Auton alkuarvo sekä rekisteröinti- ja kierrätysmaksut

Verkkosivusto

Nykyään yrityksen pyörittäminen ilman autoa tai muuta kulkuvälinettä tuntuu lähes mahdottomalta. Yritykselle ostetun auton kirjaamiseksi käyttöomaisuuteen ja poistojen tekemiseksi on tarpeen määrittää sen alkuarvo. Mikä tarkalleen on auton alkuarvo ja mikä lisää sen määrää? Miten rekisteröinti- ja kierrätysmaksut vaikuttavat alkuperäiseen arvoon? Selitämme.

Mikä on käyttöomaisuus?

Henkilöverolain säännösten mukaan käyttöomaisuus on liiketoimintaan käytettävä omaisuus, jonka odotettu taloudellinen vaikutusaika on yli vuoden, joka on myös:

  • verovelvollisen omistuksessa tai yhteisessä omistuksessa,

  • täydellinen ja käyttökuntoinen sinä päivänä, jona se hyväksytään käyttöön.

Mikä on alkuarvo?

Veronmaksajilla on pääsääntöisesti oikeus tehdä poistoja rekisteriin merkityistä käyttöomaisuudesta (ja aineettomasta hyödykkeestä). Tämän vaihtoehdon hyödyntämiseksi on kuitenkin tarpeen määrittää tietyn käyttöomaisuuden alkuarvo.

Käyttöomaisuuden alkuarvo määritetään seuraavasti:

  • kauppahinta (myyjälle maksettava hinta lisättynä hankintaan liittyvillä kustannuksilla, jotka verovelvolliselle on aiheutunut hyödykkeen käyttöönottoon asti),

  • valmistuskustannukset - jos käyttöomaisuus valmistetaan yksinään,

  • markkina-arvo - jos ostohintaa ei ole mahdollista määrittää.

Auton alkuarvo

Määräysten mukaan käyttöomaisuuden alkuarvoon lisätään kaikki ennen käyttöomaisuuden käyttöön ottamista sen hankintaan ja käyttöön ottamiseen liittyvät kustannukset.

Auton alkuarvoa nostavien kustannusten luettelo on avoin luettelo. Veronmaksaja on ostetun kulkuneuvon tyyppi ja sen erityispiirteet huomioon ottaen velvollinen korottamaan auton alkuarvoa kaikilla sen hankintaan liittyvillä kustannuksilla.

Kierrätysmaksut ja auton alkuarvo

Kuluja, jotka nostavat auton alkuarvoa, ovat esimerkiksi suoraan ostoon liittyvät kierrätysmaksut. "Ostoihin liittyvä" ilmaus on kuitenkin ratkaiseva tässä tapauksessa.

Rekisteröintimaksut ja auton alkuarvo

Jotta ostettu auto olisi käyttöomaisuus, sen tulee kuulua yrittäjälle ja olla täydellinen ja käyttökuntoinen. Hyväksytyn käytännön mukaan autoa saa yleensä käyttää liiketoiminnassa vasta sen rekisteröinnin eli käyttöönoton jälkeen.

Rekisteröintimaksut nostavat yleensä auton alkuarvoa, jos verovelvollinen rekisteröi tai uudelleenrekisteröi ajoneuvon ennen sen sisällyttämistä käyttöomaisuusrekisteriin. Syntyneet rekisteröintimaksut näkyvät sitten verokuluissa poistojen muodossa.

Jos ostettu auto on kuitenkin jo rekisteröity edelliselle omistajalle (ajokelpoinen) ja uudelleenrekisteröintimaksut yrittäjä maksaa vasta sen jälkeen, kun se on merkitty käyttöomaisuusrekisteriin, ne eivät nosta auton alkuarvoa . Tällöin rekisteröintimaksut kirjataan suoraan verokuluihin niiden syntymispäivänä.

Poikkeus: Auto on tarkoitettu käyttövuokraukseen

Poikkeuksena säännöstä on mm leasingyhtiöiden ostamat autot. Käyttöleasingissa leasing-kohteen poistot tekee rahoittaja eli vuokranantaja. Tällöin rekisteröintimaksut eivät vaikuta ajoneuvon eli vuokratun omaisuuden alkuarvoon. Ne eivät liity auton hankintaan, eivätkä sen käyttömahdollisuus (siirto vuokralleottajalle) riipu itse ajoneuvon rekisteröinnistä. Pääsääntöisesti yrittäjä voi vuokrata myös auton, jolla ei ole rekisteröintitodistusta.

Łódźin verokamarin johtajan 25. helmikuuta 2015 antaman yksittäisen päätöksen mukaisesti (viitenumero IPTPB3 / 423-404 / 14-4 / KC):

”(...) ostettujen ajoneuvojen tie-/vesiliikenteeseen hyväksymiseen liittyvät kulut, kuten rekisteröintimaksut, eivät liity (...) näiden ajoneuvojen käytön aloittamiseen, eivätkä ne liity ostoon näistä käyttöomaisuudesta (... ). Ne mahdollistavat vain vuokrasopimuksen kohteen käyttämisen ja ennen kaikkea tekevät hakijan tarjoamista palveluista houkuttelevampia.Kuten yllä näkyy, niiden syntyminen ei liity leasing-omaisuuden hankintaan. Nämä kulut voidaan siis kirjata suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin."

Łódźin verokamarin johtajan tulkinnassa mainittiin myös käyttövuokraukseen tarkoitettujen autojen maahantuontiin liittyvät kierrätysmaksut. Kierrätysmaksut eivät tulkinnan mukaan myöskään nosta käyttöomaisuuden alkuarvoa operatiiviseen leasingiin tarkoitettujen autojen osalta.

”[...] Hakijan käyttämä ajoneuvo ei tarkoita niiden käyttämistä ajamiseen, vaan niiden tekemiseen oikeussuhteen kohteiksi - leasingiksi, jotka tuottavat hänelle tuloja. Ajoneuvon rekisteröinnillä ja siihen liittyvillä rekisteröinti- ja kierrätysmaksuilla on yksi tavoite - leasingsopimuksen tekeminen. Ja näin ollen - tällainen toiminta ei liity ajoneuvon hankintaan, mikä voisi olla perusta niiden sisällyttämiselle alkuperäiseen arvoon."

Vuokranantaja kirjaa tällöin sekä rekisteröintimaksut että kierrätysmaksut suoraan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että määritettäessä auton alkuarvoa ratkaiseva tekijä on ennen kaikkea liiketoiminnassa käytetyn auton luonne.