska vuonna 2020 Saksassa ylitettiin ESPO:n 42 000 zlotyn raja, Piotrilla on kaksi vaihtoehtoa:

 • voi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Saksassa ja Italiassa ja 1.7.2021 alkaen verottaa EU:hun myytäviä tavaroita paikallisen arvonlisäverokannan mukaan

 • tai voi käyttää VAT OSS -menettelyä, eli lähettää laskuja Saksan ja Italian ALV-kannan kanssa ilman, että sinun tarvitsee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Saksassa ja Italiassa, ja maksaa tällaisesta liiketoimesta arvonlisäveron Puolan verotoimistoon.

Yhteisön sisäinen etämyynti JPK:ssa, eli kuinka ESC ja TBE merkitään?

30.6.2021 asti, jos Puolasta toiseen EU-maahan tapahtuvan postimyyntiraja ei ylity, tapahtuma merkittiin JPK_V7-tiedoston tietueosaan koodilla "SW". Sen sijaan sähköisten, televiestintä- ja lähetyspalvelujen myynti oli merkittävä koodilla "EE".

Tällä hetkellä, kun ESPO- tai TBE-tapahtumaa verotetaan Puolan arvonlisäverolla, eli ennen myyntirajan ylittymistä, JPK_V7-tiedoston tietueosassa tulee käyttää merkintää "EE". Tämä velvoite syntyy, kun laskun myyntipäivä on 30.6.2021 jälkeen. Myyntirajan ylittymisen ja ALV OSS -rekisteröinnin jälkeen nimitystä "EE" ei käytetä, koska tällaiset myynnit näkyvät OSS:n ALV-myyntirekisterissä (eli ulkomaisten liiketoimien rekisterissä), ei myynnin ALV-rekisterissä (ts. kotimaisten liiketoimien rekisteri, joka on JPK_V7-tiedoston luomisen perusta) ).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

1.1.2022 alkaen ESPO:n ja TBE:n alaisuudessa tapahtuvaan myyntiin tulee merkitä "WSTO_EE" JPK_V7-tiedoston tietueosaan ennen kuin raja ylittyy. Tämä tarkoittaa, että 1.1.2022 alkaen nimiä "SW" ja "EE" ei enää käytetä tilanteessa, jossa myyntipäivä osuu 31.12.2021 jälkeen.

Kun ESPO:n ja TBE:n myyntiraja on ylitetty 42 000 zlotya tai vapaaehtoisesti rekisteröitynyt ALV OSS:ään, veronmaksajien ei tule näyttää yhteisössä tapahtuvaa JPK-etämyyntiä, mikä tarkoittaa, että ulkomaisen arvonlisäverokannan sisältäviä laskuja ei näytetä JPK_V7 tiedosto.

Esimerkki 3.

Łukasz tarjoaa sähköisiä palveluita ja postimyyntiä yksityishenkilöille Puolasta ja Saksasta. Se ei ole ylittänyt myyntirajaa, joten se laskuttaa Puolan arvonlisäverokannan. Miten sen pitäisi näyttää laskutetut tapahtumat JPK_V7:n rekisteröintiosassa?

 1. Postimyyntimyynnissä ennen 30. kesäkuuta 2021 tulee käyttää "SW".

 2. 30.6.2021 mennessä tapahtuneessa sähköisten palveluiden myynnissä tulee käyttää nimitystä "EE".

 3. Postimyyntimyynnissä (ESPO) ja sähköisten palveluiden myynnissä (TBE) 1.7.2021 alkaen tulee käyttää nimitystä "EE".

 4. Postimyyntimyynnin (ESPO) ja sähköisten palveluiden myynnin (TBE) tapauksessa, jotka tapahtuivat 1.1.2022 alkaen, tulee käyttää nimitystä "WSTO_EE".

1. heinäkuuta 2021 alkaen JPK_V7-tiedoston tietueosaan otettiin käyttöön lisänimitys "IED". Niitä käyttävät sähköisen rajapinnan (esim. verkkokauppaalusta) kautta myyntiä edistävät verovelvolliset eli sähköisten rajapintojen ylläpitäjät, jotka eivät ole rekisteröityneet VAT IOSS- tai VAT OSS -menettelyihin.

Kuinka merkitä ESPO- ja TBE-myynnit JPK_V7-tarkoituksiin wFirma.pl-järjestelmässä?

Itsenäisen kirjanpidon wFirma.pl-järjestelmässä yhteisön sisäinen etämyynti JPK:ssa on merkitty jo myyntilaskua laadittaessa. Voit tehdä tämän siirtymällä välilehdelle: TULOT »MYYNTI» NÄYTTELY »LASKU, valitse ostaja, joka on yksityishenkilö toisesta EU-maasta, jossa kentässä, jossa NIP on oletusarvoisesti asetettu, näkyy vaihtoehto EI MITÄÄN ja sitten sovelletaan Puolan arvonlisäverokantaa. Valitse TILINPÄÄTÖS-alivälilehden Myyntityypiksi JPK_V7 EE-vaihtoehto.

Näin laadittu lasku kirjataan KPiR- tai Tulorekisterin sarakkeeseen 7 (kertakorvausten tapauksessa) ja myyntiarvonlisäverorekisteriin. Lisäksi JPK_V7-tiedoston rekisteröintiosassa laskulla on automaattisesti merkintä "EE".