Kumppanin yksityisauton käyttö ja veroseuraamukset

Palveluvero

Eri olosuhteista johtuen siviiliyhtiöiden osakkaat käyttävät henkilöautojaan yhtiökokouksen asioiden ratkaisemiseen. Heidän tulee kuitenkin muistaa, että tällaiseen toimintaan liittyy tiettyjä veroseuraamuksia. Siksi seuraavassa artikkelissa pohditaan, miltä yksityisen kumppanin auton käyttö näyttää.

Yhteistyökumppanin oman auton käyttö kilometrikorvauksen perusteella

Jos siviilioikeudellisen yhtiömiehen yhtiömies käyttää yksityisautoa (sen omistajana) liiketoiminnassaan, eikä autoa ole merkitty käyttöomaisuusrekisteriin eikä sitä ole lainattu yhtiölle, ei ilmaista etuutta ja siten toisen kumppanin tulot. Näin olisi silloin, kun kumppanin yksityisen auton käyttökustannukset korvattaisiin.

On korostettava, että siviilioikeudellinen yhtiö ei ole oikeushenkilö, koska se on yhtiömiesten välinen sopimus yhteisen, tarkoitetun taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kun yhtiömies käyttää yksityistä autoa siviiliyhtiön toimintaan liittyviin toimiin, hän toimii liiketoiminnassaan. Tästä johtuen kumppanin yksityisauton käyttö ei tuota voittoa ja siten tuloja muille kumppaneille.

Siviiliyhtiön yhtiömiehillä on oikeus sisällyttää yhtiön kuluihin henkilöautojen käytöstä ja niiden käytöstä aiheutuneet ja dokumentoidut kulut, esim. polttoaineen hankinta, varaosien vaihto, renkaat, juoksevat korjaukset, korjaukset, vakuutukset, mutta ylöspäin. määrään, joka saadaan kertomalla ajoneuvon elinkeinokäyttöön tarkoitetun todellisen ajokilometrin kilometrimäärä ja kilometrikorvaus, joka määritellään toimivaltaisen ministerin erillisissä määräyksissä ja edellyttäen, että ajoneuvon todellisesta kilometrimäärästä on kirjattu tiedot. kilometrit säilytetään.

Art. 23 sek. Henkilöverolain 7 §:n mukaan ajoneuvon ajokilometrirekisteriin tulee sisältyä vähintään:

  1. ajoneuvoa käyttävän henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite,

  2. ajoneuvon rekisterinumero ja moottorin tilavuus,

  3. seuraavan merkinnän numero,

  4. lähtöpäivä ja tarkoitus, reitin kuvaus (mistä - minne),

  5. tosiasiallisesti kuljettujen kilometrien määrä,

  6. hinta 1 kilometriltä,

  7. summa, joka saadaan kertomalla tosiasiallisesti kuljettujen kilometrien määrä ja 1 kilometrin mittarilukema,

  8. verovelvollisen allekirjoitus ja tiedot.

Edellä esitetyn perusteella yhtiökumppanin välttämätön edellytys auton yksityiskäytön kulujen sisällyttämiselle verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin on se, että yhtiömies ajaa kilometrikorvauksia. Kumppanin tulee jokaisen kuukauden lopussa laskea yhteen siihen sisältyvien kulujen määrä ja kirjata ne sitten verotulo- ja kulukirjaan summana, joka ei ylitä todellisen kilometrimäärän kertomalla saatua määrää. Ajoneuvon kilometrimäärä ja yhden kilometrin hinta (ajokilometreistä johtuva kustannusrajan määrä) ) §:n mukaisesti. 23 sek. Tuloverolain 1 § 46.

On syytä korostaa, että kumppani on vastuussa aiheutuneiden kulujen oikeasta dokumentoinnista, minkä seurauksena hänellä tulee olla ajoneuvon ajokilometrikirjanpidon lisäksi myös asiaankuuluvat asiakirjat laskujen, laskujen muodossa, jotka vahvistavat summan. kuluista, jotka liittyvät tietyn kumppanin siviiliyhtiön hoitamiseen käyttämän ajoneuvon käyttöön. Edellä mainituissa asiakirjoissa tulee olla kumppanin yksityisauton rekisterinumero.

Katowicen verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 17. marraskuuta 2014, viite nro. IBPBI / 1 / 415-930 / 14 / SK.

Yhteistyökumppanin henkilöauton käyttö lainasopimuksen perusteella

Kun siviiliyhtiön toisen osakkaan omistama henkilöauto, jota ei ole merkitty käyttöomaisuusrekisteriin yhtiön omaisuudeksi, otetaan lainasopimuksen perusteella liiketoimintaan, voi syntyä kaksi erilaista tilannetta:

  1. jos lainaus tehdään kumppanille, joka on myös auton omistaja, hänen puolelleen ei kerry tuloja,

  2. kun laina lainataan toiselle osakkaalle, joka ei ole ajoneuvon omistaja, hän on velvollinen sisällyttämään hänelle lainasopimuksen perusteella vastikkeetta kuuluvien tulojen määrätyn arvon elinkeinotoiminnan tuloihin. Tietyn tulon arvo, lainana auton saava kumppani, on velvollinen määrittämään auton arvon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon samantyyppinen auto, sen kulumisaste ja repeämä ja sen nykyinen kunto.

Kuten edellisessä tapauksessa, laina-autoa käyttävä yhteistyökumppani on velvollinen käyttämään ajokilometrejä (kilometrit) ja dokumentoimaan tietyn auton käyttöön liittyvät kulut laskujen ja laskujen muodossa.

Katowicen verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 17. marraskuuta 2014, viite nro. IBPBI / 1 / 415-930 / 14 / SK.

Yhteistyökumppanin yksityisauton käyttö lainasopimuksen ja PCC:n alaisena

Siviilioikeudellisista liiketoimista verotetaan yhtiöjärjestyksen muutos, jos se johtaa veropohjan nousuun. Veroprosentti on 0,5 %. Yhteistyösopimuksen muutokset sisältävät mm. yhtiömiehen omaisuuden tai omistusoikeuksien maksuton luovutus yhtiölle, joten siviilioikeudellisen yhtiömiehen tulee maksaa 0,5 % PCC-vero sen perusteella, että yhtiömies luovuttaa auton yhtiölle maksuttomaan käyttöön sopimuksen mukaisesti. tehty lainasopimus. Tässä tapauksessa PCC:n veron peruste on sopimuksen toteutuessa maksettavien etujen arvo ilmaisen käytön vuosiarvona (4 %). Yhteistyökumppanit ovat velvollisia toimittamaan PCC-3-ilmoituksen ja maksamaan lasketun veromäärän 14 päivän kuluessa siviilioikeudellisten liiketoimien toteuttamisesta.