ALV OSS - mitkä ovat ALV-selvityksen säännöt?

Palveluvero

Heinäkuun 1. päivänä astui voimaan VAT OSS eli menettely, joka muuttaa merkittävästi verotusta arvonlisäveron ja eräiden ulkomaiseen verkkokauppaan liittyvien menettelyjen osalta. Yksi muunnetuista ja merkittävästi laajennetuista joidenkin tapahtumien ALV-selvitysmenettelyistä on OSS-alv-menettely. Mitkä säännöt koskevat arvonlisäveron maksamista sen mukaan? Tähän ja moniin muihin kysymyksiin vastataan tässä julkaisussa.

EU OSS:n ALV-selvitysmenettely

Uusi EU OSS ALV -menettely mahdollistaa arvonlisäveron maksamisen myyjän EU-maassa seuraavien verovelvollisen suorittamien liiketoimien osalta.

OSS ALV -menettelyn rekisteröintimaassa suoritetuista OSS ALV:n alaisista tapahtumista maksettava arvonlisävero jaetaan ja siirretään EU-kulutusmaihin. Tämän seurauksena myyjän ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi jokaisessa EU-kulutusmaassa, johon seuraavan tyyppisiä liiketoimia tehdään.

EU:n OSS-menettely kattaa:

 1. televiestintä-, lähetys- ja sähköisten palvelujen tarjoaminen ei-verovelvollisille henkilöille EU:ssa ja EU-maissa, joihin myyjä ei ole sijoittautunut;

 2. muiden rajat ylittävien palvelujen tarjoaminen muille kuin verovelvollisille EU:ssa, EU-maissa, joihin myyjä ei ole sijoittautunut;

 3. ESPO - tavaroiden yhteisön sisäinen etätoimitus (postimyynti);

 4. ESPO ja tietyt kotimaan toimitukset, joita tukevat / helpottavat sähköisen rajapinnan operaattorit (elektroniset markkinapaikat), joita tässä tapauksessa pidetään myyjinä.

Kuka voi maksaa arvonlisäveron EU:n OSS-alv-menettelyn kautta?

Uutta OSS:n ALV-selvitysmenettelyä voivat käyttää 3 peruskokonaisuusryhmää. Ne on esitetty alla olevassa taulukossa.

Veronmaksajat, joilla on oikeus käyttää EU:n VAT OSS -menettelyä

1.

Veronmaksaja, joka on sijoittautunut johonkin EU-maahan, jota ei ole luokiteltu palvelun suorittajaksi ja joka suorittaa ESPO-liiketoimia tai tarjoaa palveluja EU:n jäsenvaltioiden muille kuin verovelvollisille, jos hänellä ei ole sääntömääräistä toimipaikkaa.

2.

Veronmaksaja, jolla ei ole kotipaikkaa jossakin ESPO:ta toteuttavassa EU-maassa.

3.

EU:hun sijoittautunut tai sijoittautumaton sähköisen rajapinta-operaattori, joka välittää / avustaa tavaroiden toimittamista ja joka on luokiteltu toimittajaksi, joka suorittaa:

 • ESTO,

 • eräät kotimaan tavaratoimitukset.

Rekisteröidy käyttääksesi EU OSS ALV -menettelyä

Rekisteröityminen VAT OSS -menettelyyn on vapaaehtoista. Veronmaksajan, joka haluaa rekisteröityä EU-menettelyyn, on täytettävä sähköinen VIU-R-lomake, joka on saatavilla osoitteessa https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/.

Täytetty lomake lähetetään vain sähköisesti Warszawa-Śródmieścien toisen veroviraston päällikölle (joka käsittelee tietojenvaihtoa EU-maiden kanssa arvonlisäveron selvittämisestä OSS-arvonlisäveromenettelyn kautta) e-Deklaracje-järjestelmän kautta (saatavilla osoitteessa https:// www.podatki.gov.pl / e-declarations /).

On huomioitava, että verovelvollinen käyttää sekä rekisteröintiin että myöhempään arvonlisäveron selvittämiseen VAT OSS -menettelyä käyttäen NIP-numeroaan, joka on myönnetty yrityksen kotipaikan tai pysyvän toimipaikan maassa.

Rekisteröintiasiakirjan lähettämisen jälkeen veronmaksaja saa toisen veroviraston johtajalta Warszawa-Śródmieście myös sähköisesti lomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen:

 1. vahvistus hakemuksesta, että hän on pätevä (täyttänyt vaatimukset) VAT OSS -menettelyn käyttöön, tai

 2. päätös kieltäytyä vastaanottamasta ilmoitusta, jos verovelvollinen ei ole noudattanut VAT OSS -menettelyn pakollisia vaatimuksia.

Verovelvollinen voi kuitenkin tehdä valituksen kieltäytymisestä 7 päivän kuluessa mainitun päätöksen sähköpostitse toimittamisesta.

Erityistä merkitystä on korostettava verovelvollisen VIU-R-ilmoituksessa antamien rekisteröintitietojen eli kaikkien kotipaikan, vakituisen toimipaikan tai sähköpostiosoitteen osoitteet. Virheellisten tai vanhentuneiden tietojen toimittamisessa veronmaksajalla ei ole mahdollisuutta reagoida toisen veroviraston Warszawa-Śródmieścien johtajan hänelle osoittamiin kirjeisiin.

Mistä lähtien VAT OSS -menettelyä on mahdollista käyttää?

Ilmoittautuminen VAT OSS -menettelyyn oli mahdollista aiemmin 1.7.2021 alkaen. 1.7.2021 alkaen MOSS ALV -menettelyä käyttäneet verovelvolliset käyttävät sen laajennettua versiota eli VAT OSS:ää. Yllä olevasta päivämäärästä lähtien VAT MOSS -menettely ei toimi aiemmassa muodossaan tai erillään VAT OSS -menettelystä (joka korvaa sen kokonaan).

Kesäkuussa 2021 1.7.2021 voimaan tulleen VAT OSS -menettelyyn ilmoittautumishakemuksen jättänyt verovelvollinen voi käyttää sitä 1.7.2021 alkaen.

Verovelvollinen, joka jättää esimerkiksi heinäkuussa 2021 arvonlisäveron OSS-hakemuksen, voi puolestaan ​​käyttää sitä sitä vuosineljännestä seuraavan kalenterineljänneksen ensimmäisestä päivästä, jona hän jätti yllä olevan hakemuksen (1.10.2021 alkaen). ).

Jos verovelvollinen kuitenkin aloitti ensimmäisen palveluntarjoamisen tai ESPO:n ennen 1.10.2021, on tämän myynnin selvitys arvonlisäveroa vastaan ​​sitova VAT OSS -menettelyn (EU-menettely) perusteella. Veronmaksajan on kuitenkin ilmoitettava tästä seikasta Warszawa-Śródmieścien toisen veroviraston päällikölle sitä kuukautta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä, jolloin se tarjosi palveluja EU:n ulkopuolisille verovelvollisille ensimmäisen kerran tai suoritti ESPO:n. .

Lisäksi tässä tapauksessa verovelvollisen on toimitettava ensimmäinen, JPK_V7:stä erillinen arvonlisäveroilmoitus, joka kattaa EU:n OSS-arvonlisäveromenettelyn arvonlisäveron selvityksen vuoden 2021 keskusteltavalta kolmannelta neljännekseltä.

Esimerkki 1.

Puolalainen veronmaksaja aloitti palvelujen myynnin EU:n kuluttajille 1.7.2021.

Hän haluaisi aloittaa arvonlisäveron selvityksen VAT OSS -menettelyn mukaisesti. Toistaiseksi hän ei kuitenkaan ole lähettänyt VIU-R-rekisteröintihakemusta Warszawa-Śródmieścien toisen veroviraston johtajalle.

Jos palvelujen tarjoaminen aloitetaan ensimmäisen kerran 1.7.2021, verovelvollisen on tehtävä ilmoitus viimeistään 10.8.2021 (verolain ensimmäisen säännöksen kuukautta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä). palvelu EU-kuluttajalle), hänet rekisteröidään VAT OSS -menettelyyn 1.7.2021 alkaen.

Esimerkki 2.

Puolalainen veronmaksaja aloitti palvelujen myynnin EU:n kuluttajille 1.7.2021. Hän kuitenkin unohti lähettää rekisteröintihakemuksen OSS:n ALV-menettelyyn 10.8.2021 mennessä.

Tässä tapauksessa toisen veroviraston Warszawa-Śródmieścien johtaja rekisteröi verovelvollisen EU:n VAT OSS -menettelyyn 1.10.2021.

Jos hän tarjosi palveluja EU:n kuluttajille vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, hän on valitettavasti velvollinen maksamaan arvonlisäveron jokaisessa EU-maassa, jossa hän tarjosi palveluja näille kuluttajille tänä aikana.

Verovelvollisen tietojen päivittäminen VAT OSS -menettelyssä

Mikäli verovelvollinen huomaa antaneensa virheellisiä tietoja VAT OSS -rekisteröintimenettelyssä tai että on tapahtunut tapahtuma, joka velvoittaa häntä päivittämään olemassa olevat tiedot, hän on velvollinen lähettämään VIU-R-lomakkeen merkitsemällä rastin tietoja päivittäessään.

Kuten rekisteröinnin yhteydessä, VIU-R-lomakkeella, joka päivittää tiedot, veronmaksaja lähettää sähköiset ilmoitukset järjestelmän kautta Warszawa-Śródmieścien toisen veroviraston päällikölle.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tilanteet, joissa veronmaksaja on velvollinen toimittamaan tietopäivityksiä.

Syyt, jotka velvoittavat verovelvollisen lähettämään tietopäivityksiä - VAT OSS

1.

Ilmoittautumisen yhteydessä annettujen yhteystietojen muutos (sähköpostiosoite, puhelinnumero, vakituinen toimipaikka muussa EU-maassa kuin tunnistamismaassa).

2.

ESPO:n tai EU:n VAT OSS -menettelyn piiriin kuuluvien palvelujen tarjoamatta jättäminen.

3.

Muutokset, jotka eivät täytä VAT OSS -menettelyn käytön edellytyksiä.

On huomattava, että arvonlisäveron selvitys-, kirjaamis-, korjaus- ja muut vain OSS-menettelyyn liittyvissä asioissa vastaanottaja on toisen veroviraston Warszawa-Śródmieście johtaja, kun taas muiden, nykyisten alv-ratkaisujen, nykyinen johtaja verovelvollisen osoitteen tai kotipaikan mukaan toimivaltainen verovirasto.

Verovelvollisen, joka on velvollinen lähettämään päivityksen sähköisesti, tulee tehdä se viimeistään muutoskuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä.

Velvollisuus lähettää tietopäivityksiä ei koske:

 1. tiedot päivitetty VAT-R-lomakkeella,

 2. tiedot päivitetään CEIDG-lomakkeella.

Erityiset ALV-tietueet OSS-arvonlisäveromenettelyn mukaisesti suoritetuista tapahtumista

Veronmaksajan, joka toimittaa ESPO:ta tai tarjoaa palveluja EU:n ulkopuolisille verovelvollisille, on pidettävä erityistä kirjaa EU:n VAT OSS -menettelyn piiriin kuuluvista liiketoimista. Tietueiden tulee sisältää alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot.

Tietueen elementit, jotka dokumentoivat EU:n VAT OSS -menettelyn piiriin kuuluvia tapahtumia

1.

Kulutusjäsenvaltio eli palvelujen vastaanottajamaa tai ESPO

2.

Päivämäärä, jolloin tavarat myytiin tai palvelu suoritettiin

3.

Myynnin kohde - tavaran tai palvelun nimi, kuvaus ja määrä

4.

Veropohja, joka osoittaa käytetyn valuutan

5.

Summat, jotka lisäävät tai vähentävät veropohjaa

6.

Käytetty (oikea) kulutusmaan ALV-kanta

7.

Maksettava ALV, josta käy ilmi käytetty valuutta

8.

Ennen tavaroiden myyntiä tai palvelujen suorittamista saatujen ennakkojen päivämäärä ja määrä

9.

Saamisten päivämäärä ja määrä

10.

Laskun tiedot (jos tehty)

11.

Tavaranpalautuksen, veropohjan ja arvonlisäveron vahvistavat asiakirjat

12.

Palvelujen vastaanottajan osoitetietojen ilmoittaminen (yrityksen kotipaikan, vakituisen asuinpaikan tai asuinpaikan tunnistamiseen käytettävät tiedot)

13.

Tavaran vastaanottajan osoitetietojen täsmentäminen (tiedot, joita käytetään tunnistamaan paikka, jossa tavaran lähetys tai kuljetus ostajalle alkaa ja päättyy).

Veronmaksajien, jotka pitävät kirjaa liiketoimista arvonlisäveron selvitystä varten EU OSS ALV -menettelyn mukaisesti, tulee muistaa tämän tietueen pakollinen 10 vuoden säilytysaika.

Se tulee laskea sen vuoden lopusta, jolloin OSS-arvonlisäveromenettelyn mukaiset liiketoimet tehtiin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

VIU-DO-ilmoitus EU:n VAT OSS -menettelyssä

EU OSS arvonlisäveromenettelyä käyttävä arvonlisäveron maksaja on velvollinen toimittamaan neljännesvuosittain erityisen arvonlisäveroilmoituksen - VIU-DO (tällä hetkellä se ei ole vielä saatavilla).

VIU-DO:n neljännesvuosittaisen ilmoituksen kattamat kolme pääasiallista liiketoimityyppiä ovat:

 1. ESTO,

 2. rajat ylittävien palvelujen tarjoaminen EU:n ulkopuolisille veronmaksajille,

 3. jotkin kotimaan tavaratoimitukset sähköisten rajapintojen operaattoreiden toimesta.

On syytä korostaa, että kun verovelvollisen tarjoama palvelu on vapautettu arvonlisäverosta EU:n kulutusmaassa, verovelvollinen ei sisällytä tällaista palvelua neljännesvuosittaiseen VIU-DO-ilmoitukseen.

Tätä ilmoitusta tehdessään verovelvollisen tulee muistaa ottaa huomioon seuraavat kaksi arvonlisäverokantaa (jos EU-kulutusmaa soveltaa niitä verovelvollisen tekemiin myyntiin):

 1. arvonlisäveron peruskanta,

 2. alennettu arvonlisäverokanta.

Verovelvollinen voi tehdä tämän ilmoituksen sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta (kuitenkin vain sähköisessä muodossa, kuten VIU-R-ilmoitus).

VIU-DO:n neljännesvuosittaiset ilmoitukset on toimitettava, vaikka ne olisivat nolla, joten veronmaksaja ei ole suorittanut EU OSS:n arvonlisäveromenettelyn piiriin kuuluvia palveluita tai tavarantoimituksia.

Tärkeää on, että EU OSS:n ALV-menettelyn mukaista ALV-selvitystä koskevaa neljännesvuosittaista ilmoitusta ei voida toimittaa ennen laskutusneljänneksen loppua (eli kuluvan laskutusneljänneksen aikana). Verovelvollinen voi lähettää sen sähköisesti aikaisintaan tilikauden päättymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

VIU-DO-ilmoituksen vastaanottaja on jälleen Warszawa-Śródmieścien toisen veroviraston päällikkö.

Neljännesvuosittaisten arvonlisäveroilmoitusten toimittamisen määräaika EU:n VAT OSS -menettelyssä on laskutusneljännestä seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Valitettavasti vapaapäiväperiaate ei päde tässä tapauksessa. Jos viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, on verovelvollisen velvollinen jättämään EU OSS:n arvonlisäveromenettelyn edellisen tilikauden arvonlisäveroilmoituksen kyseisenä vapaapäivänä.

Esimerkki 3.

Puolalainen veronmaksaja rekisteröityi kesäkuussa 2021 maksamaan arvonlisäveroa EU:n OSS-arvonlisäveromenettelyn mukaisesti 1.7.2021 alkaen.

Tässä tilanteessa veronmaksaja on velvollinen jättämään ensimmäisen neljännesvuosittaisen VIU-DO-ilmoituksen viimeistään 31.10.2021 (tilinpäätösneljänneksen jälkeisen kuukauden viimeinen päivä, vaikka kyseessä olisikin vapaapäivä tai vapaapäivä ). On syytä korostaa, että 31. lokakuuta on sunnuntai.

Veronmaksaja voi lähestyä vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen OSS-arvonlisäveron maksamista täysin eri tavalla, joka voidaan suorittaa viimeistään 2.11.2021.

Luonnos VIU-DO-ilmoitus EU:n VAT OSS -menettelyssä

Mielenkiintoinen, ennennäkemätön ratkaisu ALV-selvitykseen on mahdollisuus lähettää VIU-DO-luonnos (koskee kuitenkin OSS ALV -menettelyn mukaista ALV-selvitystä).

Ennen VIU-DO-ilmoituksen jättämistä verovelvollinen voi lähettää luonnoksen tästä ilmoituksesta - merkitsemällä ilmoituksen toimittamisen tarkoituksen luonnokseksi. Tämä versio ei ole lopullinen ilmoitus, joten sitä ei välitetä sähköisesti EU-kulutusmaihin.

Luonnoksessa oleva VIU-DO-ilmoitus mahdollistaa sen tarkistamisen joidenkin muotovirheiden osalta.

Jos käy ilmi, että verovirasto on havainnut ilmoituksessa virheitä, verovelvollisella on edelleen mahdollisuus korjata ne ja antaa ensimmäinen kohde VIU-DO-ilmoitus virheettömästi. Verovirasto lähettää verovelvolliselle sähköisesti viestin havaituista virheistä.

Tietysti voi myös käydä niin, että veronmaksaja saa viestin, että ilmoitus on täytetty oikein, ja siksi se voidaan toimittaa jo lopullisena versiona.

ALV:n maksaminen EU:n VAT OSS -menettelyssä

Jokainen sähköisesti lähetetty neljännesvuosittain lähetetty VIU-DO-ilmoitus saa (palautetaan sähköisesti) yksilöllisen UNR-numeron, joka on määritetty yksinomaan sille.

Se on erittäin tärkeää, koska verovelvollisen on annettava UNR-numero OSS-arvonlisäveron maksamisen yhteydessä. Jos hän ei tee tätä, maksua ei luokitella arvonlisäveron maksuksi EU:n VAT OSS -menettelyn mukaisesti, eikä toisen veroviraston Warszawa-Śródmieście (sähköinen järjestelmä) päällikkö jaa tätä maksettavaa arvonlisäveroa yksittäisten EU-maiden kesken. maihin, joihin se myytiin.

Edellä mainitusta, mutta myös arvonlisäveron OSS-maksun myöhästymisestä johtuen tästä verosta ja velvollisuudesta maksaa se voi syntyä maksurästiä suoraan EU-kulutusmaiden asianomaisten verotoimistojen tileille (missä on tapahtunut arvonlisäveron kattama myynti). EU:n OSS:n ALV-menettely tietylle tilineljännekselle) .

Vastaanotetun UNR-numeron ominaisuudet, jotka liittyvät lähetettyyn neljännesvuosittaiseen VIU-DO-ilmoitukseen EU:n OSS-alv-menettelyn mukaisesti.

PL / PLZZZZZZZZZZ / Q3.2021

Esimerkki UNR-numerosta

PL

Myyjän jäsenvaltiokoodi

PLZZZZZZZZZZ

Myyjän jäsenvaltion ALV-tunniste

Q3

Laskutusneljännes

2021

Laskutusvuosi

ALV-maksun periaate, toisin kuin VIU-DO-ilmoitusten tekemisessä, pysyy ennallaan, joten jos tilinpäätösneljännestä seuraavan kuukauden viimeinen päivä osuu esim. sunnuntaille, niin arvonlisävero voidaan maksaa maanantaina (ensimmäisenä arkipäivänä tilinpäätöstä seuraavana arkipäivänä). loma).

Veronmaksajan tulee muistaa, että VIU-DO-ilmoituksessa ilmoitetut yksittäiset arvonlisäveron määrät on ilmaistu vain euroina eikä niitä pyöristetä ylös- tai alaspäin. Siksi se säätelee täsmälleen arvonlisäveroa, joka syntyy täytetystä ilmoituksesta.

Veronmaksaja maksaa toimitetusta VIU-DO-ilmoituksesta johtuvan OSS-arvonlisäveron Warszawa-Śródmieścien toisen veroviraston tilille:

 1. 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 - kun veronmaksaja suorittaa maksun puolalaselta pankkitililtä,

 2. PL84 1010 1010 0165 9315 1697 8000, BIC: NBPLPLPW - kun veronmaksaja suorittaa maksuja ulkomaiselta pankkitililtä.

Toisen veroviraston Warszawa-Śródmieście johtaja jakaa arvonlisäveron edelleen EU:n kulutusmaiden kesken.

On syytä korostaa selvästi, että jos puolalaiselle veronmaksajalle ilmoitetaan esimerkiksi kahdelle menettelylle - EU:n VAT OSS:lle ja tuontimenettelylle -, hän on velvollinen maksamaan:

 1. erikseen selvitettävä arvonlisävero EU:n VAT OSS -menettelyn piiriin kuuluvista liiketoimista,

 2. erikseen maksettava arvonlisävero tuontimenettelyn piiriin kuuluvista liiketoimista.

ALV-ylimaksu EU VAT OSS -menettelyssä

Jos verovelvollinen maksaa liikaa arvonlisäveroa suoritettaessa liiketoimia VAT OSS -menettelyn mukaisesti (lähetetyn ilmoituksen summan ylimaksu), Warszawa-Śródmieścien toisen verotoimiston päällikkö palauttaa hänelle liikaa maksetun summan.

Mikäli liikamaksu johtuu verovelvollisen toimittaman VIU-DO-ilmoituksen oikaisusta, palautuksen hoitaa EU-kulutusmaa kyseisen maan liikamaksumääräysten mukaisesti.