Ajokortin menettäminen työsopimuksen yhteydessä

Palvelus

Tietyissä ammateissa tietyn pätevyyden omaaminen on avain työpaikan löytämiseen ja säilyttämiseen. Esimerkkinä voi olla ajokortti, koska on vaikea kuvitella kuljettajaa tai taksinkuljettajaa työskentelemässä ilman ajokorttia. Rohkeus ratin takana voi osoittautua kohtalokkaaksi kuljettajalle, jos kuljettaja menettää ajokorttinsa tiellä tapahtuneiden onnettomuuksien seurauksena.

Milloin tuomioistuin määrää ajokiellon?

Ajokielto ei ole rangaistus, vaan rangaistustoimenpide. Tämä tarkoittaa, että rikoksesta tai rikkomuksesta määrätyn rangaistuksen lisäksi käytetään ajo-oikeuden menettämistä.

Tuomioistuin voi soveltaa sitä joko valinnaisesti (tuomioistuin voi soveltaa sitä tai ei) tai pakollisesti (tuomioistuimen on peruutettava ajokortti). Rikoslain säännösten mukaan tuomioistuin voi määrätä ajokieltoon: "Jos liikkeelle osallistunut henkilö tuomitaan viestintäturvallisuusrikoksesta, erityisesti jos tehdyn rikoksen olosuhteet osoittavat, että kyseisen henkilön ajaminen ajoneuvolla uhkaa yhteydenpidon turvallisuutta". Ajokielto myönnetään vuosille 1-15 vuotta. Tuomioistuimen kiellon määräaika ei kulu vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aikana.

Esimerkki 1.

Jan Kowalski tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Samaan aikaan tuomioistuin määräsi häneen rikosoikeudellisen toimenpiteen, ajokiellon. Tässä tapauksessa Jan Kowalski suorittaa ensin vankeusrangaistuksen ja ajokielto alkaa vankilasta poistumisen jälkeen.

Tuomioistuimen on määrättävä ajokieltoon, jos sinut tuomitaan rikoksesta:

  • tienvarsitarkastusta varten pysähtymättä jättäminen (rikoslain 178 b §);

  • ajoneuvon ajaminen ajokortin peruuttamisen jälkeen (rikoslain 180 a §);

  • ajokiellon rikkominen (rikoslain 244 §);

  • edellä mainitut rikokset, jos tekijä oli teon tekohetkellä humalassa, huumausaineen vaikutuksen alaisena tai paennut paikalta (tässä tapauksessa kielto määrätään vähintään 3 vuodeksi);

  • ajaminen rattijuopumuksessa tai päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena, jos tähän tekoon syyllistynyt on aiemmin tuomittu moottoriajoneuvon kuljettamisesta päihteen vaikutuksen alaisena tai hän on tehnyt tämän ajokiellon aikana määrätyn teon (178 a § 4 § rikoslain) rikollinen, kielto määrätään elinikäiseksi);

  • maa-, vesi- tai lentoliikenteessä tapahtuneet katastrofit, jotka ovat johtaneet toisen kuolemaan tai vakavaan terveyteen, oli humalassa tai huumausaineen vaikutuksen alaisena tai pakeni paikalta (rikoslain 173 §, kielto määrätään koko elämä);

  • turvallisuussääntöjen rikkominen maa-, vesi- tai lentoliikenteessä, jonka seurauksena on toisen kuolema tai vakava vahinko hänen terveydelle, hän oli humalassa tai huumausaineen vaikutuksen alaisena tai pakeni paikalta (lain 177 §:n 2 momentti). rikoslain mukaan kielto määrätään elinkautiseksi).

Voit myös menettää ajokorttisi, jos keräät vähintään 24 rangaistuspistettä ajon aikana tehdyistä rikkomuksista. Jos kuljettaja ylittää tämän rajan eikä osallistu vaadittuun koulutukseen, hän menettää ajo-oikeutensa. Ajokielto ratkaistaan ​​käräjäoikeuden päätöksellä, joka rikostyypistä riippuen on käräjäoikeus tai käräjäoikeus. Syytetyllä on oikeus hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen ylempään oikeuteen, joka on vastaavasti aluetuomioistuin (jos kyseessä on käräjäoikeuden tuomio) tai muutoksenhakutuomioistuin (jos on kyse aluetuomioistuimen tuomio). Ajokortin pidättäminen vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin aikana ei tarkoita ajokortin tai ajokortin menettämistä. Jos tuomio tulee lainvoimaiseksi, tuomitun on palautettava ajokortti. Aika, joksi ajokielto on määrätty, ei kulu ennen kuin tämä velvoite on täytetty.

Ajokortin menettäminen on irtisanomisperuste

Työntekijän ajokielto sekä ajokortin menettäminen liikennerikkomusten yhteydessä voivat johtaa työpaikan menettämiseen. Taiteen tarjoaminen. Työlain 52 § 1 ja 2 §
1 § Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa työntekijän tuottamuksesta, jos:
1) työntekijän perusvelvollisuuksien vakava rikkominen;
2) työntekijä tekee työsopimuksen voimassaoloaikana rikoksen, joka estää häntä ottamasta palvelukseen hänen asemaansa, jos rikos on ilmeinen tai lainvoimaisella tuomiolla vahvistettu;
3) työn suorittamiseen tarvittavien oikeuksien menettäminen työntekijän hoitamassa tehtävässä.
2 §. Työsopimuksen irtisanominen työntekijän tuottamuksesta ei saa tapahtua kuukauden kuluttua siitä, kun työnantaja on saanut tiedon työsuhteen irtisanomiseen oikeuttavista olosuhteista.

Työsuhteen eri irtisanomistapojen joukossa on mahdollista irtisanoa työsopimus ilman irtisanomisaikaa, jos työntekijä menettää syyllisyydellä tehtävänsä suorittamiseen tarvittavat oikeudet.

Tämä ratkaisu on valinnainen, koska työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen, mutta hänen ei tarvitse tehdä niin. Irtisanomisen mahdollisuus tällaisessa tapauksessa koskee vain tilannetta, jossa oikeuksien käyttäminen on tarpeen työn asianmukaisen suorittamisen kannalta tietyssä asemassa. Jos työntekijä menettää ajokorttinsa tehdyn rikoksen seurauksena, mutta hänen työsuhteensa ei liity ajamiseen, ajokortin menettäminen ei voi olla peruste sopimuksen irtisanomiseen.

Esimerkki 2.

Janina Nowak työskentelee kirjanpitäjänä ja tekee työtään päivittäin työnantajan toimistossa. Huolittoman ajon ja tiellä tehdyistä rikkomuksista määrättyjen enimmäisrangaistuspisteiden ylittämisen seurauksena hän menetti ajo-oikeuden. Hänen työnantajallaan ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta pykälän mukaan. Työlain 52 §:n 1 momentin 3 momenttia, koska hänen virkatehtäviensä hoitamiseen ei tarvita ajokorttia.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Auton tukkeutuminen ajokortin menettämisen sijaan

Ajokortti menetetään tuomioistuimen päätöksessä määrätyksi ajaksi. Koska kyseessä on epäilemättä erittäin tuskallinen toimenpide, lainsäätäjä on varannut mahdollisuuden lyhentää tämän toimenpiteen voimassaoloaikaa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jos tuomittu henkilö:

  • noudattanut laillista järjestystä,

  • se on soveltanut ajokieltoon vähintään vuoden ajan.

Tällöin käräjäoikeus voi pyynnöstään päättää, että toimenpide on pantu täytäntöön puolet määräajasta (esimerkiksi kahdeksi vuodeksi määrätty toimenpide voidaan katsoa täytäntöönpanoon vuoden kuluttua). Tuomio voi poikkeustilanteissa ja tuomitun pyynnöstä tunnustaa ajokiellon muodossa olevan rikosoikeudellisen toimen täytäntöönpanon jälkeen puolet määräajasta. Samanaikaisesti, jos ajokielto pantiin täytäntöön vähintään puolet säädetystä ajasta (10 vuotta, jos ajokielto määrättiin elinikäisen ajokortin menettämisen johdosta), tuomioistuin voi korvata ehdoton ajokielto ja ajokielto ajoneuvoille, joissa ei ole alkolukkoa. Tämä tarkoittaa, että tuomittu voi ajaa autoja, jotka on varustettu asianmukaisella alkolukolla. Esto asennetaan tuomitun kustannuksella ja se voi olla merkittävä apu henkilöille, jotka ovat aiemmin menettäneet ajokorttinsa, mutta haluavat palata ajolle eri syistä.