Missä vaiheessa verovelvollisen tulee rekisteröityä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi?

Palveluvero

Yrittäjät yrittävät yrittäessään usein kysyä itseltään, rekisteröidäänkö aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi vai ei. Kannattavuuden lisäksi yrittäjät tekevät usein erilaisia ​​välttämättömiä hankintoja yritykselleen toiminnan alkamisen ja arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumisen välisenä aikana. Milloin on oikea hetki, jolloin yrittäjästä tulee aktiivinen arvonlisäveron maksaja rekisteröitymisen jälkeen ja voiko hän tällöin vähentää arvonlisäveron arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen jälkeen?

Aktiivinen ALV-maksaja - rekisteröinnin perussäännöt

Yrittäjät, joiden myynnin arvo ei ylittänyt 200 000 zlotya edellisenä verovuonna tai jotka haluavat erota arvonlisäverovapaudesta tai aikovat harjoittaa toimintaa, jossa heidän on pakko ryhtyä aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi, on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. toimittamalla arvonlisäverolomakkeen R toimivaltaiselle verovirastolle.

Lisäksi välittömästi arvonlisäverovelvollisiksi tai vapaaehtoisesti liittymisvelvollisten tahojen lisäksi muut yhteisöt, joiden verovapaan myynnin arvo ylittää 200 000 zlotya, menettävät myönnetyn arvonlisäverovapautuksen ensimmäisestä ylitetystä toiminnasta alkaen.

Kaikkia liiketoimia ei tule ottaa huomioon arvioitaessa, onko arvonlisäverovapautuksen raja ylittynyt

Aloittaessa liikevaihdon määrän määrittämistä analysoitaessa, onko verovelvollinen ylittänyt myyntiarvorajan 200 000 zlotyssa, on muistettava, että myyntiarvo ei sisällä:

 1. yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus ja postimyynti maan alueelta ja postimyynti maan alueella,

 2. arvonlisäverosta vapaita tavaroiden luovutuksia ja palvelujen suorittamista lukuun ottamatta:

 1. kiinteistökaupat,

 2. liiketoimet, mukaan lukien välitys, valuutassa, laillisina maksuvälineinä käytettävillä seteleillä ja kolikoilla, ei kuitenkaan keräilyseteleitä ja kolikoita,

 3. rahastojen ja sijoitussalkkujen, vakuutuspääomarahastojen, avoimien eläkerahastojen, työeläkeohjelmien ja pakollisen korvausjärjestelmän sekä julkisesta arvopaperikaupankäynnistä annetun lain nojalla perustetun selvitysrahaston hoitopalvelut,

 4. luotto- tai käteislainapalvelut ja välityspalvelut luoton tai käteisennakkojen tarjoamisessa sekä luotonantajan tai lainanantajan suorittamassa luotto- tai käteislainojen hallinnassa,

 5. palvelut takuiden, takuiden ja muiden rahoitus- ja vakuutustapahtumien vakuuksien myöntämisen alalla sekä välittäjäpalvelut näiden palvelujen tarjoamisessa sekä lainanantajan tai lainanantajan suorittama luottotakuiden hallinnointi,

 6. käteistalletuspalvelut, kassatilin ylläpito, kaikenlaiset maksutapahtumat, maksumääräykset ja siirrot, velat, shekit ja vekselit sekä välityspalvelut näiden palvelujen tarjoamisessa,

 7. rahoitusvälineisiin liittyvät palvelut,

 8. vakuutuspalvelut

- jos nämä toiminnot eivät ole liitännäistoimia,

 1. käyttöomaisuuden ja poistojen alaisten aineettomien hyödykkeiden maksetut toimitukset.

Vapaaehtoinen ja pakollinen luopuminen subjektiivisesta arvonlisäverovapautuksesta

Verovelvollisen, joka haluaa vapaaehtoisesti erota arvonlisäverovapautuksesta, on lähetettävä kirjallinen ilmoitus ALV-R-lomakkeella asuinpaikan veroviraston päällikölle ennen sen kuukauden alkua erota vapautuksesta.

Toisaalta verovuoden aikana aloittavien verovelvollisten osalta harjoittaa toimintaa, kuten:

 1. maksullinen tavaroiden toimitus ja maksulliset palvelut maan alueella,

 2. tavaroiden vienti,

 3. tavaroiden tuonti maan alueelle,

 4. tavaroiden yhteisöhankinta vastiketta vastaan ​​maan alueella,

 5. yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus.

- hänen tulee erota irtisanomisesta ensimmäisestä suoritetusta toiminnasta - ennen tämän toiminnan suorittamispäivää.

Muodollinen arvonlisäverorekisteröinti ja aktiivisen arvonlisäverovelvollisen aseman saamise hetki

Aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi hakeva verovelvollinen lähettää VAT-R-rekisteröintilomakkeen asuinpaikkansa toimivaltaiselle verovirastolle. Huomioi, että 1.1.2017 alkaen. Verovirasto analysoi arvonlisäveroilmoituksen jättävän tahon eikä voi rekisteröidä yhteisöä arvonlisäverovelvolliseksi. Tämän seurauksena se lähettää ilmoituksen ilmoittavalle taholle, jos:

 1. rekisteröintihakemuksessa annetut tiedot ovat vääriä tai

 2. tätä kokonaisuutta ei ole olemassa tai

 3. dokumentoiduista yrityksistä huolimatta tähän tahoon tai sen edustajaan ei saada yhteyttä, tai

 4. yhteisö tai sen edustaja ei ilmesty veroviraston päällikön kutsuun.

On siis selvää, että hetki, jolloin yrittäjästä tulee aktiivinen arvonlisäveron maksaja, voi siirtyä. On huomattava, että pelkkä VAT-R-rekisteröintilomakkeen lähettäminen ei automaattisesti johda aktiivisen arvonlisäveron maksajan asemaan. Arvonlisäverolain säännöksistä on myös turha löytää tarkka hetki, jolloin yrittäjästä tulee aktiivinen arvonlisäveron maksaja. Siksi toimivaltaisen veroviranomaisen ilmoittama aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tulopäivä näyttää olevan lähin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Aktiivisen arvonlisäveron maksajan aseman ja arvonlisäveron vähennysoikeuden puuttuminen

Verovelvollinen, joka ei ole aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, teki syyskuussa 2015 kaksi vuokrasopimusta. Samassa kuukaudessa hän sai kaksi laskua alkuperäisestä vuokramaksusta ja vähensi kyseisistä laskuista arvonlisäveron. Veronmaksaja 1.10.2015 saanut aktiivisen arvonlisäveron maksajan aseman.

Verokamarin johtaja totesi, että on tehtävä ero vähennysoikeuden syntymisajankohdan ja sen käytön hetken välillä.

Oikeus alentaa luovutusveroa tuotantopanosten verolla syntyy kaikilla verovelvollisilla, jos he osoittavat, että hankinnat liittyivät nykyiseen tai tulevaan verotettavaan toimintaan ja rekisteröintiehto on välttämätön vain, jotta verovelvollinen voi käyttää oikeuttaan vähentää tuotosta. verottaa.

Vähennysoikeutta käytetään jättämällä veroilmoitus, joka ilmaisee verovelvollisen halukkuuden käyttää vähennysoikeuttaan ja käyttääkseen oikeuttaan tehokkaasti verovelvollisen on poistettava - viimeistään ennen tämän oikeuden käyttämistä - kaikki negatiiviset lähtökohdat, mukaan lukien puute. rekisteröinnistä, mikä tekee mahdottomaksi tunnistaa häntä verovelvolliseksi.

Lisäksi siinä todettiin myös, että arvonlisäverolaki ei estä verovelvolliselta oikeutta vähentää arvonlisäveroa ennen rekisteröintiä tehdyistä ostoista edellyttäen, että ennen arvonlisäverorekisteröintiä hankittuja tavaroita ja palveluita käytetään nykyiseen (tai tulevaan) verolliseen toimintaan. (ja mahdollisesti täyttää muut arvonlisäverolain säännökset), eli ajoneuvojen hankinnan tulee liittyä vain arvonlisäverollisen toiminnan harjoittamiseen. Voidakseen käyttää tätä oikeuttaan verovelvollisen on kuitenkin täytettävä velvollisuus rekisteröityä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi.

Yllä mainitut kannat vahvistavat:

 1. Bydgoszczin verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 12.9.2014. viitenumerolla ITPP2 / 443-1221 / 14 / AW,

 2. Bydgoszczin verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 10.7.2014. viitenumerolla IPPP2 / 443-409 / 14-2 / ​​​​KOM,

 3. Bydgoszczin verokamarin johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 25. maaliskuuta 2016. viitenumerolla IPPP2 / 4512-1277 / 15-4 / MMa.