Henkilöauton arvonlisävero - vähennyksen rajoitukset

Palveluvero

Yrittäjällä, joka harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa, on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero osana tätä toimintaa. Tämän seurauksena toimistolle maksettava myyntivero pienenee ja todellinen velka verovirastoa kohtaan pienenee. Oikeus verovähennykseen koskee myös liiketoiminnassa käytettävään ajoneuvoon liittyviä kuluja. Kuinka paljon on henkilöauton arvonlisäveron vähennyskelpoinen? Mitkä ovat rajoitukset ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota?

ALV-vähennys – milloin ja kenelle se kuuluu?

Art. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisella, joka tekee ostoja, joita käytetään verolliseen toimintaan, on oikeus vähentää arvonlisävero. Tämä alennus voidaan tehdä sinä aikana, jolloin verovelvollisuus on syntynyt myyjän kanssa, mutta aikaisintaan silloin, kun ostaja vastaanottaa laskun. Siksi verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero vain, jos hänellä on arvonlisäverolasku.

Esimerkki 1.

Irmina on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen ja on ostanut toimistotarvikkeita yritykselleen. Osto ja laskun vastaanottaminen tapahtui tammikuussa. Onko rouva Irminalla oikeus vähentää arvonlisäveroa tammikuun JPK_V7-tiedostossa?

Kyllä, koska materiaalitoimitus ja laskun vastaanotto tapahtui tammikuussa, Irmina voi vähentää tästä ostosta arvonlisäveron tammikuun JPK_V7-tiedostossa.

Esimerkki 2.

Mr. Michał, joka on aktiivinen arvonlisäveron maksaja, osti tavarat tammikuussa. Toimitus tapahtui myös tässä kuussa. Michał sai kuitenkin oston dokumentoivan laskun vasta helmikuussa. Voiko se sitten vähentää arvonlisäveron? JPK_V7:ssä tammikuuta varten?

Ei, herra Michał ei voi vähentää arvonlisäveroa tammikuussa, koska hänellä ei vielä ollut laskua tästä ostosta. Hän on oikeutettu vain vähennykseenJPK_V7:ssä helmikuuta varten. Vähennysoikeus arvonlisäveron kuukausittaisessa arvonlisäverolaskennassa myönnetään ostajalle laskun vastaanottoaikana tai jonain kolmesta peräkkäisestä tilitysjaksosta. Neljännesvuosittaisten verovelvollisten osalta arvonlisäveron vähennysoikeus kattaa sen vuosineljänneksen, jona verovelvollinen on vastaanottanut laskun, tai jommallakummalla kahdesta seuraavasta tilikaudesta (neljännes).

Henkilöauton arvonlisävero - 100 % vähennys

Henkilöauton käyttö liiketoiminnassa on jo standardi. Yrittäjällä on oikeus sisällyttää kuluihin yksinomaan elinkeinokäyttöön käytetyn ajoneuvon käytöstä aiheutuvat kulut sekä aktiivisten arvonlisäveron velvollisten osalta vähentää polttoaineen ostoihin sisältyvät verot tai muut kulut, jotka liittyvät toimitukseen. ajoneuvon käyttö, esim. auton pesu- tai korjauskulut. Veronmaksajalla ei kuitenkaan aina ole oikeutta täysimääräiseen arvonlisäveron vähennykseen henkilöauton osalta. Tätä varten seuraavat kolme ehtoa on täytettävä:

  • rekisterin pitäminen ajoneuvon ajokilometreistä (ns. ajokilometrit arvonlisäveroa varten),
  • henkilöajoneuvon rekisteröinti verotoimistossa VAT-26-lomakkeella, viimeistään 7 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ensimmäiset tähän ajoneuvoon liittyvät menot ovat syntyneet,
  • säännösten valmistelu ajoneuvon käyttöön liiketoiminnassa.

Nämä ehdot täyttävällä verovelvollisella on oikeus vähentää auton käyttökustannuksista arvonlisävero kokonaisuudessaan ja sisällyttää koko kulut kuluihin.

Esimerkki 3.

Rouva Dagmaralla on yrityksen ajoneuvo, jota käytetään yksinomaan yhtiön tarkoituksiin. Lisäksi Dagmara suorittaa arvonlisäverotuksen ajokilometrit, laati ajoneuvon käyttösäännöt ja ilmoitti ajoneuvosta ajoissa VAT-26-lomakkeella. Onko rouva Dagmaralla oikeus vähentää arvonlisävero 100 % vastaanotetuista laskuista, jotka todistavat polttoaineostot ja ajoneuvon korjaukset?

Kyllä, jos rouva Dagmara täyttää kaikki ehdot ja käyttää siten henkilöautoa vain liiketoiminnassaan, hänellä on mahdollisuus vähentää arvonlisävero laskusta kokonaisuudessaan.

Henkilöauton arvonlisävero - 50% vähennyksestä

Veronmaksajat, jotka täyttävät tietyt vaatimukset ja käyttävät henkilöautoa vain liiketoimintaan, ovat oikeutettuja täyden arvonlisäveron vähennykseen. Mutta entä jos veronmaksaja käyttää ajoneuvoa sekä liike- että yksityistarkoituksiin? Silloin arvonlisäveroa ei voi vähentää kokonaan, vaan vain 50 % arvonlisäverosta. Art. 86a kohta arvonlisäverolain 1 §

"Moottoriajoneuvoihin liittyvien kulujen osalta pykälässä tarkoitetun ostoihin sisältyvän veron määrä. 86 sek. 2, muodostaa 50 prosenttia verovelvollisen vastaanottaman laskun veromäärästä [...].

Näin ollen verovelvollisella on oikeus vähentää laskussa ilmoitetusta arvonlisäverosta vain puolet, kun se saa laskun sekakäytössä olevan henkilöauton käyttökustannuksista.
Art. 86a sek. arvonlisäverolain 2 §
1 momentissa tarkoitetuista moottoriajoneuvoihin liittyvistä kuluista. 1, sisältää kulut, jotka liittyvät:
1) näiden ajoneuvojen hankinta, maahantuonti tai valmistus sekä niiden osien hankinta tai maahantuonti,
2) näiden ajoneuvojen käyttö vuokra-, leasing-, leasing- tai muun vastaavan tähän sopimukseen liittyvän sopimuksen perusteella, lukuun ottamatta kohdassa 3 lueteltuja,
3) näiden ajoneuvojen kuljettamiseen käytettävien moottoripolttoaineiden, dieselöljyn ja kaasun osto tai maahantuonti, näiden ajoneuvojen korjaus- tai huoltopalvelut sekä muut näiden ajoneuvojen käyttöön tai käyttöön liittyvät tavarat ja palvelut.

Esimerkki 4.

Rouva Ewa johtaa yksityistä yritystä, on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen ja hänellä on yrityksen henkilöauto, joka on käytössä yhtiössä ja yksityisessä käytössä. Rouva Ewalle aiheutuu ajoneuvoon liittyviä kuluja, mukaan lukien: dieselpolttoaineen osto, auton pesu, renkaiden vaihto jne. Voiko hän vähentää arvonlisäveron näistä kuluista?

Jos kulut liittyvät verotettavaan toimintaan ja rouva Ewalla on ostolaskuja, arvonlisävero on mahdollista vähentää. Kuitenkin, koska ajoneuvoa käytetään yritys- ja yksityiskäyttöön, vastaanotetusta laskusta on mahdollista vähentää vain 50 % ALV. Myös verovelvolliset, jotka eivät omista työsuhdeautoa ja käyttävät yksityistä ajoneuvoaan elinkeinotoiminnassa, ovat oikeutettuja vähentämään arvonlisäveroa 50 % kuluista, jotka liittyvät ajoneuvon käyttötarkoituksiin. Kustannukset sisältävät kuitenkin 20 %:a vastaavan määrän kuluja, joita käsiteltiin yksityiskohtaisesti artikkelissa: Yksityinen henkilöauto yrityksessä - selvitys.

Henkilöauton arvonlisävero ja arvonlisäveron käteismaksumenetelmä - entä rajoitus?

Arvonlisäveron käteismenetelmällä ja siten erityisellä tavalla selvittävällä verovelvollisella on oikeus alentaa luovutusveroa sillä kaudella, jonka aikana hän on maksanut laskun.
Art. 86 sek. arvonlisäverolain 10e §
Oikeus alentaa maksettavan veron määrää pienverovelvollisen ostamien tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvän veron määrällä käteismenetelmän käyttöaikana syntyy aikaisintaan tilityksen yhteydessä siltä ajalta, jolloin verovelvollinen on suorittanut maksun. näille tavaroille ja palveluille”.

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa ehto - verovelvollisilla tulee olla myös lasku, joka oikeuttaa arvonlisäveron vähennykseen. Arvonlisäveroon käteismenetelmällä selvittävien pienten verovelvollisten osalta, joille aiheutuu kuluja auton polttoaineesta, pesusta ja kaikenlaisista korjauksista, vähennys on sama kuin yleisin ehdoin selvittävien verovelvollisten tapauksessa tapauksessa:

  • yrityksen henkilöauto, joka täyttää vain yrityskäytön ehdot - laskusta vähennetään arvonlisävero 100 %,
  • verovelvollisen sekatarkoituksiin käyttämä yrityksen henkilöauto - laskussa arvonlisävero 50 %.

Ainoastaan ​​vähennysajankohta on erilainen - eli arvonlisäveron kassamenetelmässä vain JPK_V7-tiedostossa siltä ajalta, jolloin ostaja maksaa laskun ja saa sen. ALV-käteismenetelmällä suorittavalla verovelvollisella arvonlisäveron vähennysoikeus syntyy sillä kaudella, jonka aikana maksu tapahtui, jos hänellä on liiketoimesta todistettu lasku.

Esimerkki 5.

Leszek on aktiivinen arvonlisäveron maksaja, joka käyttää arvonlisäveron käteismaksumenetelmää. Yrityksellä on käytössä yritysajoneuvo, jota käytetään toisinaan yksityiskäyttöön. Tammikuussa Leszek osti polttoainetta henkilöautoon, hän sai ja maksoi laskun samassa kuussa. Milloin herra Leszek voi vähentää arvonlisäveron tästä laskusta ja kuinka paljon?

Jos laskun maksu ja sen vastaanottaminen tapahtuivat tammikuussa, niin Leszekilla on oikeus vähentää arvonlisävero tammikuulle laaditussa JPK_V7-tiedostossa olevasta laskusta. Lisäksi, jos ajoneuvoa käytetään liike- tai yksityistarkoituksiin, Leszek on oikeutettu 50 %:n arvonlisäveron vähennykseen.

Esimerkki 6.

Rouva Michalina kirjaa arvonlisäveron kassamenetelmällä. Helmikuussa hän osti renkaat työsuhdeautoon, joista hän vähentää arvonlisäveron 100 %. Maksu suoritettiin myös helmikuussa, kun rouva Michalina sai laskun vasta maaliskuussa. Milloin rouva Michalina voi vähentää arvonlisäveron?

Arvonlisäveron vähennysoikeus johtuu siitä, että ostajalla on lasku, joten kun hän saa laskun maaliskuussa - oikeus alentaa luovutusveroa ostoihin sisältyvällä verolla syntyy vasta maaliskuussa, kun verovelvollinen vastaanottaa laskun (riippumatta siitä, että maksu suoritettiin helmikuussa). Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

ALV henkilöautosta - selvitys wFirma.pl-järjestelmässä

Henkilöauton ALV-vähennys wFirma.pl-järjestelmässä on yksinkertainen. Sinun tarvitsee vain määritellä ajoneuvon käyttötapa, ja kuluja varattaessa järjestelmä sisällyttää arvonlisäveron automaattisesti ostojen arvonlisäverorekisteriin arvonlisäveron vähennysoikeuden mukaisesti oikealla määrällä.

Ajoneuvon käyttötavan määrittäminen yrityksessä, kun se lisätään välilehtien kautta (riippuen siitä, miten ajoneuvo on ostettu):

  • KULUT »KIRJANPITO» LISÄÄ »ALV-LASKU» HENKILÖAUTON OSTO tai
  • TIEDOT »KÄYTTÖOMAISUUS» LISÄÄ KÄYTTÖOMAISUUS, tai
  • TIETOJA »AJONEUVOT» LISÄÄ AJONEUVOT

Valitse näyttöön tulevan ikkunan KÄYTTÖ-kentästä vaihtoehto:

  • YKSITYIS- JA KÄYTTÖÖNOTTO - jos verovelvollinen käyttää autoa sekaisin tai ei täytä arvonlisäveron 100 % vähennysvaatimuksia,
  • VAIN TOIMINNASSA - jos verovelvollinen käyttää ajoneuvoa vain liiketoiminnassa ja täyttää arvonlisäveron 100 % vähennysehdot.

Ajoneuvon lisäyksen jälkeen tähän ajoneuvoon liittyvät kulut välilehtien kautta: KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »ALVLASKU» AUTON POLTTOAINEEN OSTAMINEN / MUUT AJONEUVON NYKYISEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT KULUT, valitse AJONEUVO-kohdasta sopiva. ala.

Tallennuksen jälkeen järjestelmä sisällyttää automaattisesti KPIR:n sarakkeen 13 menot sopivassa määrin ja arvonlisäverotuksen ostorekisteriin arvonlisäveron vähennysoikeuden mukaisesti, joka autolle on kohdistettu.