Miten pankit määrittävät luottokelpoisuuden?

Palveluliiketoiminta

Pankkilainaa hakeneet tietävät varsin hyvin, ettei se ole niin yksinkertaista. Rahoituslaitokset, jotka haluavat välttää tilanteen, jossa lainaa myönnetään henkilölle, joka ei pysty jatkossa maksamaan velkojaan, arvioivat erittäin perusteellisesti ns. potentiaalisen asiakkaan luottokelpoisuus. Mitä luottokelpoisuus oikein on ja mitä näkökohtia sitä määritettäessä analysoidaan?

Luottokyky - mitä se on?

Luottokyky ei ole muuta kuin kykyä maksaa laina takaisin korkoineen ja muineen tarvittavin kuluineen. Pankin arvioinnissa selviää, saako asiakas lainaa ollenkaan ja jos päätös on myönteinen, mikä on sen määrä. Mitä korkeampi arvosana, sitä parempi.

Luottokyvyn puute tarkoittaa yleensä sitä, että pankista ei saada rahaa. Käsiä ei kuitenkaan voi vääntää, koska tietyllä asiakkaalla eri pankeissa on erilainen luottokelpoisuus. Tämä johtuu siitä, että määräykset eivät sääntele, mitä tulee arvioida mahdollisen lainanottajan tarkistuksessa. Siksi jokainen pankki asettaa omat luottokelpoisuustestikriteerinsä ja arvioitavan tiedon.

Mitä korkeammat tulot, sitä parempi

Kenenkään ei pitäisi ihmetellä, että pankkeja kiinnostaa ensisijaisesti lainaa hakevan henkilön ansioiden määrä. Myös työllisyyden vakaus on tärkeää. Näin rahoituslaitokset voivat määrittää, kuinka paljon ja kuinka pitkäksi aikaa lainaa voidaan myöntää.

Tämän näkökohdan arvioimiseksi jotkut pankit vaativat tuloilmoituksen, kun taas toisilla riittää täytetyt vuosiilmoitukset viimeisiltä vuosilta. Lainaa hakevan etuna on ansion määrän lisäksi aina työsuhteen vakaus tietyllä työpaikalla, mieluiten työsopimuksen perusteella (siviilioikeudellisia sopimuksia kohdellaan epäedullisemmin).

Mitkä ovat elinkustannukset?

Pankkien ero on myös tapa määrittää ns asumiskustannukset. Tämä on erittäin tärkeä tekijä, joka otetaan huomioon arvioitaessa luottokelpoisuutta ja mahdollisen lainan määrää. Tärkeänä tässä huomioituna tekijänä on toimeentulominimi eli se summa, joka kotitaloudessa asukasta kohden jää jäljelle kaikkien kuukausittaisten velvoitteiden maksamisen jälkeen.

Pankkien laskemat kustannuserot johtuvat erilaisista toimeentulorajan määritysmenetelmistä. On syytä huomata, että ne voivat olla varsin merkittäviä. Esitetään se esimerkin kanssa.

Pankissa A elinkustannukset ovat 500 zlotya henkilöä kohti, mikä viiden hengen perheelle antaa 2 500 zlotya. Pankissa B toimeentulominimi määräytyy sen periaatteen mukaan, että kahden ihmisen elinkustannukset ovat 1 000 zlotya ja jokaisesta seuraavasta perheenjäsenestä 200 zlotya lisää. Viisihenkisessä perheessä kaikkien jäsenten elinkustannukset ovat 1 600 PLN. Kuten näette - ero pankin laskelmissa on jopa 1 200 PLN!

Myös kiinteistön ylläpitokustannusten laskennassa on eroja. Jotkut rahoituslaitokset tekevät tämän näkökohdan arvioinnin koon mukaan, toiset maksavat kertakorvauksen kiinteistön koosta riippumatta. Lisäksi hinnat voivat riippua myös kiinteistön sijainnista – esimerkiksi Mazowieckien voivodikunnalla käytetään erilaisia ​​indikaattoreita kuin muilla alueilla.

On selvää, että mitä pienemmät elinkustannukset, joten mitä enemmän joudut kuluttamaan kaikkien kuukausimaksujen jälkeen, sitä korkeampi luottokelpoisuus on.

Luottokelpoisuus ja muut lainat

Luottokelpoisuutta arvioitaessa huomioidaan myös muut lainat tai pikemminkin velkojen määrä ja oikea-aikaiset lyhennykset.

Lainaa haettaessa kannattaa olla varovainen omistamiesi luottokorttien suhteen. Mitä enemmän tällaisia ​​kortteja lainaa hakevalla henkilöllä on, sitä huonompi pankin luokitus on, vaikka saamiset maksettaisiin ajallaan. Siksi monet lainanottajat luopuvat luottokorttistaan ​​ennen lainahakemuksen aloittamista.

Mitä muita kriteerejä otetaan huomioon?

Pankista riippumatta luottokelpoisuuteen voimakkaasti vaikuttaa lainatakaus. Tilanteessa, jossa lainanhakija toimittaa todistuksen siitä, että taatun lainan lyhennykset on maksettu ajallaan, hän voi varmasti helpottaa luottokelpoisuuttaan.

Muita luottokelpoisuuden arvioinnissa huomioitavia seikkoja ovat mm. tuomittu elatusapu, auton omistaminen tai henkivakuutus. Kaikki nämä arjen elementit aiheuttavat luottokelpoisuutta heikentäviä lisäkuluja.

Ammatin tyyppi vaikuttaa myös siihen, myönnetäänkö luottoa ja mitä. Yhä useammin kuulet esimerkiksi vapaiden ammattien edustajille tarjotuista etuusehdoista.

Lisäksi asiakkaan luottohistoria on tärkeä. Jos hän pitää määräajoissa esimerkillisesti kiinni, lainan saamisen mahdollisuudet kasvavat ja lisäksi voidaan myöntää alhaisempia korkoja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten luottokelpoisuus arvioidaan?

Pankkikäytännössä käytetään kahta rahoituskapasiteetin arviointimenetelmää:

  • yksilöllinen - edellä mainitun analyysin perusteella kriteeri,
  • automaattinen pisteytysjärjestelmä - määrittää lainan takaisinmaksun keskeytymisen todennäköisyyden.

Jokaisen menetelmän tärkeys vaihtelee riippuen siitä, mitä lainaa henkilö hakee. On hyvä muistaa, että arvioinnissa pankit ottavat huomioon paitsi asianomaisen toimittamat asiakirjat, myös ottavat yhteyttä eri tahoihin saadakseen lisätietoja.

Voitko tarkistaa luottokelpoisuutesi itse?

Voit tietysti arvioida taloudellisen kykysi. On selvää, että pienituloisen, muita velvoitteita omaavan ja asuntolainaa hakevan ei tarvitse tehdä mitään erityisiä toimenpiteitä todetakseen, ettei hänen luottokelpoisuutensa ole hyvä.

Muodollisempi mutta myös luotettavampi tapa on pyytää luottotietotoimistolta (BIK) luottokelpoisuusarvio. Jokaisella on oikeus saada tällainen raportti maksutta kuuden kuukauden välein. Sinun on täytettävä vakiotilihakemus, joka on saatavilla asiakaspalvelutoimistosta tai BIK:n verkkosivuilta, ja lähetettävä se sitten henkilökohtaisesti tai lähetettävä kirjattuna kirjeenä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sama lainanhakija voi saada eri luottoluokitukset eri pankeista. Koska tätä asiaa ei ole säännelty lailla, rahoituslaitokset voivat erota merkittävästi tällä alalla. Siksi lainaa haettaessa kannattaa varautua siihen kunnolla ja kieltäytyessä lannistua ja katsoa useiden muiden pankkien puolta.