Palvelut ulkomailla tuloveron valossa

Palveluvero

Puolalaiset yrittäjät tarjoavat usein palveluja ulkomaille. Sitten herää kysymys, kuinka tällaiset palvelut kirjataan tuloveron perusteella. Onko tällainen palvelu verotettava Puolassa vai sen ulkopuolella?

Art. 3 sek. PIT-lain 1 pykälän mukaan luonnolliset henkilöt, jotka asuvat Puolan tasavallan alueella, ovat verovelvollisia kaikista tuloistaan ​​(tuloistaan) tulolähteiden sijainnista riippumatta (rajaton verovelvollisuus).

Art. 3 sek. PIT-lain 1a §:n mukaan Puolan tasavallan alueella asuva henkilö on luonnollinen henkilö, joka:

  • sillä on henkilökohtaisten tai taloudellisten etujen keskus (elintärkeiden etujen keskus) Puolan tasavallan alueella, tai

  • oleskelee Puolan tasavallan alueella yli 183 päivää verovuoden aikana.

Yllä olevassa määritelmässä luetellut ehdot ovat erillisiä, mikä tarkoittaa, että jotta voidaan tunnustaa, että verovelvollinen asuu Puolan tasavallan alueella, riittää, että jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy.

Yrittäjän asuinpaikka on siis Puola, ja siksi hän on Puolassa verovelvollisena pääsääntöisesti maassamme rajoittamaton verovelvollisuus kaikista tuloistaan ​​(tuloistaan) tulolähteiden sijainnista riippumatta. .

Art. PIT-lain 4a §:n mukaan tätä sääntöä sovelletaan ottaen huomioon kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevat sopimukset, joissa Puola on osapuolena.

Mallisopimukseen sisältyvät määräykset

OECD:n mallisopimus, jonka pohjalta kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevia sopimuksia rakennetaan, sisältää yleissäännön, jonka mukaan palkkaa verotetaan siinä maassa, jossa työ tehdään.

Mallisopimuksen perusteella voidaan pääsääntöisesti päätellä, että sopimusvaltion yrityksen voittoa verotetaan pääsääntöisesti vain siinä valtiossa (eli Puolassa tarkasteltavana olevassa tilanteessa), ellei yritys harjoita taloudellista toimintaa. toimintaa toisessa sopimusvaltiossa siellä sijaitsevan kiinteän toimipaikan kautta. Jos yritys kuitenkin harjoittaa liiketoimintaa edellä mainitulla tavalla, yrityksen voitosta voidaan verottaa toisessa sopimusvaltiossa, mutta vain siitä osasta, joka kuuluu tälle kiinteälle toimipaikalle.

Ulkomailla toimivan toimipaikan ja palvelujen määritelmä

Toimipaikalla tarkoitetaan kiinteää toimipaikkaa, jonka kautta yrityksen liiketoimintaa harjoitetaan kokonaan tai osittain.

Termi "laitos" sisältää, mutta ei rajoitu: johtopaikan, sivuliikkeen, toimiston, tehtaan, työpajan, kaivoksen, öljy- tai kaasulähteen, louhoksen tai muun mineraalivarojen louhintapaikan.

Siksi ulkomailla palveluja tarjoava puolalainen yrittäjä on pääsääntöisesti verotuksen alainen Puolassa. Tuloa verotettaisiin siinä maassa, jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee, vain siinä tapauksessa, että sen suorittaisi verosopimuksen määräysten mukainen ulkomailla sijaitseva kiinteä toimipaikka.

Veroviranomaiset vahvistavat tämän kannan, josta esimerkkinä on Katowicen verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 22. joulukuuta 2014, nro IBPBI / 1 / 415-1100 / 14 / BK, jossa voimme lukea:

(...) jos hakijalla ei itse asiassa ole kiinteää toimipaikkaa Sveitsissä (tämä kysymys ei ole tämän yksittäisen ratkaisun kohteena), hänen tämän maan alueella suoritetuista suunnittelupalveluista saamia tuloja sovelletaan verotus vain Puolassa, jossa hakija on muiden taloudellisesta toiminnasta saatujen tulojen ohella rajoittamaton verovelvollisuus (...).

Esimerkki 1.

Veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa Puolassa. Hän sai tehtäväkseen remontoida kylpyhuoneen Saksassa. Tällaisessa tilanteessa saatu palkkio on veronalaista Puolassa, koska yrittäjä ei toimi ulkomailla rekisteröidyn yrityksen kautta.