ALV-palautusehdot - tärkein tieto

Palveluvero

Aktiiviset arvonlisäverovelvolliset, joilla on ostojen arvonlisäveron ylijäämä yli myynnin arvonlisäveron, voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä hakea arvonlisäveron palautusta. Lainsäätäjät ovat ottaneet käyttöön uuden mahdollisuuden palauttaa tämä vero yrittäjän ALV-tilille. Mitkä ovat arvonlisäveron palautuksen ehdot uusien sääntöjen mukaan? Tässä artikkelissa esittelemme tämän ratkaisun edut ja haitat.

Mitkä ovat aktiivisten arvonlisäveronmaksajien velvollisuudet?

Aktiivisten arvonlisäverovelvollisten, riippumatta siitä, ovatko he rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi pakollisesti vai vapaaehtoisesti, on toimitettava jokaiselta selvitysjaksolta JPK_V7 ja maksettava siitä johtuva vero.

Tällaisten toimien tapauksessa:

  • yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta (CTS) - tavaroiden osto Euroopan unionista,
  • yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus (WDT) - tavaroiden myynti EU:hun,
  • sellaisten palvelujen myynti Euroopan unioniin, joiden ostaja on veronmaksaja,

- ALV-EU-verovelvollisiksi rekisteröidyt yrittäjät toimittavat myös ALV-EU-yhteenvetotiedot.

Maksettavan arvonlisäveron määrittämiseksi ostoihin sisältyvän arvonlisäveron arvo (ostojen arvonlisävero) on vähennettävä myynnin arvonlisäveron arvosta. Ero on summa, joka talletetaan kyseiselle pankkitilille. 1.1.2020 alkaen on voimassa henkilökohtainen veromikrotili, jolle yrittäjät maksavat mm. ALV-velat. Viime aikoina yrittäjien velvoitteiden määrä ja sitä kautta mahdolliset veroseuraamukset ovat lisääntyneet. Tärkeimmät muutokset viime kuukausina ovat:

  • tarve tarkistaa sopimuskumppaneiden pankkitilinumerot valkoisessa luettelossa (ostajalle määrätään seuraamuksia yli 15 000 zlotyn bruttoliiketoimista),
  • pakollinen jaettu maksu osasta liiketoimesta (ostajalle määrätään yli 15 000 zlotyn bruttoliiketoimista).

Arvonlisäveronmaksajien valtuudet

Aktiivisen arvonlisäverovelvollisen asema merkitsee paitsi velvoitteita myös etuoikeuksia. Tärkein niistä on mahdollisuus alentaa myyntihintaa ostoihin sisältyvällä verolla. Veronmaksajien tekemien ostojen arvonlisäveron vähennys on mahdollista edellyttäen, että ostettuja tavaroita tai palveluita käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen. On syytä muistaa, että arvonlisäveron vähennysoikeus myönnetään aikaisintaan laskun vastaanottamisajankohtana. Kaikki verolliseen toimintaan liittyvät ostot eivät anna arvonlisäveron vähennysoikeutta. Yrittäjä ei voi alentaa myyntiveroa mm kun myynti on dokumentoitu olemattoman yhteisön laskuilla tai oikaisulaskuilla, laskulla todennettu liiketoimi on veroton tai verovapaa, ostot liittyvät hotelli- tai ravintolapalveluihin. Jos ostoista vähennetty arvonlisävero on suurempi kuin myyntilaskuista aiheutuva arvonlisävero, voi aktiivinen arvonlisäveron maksaja päättää siirtää liian suuren maksun seuraavalle tilikaudelle tai hakea ylimääräisen arvonlisäveron palautusta. Arvonlisäveron palautusta hakevien arvonlisäverovelvollisten tulee tarkistaa uusien sääntöjen mukaiset arvonlisäveron palautuksen ehdot. Lainsäätäjä antoi verovelvollisille mahdollisuuden nopeutettuun arvonlisäveron palautukseen, mutta jokainen yrittäjä ei ole tyytyväinen tähän lomakkeeseen, sillä se koskee vain veronpalautuksia ALV-tilille. Käytännössä tämä tarkoittaa vähemmän muodollisuuksia, nopeampaa varojen palautusta, mutta samalla rajoittaa niiden käyttömahdollisuuksia. Verovelvollinen ei saa vapaaehtoisesti luovuttaa arvonlisäverotilille kertyneitä varoja.

ALV-palautusehdot uusien sääntöjen mukaan

Arvonlisäveron palautuksen perusteena on hakemus JPK_V7, jossa verovelvollinen hakee tämän veron palautusta tietyn ajan kuluessa. ALV-palautus voi nyt olla helpompaa ja nopeampaa, mikäli päätämme hakea sitä ALV-tilillä. Lisäksi uusien sääntöjen mukaiset arvonlisäveron palautuksen ehdot eli arvonlisäverotilille eivät edellytä verovelvolliselta lisävaatimuksia. ALV-palautusta arvonlisäverotilille odottavat yrittäjät saavat taatusti käteisen käteisen nopeasti, sillä juuri tämä arvonlisäveron palautustyyppi liittyy siihen, että veroviraston päällikkö ei pysty pidentämään palautusaikaa. Art. 87 sek. arvonlisäverolain 6 a §
"Verovirasto on velvollinen palauttamaan annetussa veroilmoituksessa olevan verovelvollisen pyynnöstä 1 momentissa tarkoitetun veron erotuksen. 2, verovelvollisen ALV-tilille 25 päivän kuluessa selvityksen toimittamisesta ”.

Kuinka hakea arvonlisäveron palautusta ALV-tilille?

Toimitamme arvonlisäveron palautushakemuksen ALV-tilille yhdessä JPK_V7:n kanssa. Valitse sitten JPK_V7 kohdasta P_55 "Palauta arvonlisäverotilille. 87 sek. lain 6 a §”. ALV-palautuksesta ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta arvonlisäverotilille, vaan JPK_V7:stä kannattaa valita sopiva nimike.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kannattaako käyttää uutta ALV-palautusvaihtoehtoa?

Uusien sääntöjen mukaiset arvonlisäveron palautuksen ehdot on paljon helpompi täyttää kuin nopeutetun veronpalautuksen hakeminen perinteisen yrittäjän tilille 25 päivän sisällä. Muistutettakoon, että nopeutettua veronpalautusta hakevan verovelvollisen on täytettävä joukko pykälässä määriteltyjä vaatimuksia. 87 sek. arvonlisäverolain 6 §.

Toinen vaihtoehto on arvonlisäveron palautus normaalin 60 päivän sisällä perinteiselle pankkitilille. Silloin on vähemmän ehtoja täytettävä, mutta rahan odotusaika - paljon pidempi. Jatketun arvonlisäveron palautuksen määräaika on 180 päivää JPK_V7:n toimituksesta.

ALV-palautuksen käyttäminen arvonlisäverotilille on nopeaa, helpompaa ja jokaisen yrittäjän saatavilla, mutta toisaalta on otettava huomioon, että palautettujen varojen käyttömahdollisuus on rajoitettu. ALV-tililtä myyjän ALV-tilille voidaan maksaa vain arvonlisävero, alv, arvonlisävero, ZUS-maksut, valmistevero, tullit ja ostolaskuista johtuva ALV.

Päätös menettelystä, jossa yrittäjä hakee arvonlisäveron ylijäämän palautusta, kuuluu verovelvolliselle itselleen, joten tarjolla olevia vaihtoehtoja kannattaa analysoida suhteessa yksilöllisiin tarpeisiin ja arvonlisäverolain vaatimusten noudattamiseen.