Arvonlisäveron kassamenetelmän oikeuden menetys vuonna 2015

Palveluvero

Kassaperusteinen menetelmä on tarkoitettu vain pienille veronmaksajille, joten tämän aseman menetyksen myötä menetetään oikeus käyttää kassaperusteista menetelmää. Vuonna 2015 liikevaihtoraja nousee, minkä vuoksi jotkut yhteisöt menettävät aiemman asemansa etuoikeutensa.

Käteismenetelmä - kenelle

Vain pienet veronmaksajat voivat maksaa käteisellä. Tämäntyyppinen arvonlisäveron selvitys liittyy erityiseen verovelvollisuuden syntyhetkeen ja tästä syystä se on pienille verovelvollisille edullinen Pienverovelvolliseksi katsotaan yhteisö, jonka myyntiarvo (sisältäen erääntyvän veron) edellisenä vuonna ei ole ylittää 1 200 000 euroa. Provisioperusteisten yksiköiden raja on 45 000 euroa. Jos myynti tapahtuu aktiivisille arvonlisäveron maksajille, verovelvollisuus syntyy, kun maksu on kokonaan tai osittain vastaanotettu. Jos myynti kuitenkin tehdään muille tahoille, esim. luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, tämä velvoite syntyy sinä päivänä, jona maksu kokonaisuudessaan tai osittain vastaanotetaan, kuitenkin viimeistään 180 päivän kuluttua tavaran toimituspäivästä. tai palvelun suorittamisesta.

Oikeuden menetys käteismenetelmään

Pienen veronmaksajan aseman menettämiseen liittyy myös oikeuden menetys käteismenetelmään. Pienveronmaksajan rajat vuonna 2015 ovat korkeammat kuin vuonna 2014, joten osa yhteisöistä menettää oikeuden tähän selvitystapaan.

Tällä hetkellä Puolan valuutan rajat ovat:

  • 5 015 000 PLN – myynnin arvo edellisenä vuonna

  • 188 000 PLN – edellisen vuoden myynnin arvo yksiköille, joille maksettiin palkkioperusteisesti.

Näin ollen yhteisö, jonka liikevaihto ylittää vuodelle 2015 asetetut rajat, menettää oikeuden käyttää kassamenetelmää.

Pienverovelvollisen aseman 1.1.2015 menettäneen verovelvollisen on ilmoitettava tästä tapahtumasta verovirastolle jättämällä ALV-R-päivityshakemus. Ilmoitus tulee tehdä 7 päivän kuluessa käteismenetelmän käyttöoikeuden menettämisestä.

Oikeuden menetys käteismenetelmään ja ALV-selvitykseen

ALV-selvitystavan muutoksen vuoksi yhteisö voi valita

  • neljännesvuosittainen arvonlisäveron selvitys - tässä tapauksessa yhteisö sitoutuu maksamaan veroennakkomaksuja 1999/2003:sta johtuvien periaatteiden mukaisesti. 103 sek. arvonlisäverolain 2a-2g. Jos verovelvollinen valitsee tämän tavan, hänen on ilmoitettava siitä veroviraston päällikölle viimeistään sen vuosineljänneksen toisen kuukauden 25. päivään mennessä, jolta hän ensimmäisen kerran antaa neljännesvuosittaisen ilmoituksen.

  • kuukausittainen ALV-maksu - tämä on useimpien tahojen valitsema useammin käytetty ja kätevämpi maksutapa

Käteismenetelmässä verovelvollisuus syntyy, kun liiketoimesta aiheutuva maksu on suoritettu. Niiden liiketoimien osalta, joista verovelvollisuutta ei ole syntynyt (maksua ei ole vastaanotettu) ennen käteismenetelmän oikeuden menetystä, selvitys tapahtuu voimassa olevien sääntöjen mukaan - käteismenetelmän mukaan.

Jos ostoihin sisältyvä arvonlisävero maksetaan käteisellä, verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero tilityksessä siltä ajalta, jonka aikana hän suoritti maksun. Jos elinkeinonharjoittaja kuitenkin tekee ostoksia käteismenetelmän käytön aikana, hän maksaa vasta menetettyään sen käyttöoikeuden ja tämän tyyppinen tapahtuma tulee ratkaista käteismenetelmän sääntöjen mukaisesti.