Webwriting tai copywriting verkossa

Palveluliiketoiminta

Tekstien kirjoittaminen on tekstinkirjoittamista. Internetin tekstejä luotaessa ei kuitenkaan pidä aliarvioida käyttäjien tapaa lukea Internetissä. Ne ovat monien ärsykkeiden hajauttamia, joten pidempään tekstiin keskittyminen on vähitellen harvinaista. Tässä tekniikka nimeltä webwriting on hyödyllinen.

Webwriting on tapa luoda sisältöä siten, että se mukautuu Internetin nykytrendeihin.

Mitä kirjoitussääntöjä webwriting kattaa?

Jotta teksti sopisi webwritingin luonteeseen, sen tulee täyttää useita tärkeitä tyylisääntöjä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat elementit:

Lyhytisyys

Viestin johdonmukaisuus on hyvän Internet-tekstin perusta. Ensinnäkin sen ei pitäisi olla liian pitkä. Tässä kannattaa kuitenkin pitää tasapaino optimointivinkkien (SEO) välillä, jotka esimerkiksi ns. pitkät hännät edellyttävät pikemminkin pidemmän kuin lyhyemmän tekstin kirjoittamista ja sivuston käytettävyyttä käyttäjän kannalta. Eyetracking-tutkimuksen tulokset osoittavat, että tekstin korkeimmat osat ovat katseenvangitsijampia lyhyemmän tekstin puolesta.

Raittius

Objektiivisuus liittyy jossain määrin tekstin lyhyyteen. Se on vain tiettyjen tietojen kirjoittamista ja tarpeettomien sanojen välttämistä. Osioita, jotka voidaan jättää pois tekstiä laadittaessa, ovat mm. elementtejä, jotka ovat jo ilmestyneet siihen eivätkä tuo lukijalle mitään uutta.

Yksinkertaisuus

Webwriting-tekstien yksinkertaisuus ilmenee monimutkaisten, toistuvasti monimutkaisten lauseiden välttämisessä. Lyhyillä lauseilla voit lukea nopeammin eivätkä väsytä silmiä enää.

Keskustelukyky

Tekstin tulee rohkaista käyttäjiä keskustelemaan. Keskustelua voidaan lisätä puhumalla käyttäjälle ensimmäisessä persoonassa tai esittämällä kysymyksiä. Käskyn käyttö voi myös tarjota lukijalle impulssin tai kehotuksen toimia.

Verkkokirjoitus ja tekstin valmistelu julkaisua varten

Internetissä oikein kirjoitetun tekstin lisäksi webwritingissä on säännöt sen muokkausmahdollisuudesta. Sisällönmuokkauksen perusperiaatteet webwritingissä ovat:

Selkeys

Hyvin muotoillun tekstin tulee olla selkeää verkkosivustolla. Lukemisen mukavuuteen vaikuttavat myös oikein valitut otsikot, fontin koko ja koko.

Muokattaessa teksti kannattaa myös jakaa kappaleisiin ja lisätä korostuksia, jotta lukijan kannalta keskeinen tieto näkyy heti. Sivulle epätasaisesti jakautunut teksti tulee myös tasata lukukokemuksen parantamiseksi.

Hyperteksti (aiheeseen liittyvät linkit)

Tekstin hypertekstuaalisuus ilmenee osuvien linkkien sijoittamisessa, jotka voivat kiinnostaa käyttäjää. Niitä voidaan käyttää täydentämään tiettyä aihetta tai systematisoimaan tietoa. Asianmukaisten hyperlinkkien käytöllä on myös hyvä vaikutus tekstin hakukoneoptimointiin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Webwritingin edut

Webwriting on joukko sääntöjä sellaisen sisällön luomiseksi, joka on viime kädessä tarkoitettu arvokkaaksi ja hyödylliseksi lukijoillesi. Näitä sääntöjä kannattaa noudattaa, sillä nämä pienet muutokset voivat merkittävästi lisätä kiinnostusta julkaistua sisältöä kohtaan. Webwritingin edut voidaan jakaa seuraaviin:

Keskity lukijaan

Yllä olevien periaatteiden mukaisesti laaditut tekstit on tarkoitettu ensisijaisesti palvelemaan käyttäjää, ei hakukoneen algoritmeja.

Lisää luettavaa sisältöä

Kun käyttäjä näkee, että teksti on kirjoitettu esteettömästi, hän katselee mielellään muissa julkaisuissa ja viipyy pidempään. Jos käyttäjät lukevat todennäköisemmin julkaistuja tekstejä, jokainen sivu hyötyy siitä.

Seuraa muutoksia verkkosivuilla

Yhä useammat verkkosivustot toteuttavat käyttökokemusratkaisuja. Siksi webwritingin sääntöjen noudattaminen luo johdonmukaisen pisteen sivun asettelun ja sen sisällön välille.

Internetissä yleisesti käytettyyn kirjakieleen ei ole erityisiä määräyksiä. Jos haluamme syntyvien tekstien olevan mahdollisimman käyttäjän tarpeisiin keskittyviä ja mukautettuja tottumuksiin, kannattaa yllä olevia periaatteita toteuttaa. Niiden asteittainen soveltaminen lisää varmasti kiinnostusta ja sitouttaa lukijoita.