ALV IOSS esimerkkien mukaan - tuontitavaroiden erityisen ALV-selvitysmenettelyn rekisteröinti ja käyttö

Palveluvero

Tavarantoimittajina toimivat yrittäjät, sähköisen rajapinnan ylläpitäjät oppivat uuden arvonlisäveron selvityksen erityismenettelyn etätuotujen tavaroiden myynnistä. Kuten useimmat verouutiset, tämä menettely herättää monia epäilyksiä.

Miten se toimii, kuka sitä nimenomaan voi käyttää, kuka voi rekisteröityä, mikä on erityinen IOSS ALV-tunniste? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan tässä julkaisussa.

Lakikehys laajoille muutoksille postimyynnin arvonlisäveron alalla

1.7.2021 kaikkien tavaroiden maahantuonti on jo arvonlisäverollista. EU:n sisällä postimyyntiä myyvien kolmansien maiden verovelvollisten on rekisteröidyttävä arvonlisäveron (ALV) verovelvollisiksi jokaisessa EU-maassa, johon postimyynti tapahtuu. On kuitenkin toinenkin mahdollisuus. Veronmaksaja voi käyttää ns yhden luukun tuontimenettely, jäljempänä VAT IOSS.

IOSS-alv-menettelyn käyttöönotto, joka mahdollistaa arvonlisäveron selvityksen ilman velvollisuutta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa EU:n kulutusmaissa, perustuu seuraavaan lainsäädäntökehykseen:

 1. Neuvoston direktiivi (EU) 2019/1995, annettu 21.11.2019, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia ​​tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta (jäljempänä EU-direktiivi 2019/1995);
 2. Neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta tiettyjen palvelujen tarjoamiseen ja tavaroiden etämyyntiin liittyvien arvonlisäverosta johtuvien velvoitteiden osalta (jäljempänä EU:n direktiivi 2017/2455);
 3. Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2026, annettu 21 päivänä marraskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta sähköisten rajapintojen käytön helpotetun tavaroiden luovutuksen tai palvelujen tarjoamisen sekä verovelvollisia koskevien erityisten järjestelmien osalta jotka tarjoavat palveluja ei-verovelvollisille, he myyvät tavaroita etänä ja suorittavat tiettyjä kotimaisia ​​tavarantoimituksia (jäljempänä EU-asetus 2019/2026).

Mikä on IOSS ALV -menettely?

Erikoisarvonlisäveron IOSS-menettely mahdollistaa toimittajan (tai sähköisen rajapinnan operaattorin, ns. toimitusta mahdollistavan tahon, toimittajaksi tunnistetun) yksinkertaistaa arvonlisäveron selvitystä ns. yksi palvelupiste (alv-rekisteröinti ja tilitys yhdessä EU-maassa, mutta eri ALV-kantoja EU-kulutusmaissa). Tämä ei kuitenkaan ole tärkeimpien etujen loppu.

ALV IOSS -menettelyssä myyjä, sähköisen rajapinnan ylläpitäjä - toimituksen suorittavaksi taholle, ilmoittaa kuukausittain kaikki SOTI-tapahtumat, perii ostajalta arvonlisäveron (EU-maan arvonlisäverokantojen mukaan). kulutuksen yhteydessä) SOTI-kaupan kohteena olevan tavaran myyntihetkellä ja itse maksettava vero ALV maksetaan yhdessä EU-tunnistemaassa (rekisteröityminen IOSS-arvonlisäveromenettelyyn).

Erittäin tärkeä asia on, että verovelvolliset voivat rekisteröityä VAT IOSS -erikoismenettelyyn heti ensimmäisestä liiketoimesta lähtien. Tämä tarkoittaa, että erityisellä VAT IOSS -menettelyllä ei ole vähimmäisrajaa tai liikevaihtorajaa, joka mahdollistaisi SOTI-tapahtumien arvonlisäveron selvityksen sen kautta.

Tämä menettely helpottaa ehdottomasti myytyjen tavaroiden kuljetuksen suunnittelua, koska nämä tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen EU:ssa missä tahansa EU-maassa, eikä niin kuin se on tavaroiden EU-tuontimenettelyssä (lähetetään tai kuljetetaan tavarat kolmansien maiden alueelta EU:n alueelle luovutetaan ensin vapaaseen liikkeeseen EU:n tullialueella yhdessä EU-maassa, minkä jälkeen ne lähetetään tai kuljetetaan EU:n kulutusmaahan.

Tavarat, jotka toimittaja myy arvonlisäveromaksulla IOSS ALV -menettelyn mukaisesti, vapautetaan nopeammin tullattaessa. Tuloksena on lyhyempi toimitusaika lopulliselle vastaanottajalle.

Toisaalta lopullinen ostaja, joka ostaa tavaroita esimerkiksi kauppapaikalta, voi katsoa ja ostaa tietyn tuotteen lopullisella hinnalla. Hänen ei enää tarvitse ajatella arvonlisäveron määrää.

On syytä huomioida, että VAT IOSS -menettelyä voivat käyttää myös verovelvolliset, joiden kotipaikka on jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja jotka myyvät vähäarvoisia - kolmansista maista tuotuja - tavaroita EU:n alueelle.

Arvonlisäveron selvitys erityisessä VAT IOSS -menettelyssä koskee vain kolmansista maista tuotujen tavaroiden luovutuksia, joiden todellinen arvo on enintään 150 euroa.

Esimerkki 1.

Yrittäjä pyörittää liiketoimintaa Ukrainassa. Se myy postimyyntinä tavaroita, joiden todellinen arvo on enintään 150 euroa. Kohdemyyntialue on Puola ja Saksa. Myyjä toteuttaa myynnin oman verkkokauppansa kautta. Miten hän voi kirjata arvonlisäveron tietystä myynnistä?

Jos verovelvollinen ei rekisteröidy IOSS:n arvonlisäveromenettelyyn, hän on velvollinen rekisteröitymään aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi sekä Puolassa että Saksassa. Näistä maista tulevien ostajien on kuitenkin maksettava ALV. Vasta maksun jälkeen he saavat tavarat.

On korostettava, että myyjät käyttävät usein tullitoimistojen, tulliedustajien palveluita tullimuodollisuuksien täyttämiseen ja tavaroiden jatkokuljetuksen järjestämiseen. Tällaisessa tapauksessa lopullinen vastaanottaja voi joutua tuontiarvonlisäveron lisäksi ylimääräisille kuljetus- tai muille kuluille. Mutta entä jos yrittäjä päättäisi rekisteröityä erityiseen ALV-selvitysmenettelyyn, eli VAT IOSS:ään? Ratkaisu tähän ongelmaan on esitetty seuraavassa käytännön esimerkissä.

Esimerkki 2.

Edellisen esimerkin yrittäjä ihmettelee, voiko ja milloin hän rekisteröityä tiettyyn VAT IOSS -menettelyyn.

Tämä rekisteröinti on vapaaehtoinen. Ei myöskään ole kaupankäynnin rajaa, joka määrää sen.

Pääasiallinen kysymys IOSS:n arvonlisäveromenettelyyn rekisteröitymisessä on välittäjän nimeäminen. VAT IOSS -menettelyyn rekisteröinti tehdään siinä EU-maassa, jossa välittäjän kotipaikka on. Yrittäjä saa sähköisessä muodossa verohallinnolta (välittäjän EU-paikkamaasta) välittäjän kautta erityisen tunnistenumeron ALV IOSS -selvitystä varten. Yrittäjä antaa tämän numeron jättäessään IOSS ALV-selvitysilmoituksen, tullivirastoille (edustajille) tullimuodollisuuksia suoritettaessa, tulliviranomaisille (tavaroiden ilmoitus EU:ssa liikkeeseen laskettavaksi) tai rahdinkuljettajille.

Myyjä, joka toteuttaa postimyyntiä Puolaan tai Saksaan, veloittaa lopulliselta ostajalta asianmukaisen arvonlisäverokannan suorituksensa yhteydessä (kyseisten tavaroiden osalta EU:n kulutusmaassa - ostaja). Tästä toiminnasta vastuussa olevan henkilön antama ilmoitus tavarasta (myös myyjän IOSS-tunnistenumeron määrittely arvonlisävero-IOSS:a varten) luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen EU:ssa aiheuttaa sen, että tulliviranomaiset tuodessaan tavaroita myyjän ALV IOSS -tunnus, ei verota kyseistä tuontia.

Välittäjä on velvollinen toimittamaan kuukausittain erityisilmoituksen arvonlisäveron IOSS-menettelyn mukaisesta maahantuotujen tavaroiden etämyynnistä (reaaliarvoltaan alhainen tavara 150 euroon asti) myyntikuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuka voi rekisteröityä ALV-selvitykseen IOSS:n arvonlisäveromenettelyssä?

Kaikilla ei ole oikeutta rekisteröityä ja käyttää IOSS:n arvonlisäveromenettelyä kolmansista maista EU:hun lähetettyjen tavaroiden arvonlisäveromaksuissa. Yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja käyttämään IOSS ALV -menettelyä:

 1. sijaitsevat EU:ssa ja harjoittavat etämyyntiä kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotuja tavaroita (SOTI), tai
 2. tunnistetaan sähköisten rajapintojen operaattoreiksi – SOTI-transaktiota helpottavat tahot, joiden todellinen arvo on enintään 150 euroa (joilla on kotipaikka EU:ssa tai ei ja jota edustaa EU:hun sijoittautunut välittäjä), tai
 3. ne harjoittavat etämyyntiä kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotuilla tavaroilla (SOTI) eivätkä ole sijoittautuneet EU:hun, mutta niitä edustaa EU:ssa EU:hun sijoittautunut välittäjä, tai
 4. ne harjoittavat etämyyntiä sellaisilta kolmansilta alueilta tai kolmansilta mailta (SOTI) tuotuille tavaroille, joiden kanssa unioni on tehnyt sopimuksen keskinäisestä avunannosta arvonlisäveron selvittämisessä IOSS:n arvonlisäveromenettelyn mukaisesti,
 5. sähköisen rajapintaoperaattorit - SOTI-fasilitaattorit, joiden todellinen arvo on enintään 150 euroa.

Esimerkki 3.

Yrittäjä harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä ja myy postimyyntinä leluja, joiden todellinen arvo on enintään 150 euroa. Myynnin kohdealue on EU:n alue. Myyjä myy leluja vain myyntialustan (elektronisen käyttöliittymän operaattori) kautta. Miten säännösten muutos vaikuttaa tämän yrittäjän myyntiin?

Edellä mainittuun 1.7.2021 alkaen sisältyvien muutosten valossa Direktiiveissä ja määräyksissä myyjän katsotaan kyseisissä olosuhteissa luovuttaneen tavarat sähköisen rajapinnan hoitajalle, kun taas toimija tunnistetaan tavaran toimittajaksi. Tämän seurauksena operaattorin on maksettava arvonlisävero tietystä liiketoimesta. Tämän seurauksena se veloittaa arvonlisäveron oikean arvonlisäverokannan mukaan ja perii sen lopulliselta vastaanottajalta.

Rekisteröinnin erityispiirteet yksittäisille yhteisöryhmille, joiden kotipaikka on EU:ssa ja sen ulkopuolella, on esitetty alla olevassa taulukossa.

Sähköisen rajapinnan toimittajat ja operaattorit, jotka rekisteröityvät tiettyyn VAT IOSS -menettelyyn

EU:hun sijoittautunut veronmaksaja:

 • rekisteröityminen yrityksen kotipaikan EU-maahan ilman välittäjän osallistumista (mahdollisuus välittäjän vapaaehtoiseen nimittämiseen).

EU:n ulkopuolelle sijoittautunut veronmaksaja, jota edustaa välittäjä:

 • velvollisuus rekisteröityä välittäjälle,

 • rekisteröinti siinä EU-maassa, jossa välittäjän kotipaikka on.

EU:n ulkopuolelle sellaiseen kolmanteen maahan sijoittautunut verovelvollinen, jonka kanssa EU on allekirjoittanut sopimuksen keskinäisestä avunannosta arvonlisäveron selvittämisessä tavaroita postimyynnissä:

 • rekisteröinti verovelvollisen valitsemassa EU-maassa ilman välittäjän osallistumista (mahdollinen välittäjän nimittäminen vapaaehtoisesti).

EU:hun sijoittautunut toimitusavustaja (IE-operaattori):

 • rekisteröinti operaattorin kotipaikan EU-maassa ilman välittäjän osallistumista (mahdollinen välittäjän nimittäminen vapaaehtoisesti).

EU:n ulkopuolinen toimitusedustaja (IE-operaattori), jota edustaa välittäjä:

 • velvollisuus rekisteröityä välittäjälle,

 • rekisteröinti siinä EU-maassa, jossa välittäjän kotipaikka on.

Toimitusta helpottava taho (IE-operaattori), joka sijaitsee EU:n ulkopuolella kolmannessa maassa, jonka kanssa EU on allekirjoittanut sopimuksen keskinäisestä avunannosta maahantuotujen tavaroiden etämyynnissä tapahtuvan arvonlisäveron selvittämisessä:

 • rekisteröinti verovelvollisen valitsemassa EU-maassa ilman välittäjän osallistumista (mahdollinen välittäjän nimittäminen vapaaehtoisesti).

Äärimmäisen tärkeä tunnistenumero IOSS ALV -menettelyn käyttöön

Myyjä, sähköisen rajapinnan ylläpitäjä tai välittäjä (tavaroiden toimitusta helpottavat tahot), joka toimii näiden tahojen puolesta rekisteröitymisen jälkeen käyttämään VAT IOSS -menettelyä, saa sähköisesti yksilöllisen tunnistenumeron (jota ei pidä sekoittaa verotunnisteeseen). numero) EU-maan verohallinnolta, joka tunnistaa myyjän, toimijan tai välittäjän. IOSS ALV -tunnusta käytetään vain SOTI:n käsittelyyn, jossa ALV maksetaan IOSS ALV:lla. Tästä syystä VAT OSS -menettelyyn rekisteröitymisen edellytykset täyttävä taho saa erillisen VAT OSS:ään liittyvän tunnistenumeron.

Mielenkiintoista on, että kukin yllä olevista tahoista saa yhden tällaisen numeron rekisteröityessään IOSS-arvonlisäveromenettelyyn, paitsi välittäjä, joka saa yhden numeron yhdelle edustetulle verovelvolliselle.

Erittäin tärkeä asia on se, että edellä mainitut tahot siirtävät IOSS-alv-tunnisteen muille tahoille. Tämä numero kannattaa antaa vain SOTI:n toteuttamiseen tarvittaville tahoille, joten:

 1. myyjä siirtää IOSS ALV-tunnisteen toimijalle, jolla ei ole sellaista;
 2. myyjä tai toimija, jolla on IOSS-alv-tunniste, välittää sen tulliviranomaisille, jotka jo suorittavat asiaankuuluvia tullitoimia;
 3. IOSS-alv-tunnisteella varustettu myyjä tai toimija toimittaa sen edelleen tullivirastolle tai tavaran ilmoittamisesta EU:ssa liikkeeseen laskettavalle henkilölle;
 4. myyjä tai toimija, jolla on IOSS ALV-tunniste, siirtää sen postialan toimijoille, kuriireille tai muille tavaroiden lähetyksestä ja kuljettamisesta vastaaville tahoille;
 5. välittäjä, joka toimii myyjän tai toimijan puolesta, jolla on IOSS ALV-tunniste, siirtää sen tulliviranomaisille, tullivirastolle tai tavaran ilmoittamisesta EU:ssa liikkeeseen laskettavalle henkilölle, postialan toimijoille, kuriireille tai muille lähetyksestä vastaaville tahoille , tavaroiden kuljetus.

On syytä huomata, että tulliviranomaisilla kaikkialla EU:ssa pitäisi nyt olla pääsy tietokantaan, joka sisältää kaikki rekisteröidyt verovelvollisen tunnistenumerot erityismenettelyjä varten.

Tämä työkalu toimii siten, että kun tulliviranomainen tarkistaa tunnistenumeron ja se on voimassa ja lähetyksen todellinen arvo ei ylitä 150 euroa, tullitoimipaikka ei peri arvonlisäveroa tässä SOTI-tapahtuman vaiheessa. Lisäksi tavarat vapautuvat paljon nopeammin jatkolähetystä tai kuljetusta varten lopulliselle vastaanottajalle.

Mikä on erittäin tärkeää, tunnistenumeroiden vaihdon (uuden saamisen) tapauksessa myyjän, operaattorin, välittäjän tulee aina käyttää vain sillä hetkellä voimassa olevaa numeroa. IOSS ALV-tunniste, jonka yhteisö sai ensimmäisenä, on voimassa 2 kuukautta uuden (toisen numeron) antamisen aiheuttaneesta tapahtumasta - esim. yksikön EU-tunnistemaan vaihdosta.

Esimerkki 4.

Sähköisen rajapinnan operaattori on rekisteröity IOSS VAT -menettelyn käyttöön Saksan välittäjän kautta. Hän osallistuu SOTI-kauppaan eli tavaroiden myyntiin Kiinasta ostajille Saksassa. IOSS sai ensimmäisen ALV-tunnistenumeronsa Saksan verohallinnolta 1.8.2021. Äskettäin, 27.9., hän teki kaupan tavaran myynnistä, joka tulee tulliineen ja kuljetukseineen ostajalle lokakuun 2021 lopussa.

Operaattori kuitenkin muuttaa 1.10.2021 EU-tunnistemaaksi Ranskaksi ALV IOSS -menettelyn jatkuvan käytön yhteydessä. Ennen 1.10.2021 myytyihin ja uuden numeron vastaanottopäivän jälkeen toimitettuihin tuotteisiin käytetty IOSS ALV-tunnus on edelleen ensimmäinen numero. Vaikuttaako tämä kielteisesti tullitoimiin ja näiden tavaroiden myöhempään kuljetukseen?

Ensimmäistä kertaa saatu IOSS ALV-tunniste on tällöin voimassa marraskuun 2021 loppuun asti. Sitä voidaan käyttää tämän ajanjakson loppuun asti. Tässä tilanteessa ensimmäinen numero oli voimassa kaupantekopäivänä - 27.9.2021.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

IOSS:n ALV-tunnistenumeron väärinkäyttö

Kuten edellä mainittiin, SOTI:n toteuttavan tahon tulee olla tarkkana, kenelle se välittää IOSS:n ALV-tunnisteen, ja rajoittaa tämä toiminta vain välttämättömiin tapahtumaan osallistuviin tahoihin.

Myyjän tapauksessa hän voi itse ilmoittaa numeronsa tulliviranomaisille tehdessään tulliviranomaisille ilmoituksen tavaroista vapaaseen liikkeeseen. Jos toimija kuitenkin ilmoittaa tavarat tulliviranomaisille vastuullisen myyjän puolesta, myyjän on annettava toimijalle numeronsa.

ALV IOSS -menettelyä ja tavaroiden tulli-ilmoitusta ei voi käyttää ilmoittamatta IOSS ALV-tunnistenumeroa.

EU:n neuvosto tutkii mahdollisuutta siirtää IOSS ALV-tunnisteet suoraan toimittajilta, toimijoilta tullille.

On syytä korostaa, että jos myyjä ylläpitää omaa verkkokauppaa, jonka kautta hän myy kolmansista maista EU:hun tuotuja tavaroita (rekisteröity IOSS:n arvonlisäveromenettelyn mukaisesti arvonlisäverovelvolliseksi), ja käyttää myös rekisteröimättömän sähköisen rajapintaoperaattorin palveluita. IOSS ALV -menettelyä varten - myyjän tulee olla varovainen, ettei hän anna omaa IOSS ALV-tunnusta myydessään sähköisen käyttöliittymän operaattorin kautta.

Siksi IOSS-alv-tunnistenumeron antavien tahojen on oltava erittäin varovaisia ​​käyttääkseen sitä oikein, jotta saadaan oikea ja kelvollinen numero.

Muistutuksena, että tullilla on luettelo kaikista voimassa olevista IOSS ALV-tunnisteista. Heillä on myös pääsy kuukausiraportteihin, jotka osoittavat kaikkien ilmoitettujen tavaroiden arvon tietyllä (voimassa olevalla) IOSS ALV-tunnistenumerolla. Siksi heillä on mahdollisuus verrata tavaroiden arvoa tavaranhaltijan ilmoittamaan arvoon ja liittää ne voimassa olevaan IOSS ALV-tunnistenumeroon.

IOSS-arvonlisäverotunnisteen virheellinen käyttö voi johtaa siihen, että EU-tunnistemaan verohallinto pyytää tavarantoimittajaa maksamaan esimerkiksi suuremman arvonlisäveron.