PESEL-numeron täydentäminen CEIDG:ssä - deadline 19.5.2018!

Palvelus

19. toukokuuta mennessä yrittäjien tulee täyttää merkintä Keskusrekisteriin ja elinkeinotietoihin PESEL-numerolla. Jos he eivät tee niin, heidän merkintänsä CEIDG:stä poistetaan viran puolesta. Tämä koskee yrittäjiä, jotka ovat perustaneet yrityksen ennen 1.1.2012 ja heidän merkintänsä on siirretty CEIDG:hen kuntarekisteristä. Myös ne yrittäjät, jotka ovat jättäneet hakemuksensa CEIDG:lle 1.1.2012 jälkeen, voivat olla rauhallisia. Tarkistetaan, vaatiiko PESEL-numeron täydentäminen CEIDG:ssä yrittäjältä lisätoimenpiteitä!

PESEL-numeron täydentäminen CEIDG:ssä - tietojen todentaminen

PESEL-numeroa ei julkisteta tietokannan yleisesti saatavilla olevassa osassa, joten ei ole mahdollista helposti tarkistaa, onko PESEL toimitettu CEIDG:lle vai ei. CEIDG-viestissä hän ehdottaa, kuinka tarkistaa, sisältääkö merkintä PESEL-numeron. Tämän ansiosta yrittäjät voivat nopeasti päättää, onko heidän tapauksessaan tarpeen täyttää PESEL-numero CEIDG:ssä.

  • jos ilmoittautumishakemus on jätetty 1.1.2012 jälkeen, CEIDG-merkinnässä on oltava PESEL-numero (muuten sitä ei syötetä);
  • jos yrittäjä on rekisteröinyt toimintansa ennen 1.1.2012 (eli vielä kuntarekisterissä), hänen tulee etsiä merkintä CEIDG-yrittäjätietokannasta ja katsoa merkintähistoriasta, onko CEIDG:lle jätetty hakemuksia tammikuun 1. päivän jälkeen, 2012; jos näin on - sinun ei tarvitse tehdä mitään, PESEL-numero on jo täytetty;
  • jos yrittäjä, joka on rekisteröinyt toiminnan ennen 1.1.2012, ei ole jättänyt hakemuksia CEIDG:lle 1.1.2012 jälkeen ja yrittäjätietokannan toiminnan statuksen alla on seuraavat tiedot: "merkintää ei ole varmennettu , syy: ei PESEL-numeroa" tulee mennä mihin tahansa kunnan toimistoon täydentämään PESEL-numero CEIDG:ssä.
  • jos yrittäjä ei löydä merkintää yrittäjätietokannasta tai ei ole jättänyt hakemuksia CEIDG:n kautta, hänen tulee mennä mihin tahansa kunnan toimistoon, josta virkailija löytää merkinnän ja tarkistaa, onko siinä PESEL-numero; jos se ei ole siellä, se hyväksyy välittömästi merkinnän muutoshakemuksen, joka tarkoittaa PESEL-numeron täydentämistä CEIDG:ssä.

Mitä tehdä, kun merkintä poistetaan viran puolesta?

Voi käydä niin, että yrittäjä ei ehdi täyttää PESEL-numeroaan 19.5.2018 mennessä ja hänen merkintänsä poistetaan viran puolesta. Mitä sitten?

Sinun tulee hakea yrittäjyys- ja teknologiaministeriltä merkinnän palauttamista ja puuttuvien tietojen lisäämistä siihen. Kirje tulee lähettää yrittäjyyden ja teknologian ministeriön pienten ja keskisuurten yritysten osastolle osoitteeseen [email protected] tai perinteisellä postilla seuraavaan osoitteeseen: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Varsova .

Mistä tämä velvoite tulee?

Ilmoituksen tarpeellisuudesta PESEL-numerolla (kun CEIDG:n merkintä ei sisällä tätä numeroa) muistutetaan viestissä Elinkeino- ja rekisteröintitiedotus.

Tämä velvoite sisältyy art. Taloudellisen toiminnan vapaudesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 25 päivänä syyskuuta 2015 annetun lain 61 § (Lakilehti 2015, kohta 1893). Tämä säännös osoittaa, että:

  • jos CEIDG:n merkintä ei sisällä PESEL-numeroa, yrittäjä täydentää merkinnän näillä tiedoilla 2 vuoden kuluessa lain voimaantulosta; koska laki tuli voimaan 19.5.2016, määräaika on 19.5.2018.
  • velvollisuus täydentää merkintää PESELillä ei koske ulkomaalaisia
  • Merkinnän PESEL-numerolla täydentämisen määräajan jälkeen (eli 19.5.2018 jälkeen) CEIDG poistaa yrittäjän, jonka merkinnässä ei ole PESEL-numeroa
  • CEIDG välittää sähköisesti välittömästi, viimeistään yrittäjän CEIDG:stä poistamista seuraavana työpäivänä, tiedot poistamisesta yhteisökeskukseen - Verovelvollisten rekisteriin, Tilastokeskukseen, Kansaneläkelaitokseen, Maatalouden sosiaalivakuutuskassalle ja asianomaisille lupaviranomaisille, säänneltyä toimintaa harjoittaville sekä lupa- ja lisenssiviranomaisille

Ja vaikka "Yrityslaki" kumosi elinkeinoelämän vapauslain, vuoden 2015 lakia elinkeinovapauslain muuttamisesta ei ole kumottu. Ja juuri vuoden 2015 laissa (eikä kumotussa elinkeinovapauslaissa) keskusteltu säännös sisältää vaatimuksen lisätä PESEL-numero CEIDG:hen 19.5.2018 mennessä merkinnän poistamisen vuoksi.