Ulkomailla asuvien, jotka eivät ole lähdeveron alaisia, tarjoamat palvelut - osa 2

Palvelus

Yhä useammat puolalaiset veronmaksajat käyttävät ulkomaisten urakoitsijoiden palveluja, joilla ei ole kotipaikkaa Puolassa. Useimpien palvelujen ostaminen ulkomaisilta urakoitsijoilta liittyy tarpeeseen suorittaa monia muodollisuuksia lähdeveron perimisen muodossa ennen näiden palvelujen maksamista ja tarvittavien tietojen toimittamista verovirastolle. Ikään kuin tämä ei olisi riittänyt, kaikki on tehtävä sekä myyjän maan kanssa tehdyn kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen että myyjän asuintodistuksen (tulojensa pääverotuspaikka) saamiseksi. Siksi ulkomailla asuvien tarjoamat palvelut, jotka eivät vielä ole lähdeveron alaisia, ovat erittäin suosittuja.

Ulkomaisten henkilöiden tarjoamat koulutuspalvelut

Eräs lähdeveron alainen palvelu on koulutus- ja kokouspalvelut. Ulkomaiset yhteisöt, jotka eivät asu Puolassa ja tarjoavat palveluja puolalaisille veronmaksajille, jotka harjoittavat liiketoimintaa, saavat niistä ja korvauksen, jota ei vähennetä vastaanottajan pidättämällä lähdeverolla.

Tämän vahvistavat seuraavat valtiovarainministeriön kannat.

Katowicen verokamarin johtajan 15. maaliskuuta 2011 antama yksilöllinen tulkinta, viite nro. IBPBI / 2 / 423-1799 / 10 / BG ja National Clearing Housen johtajan 24. elokuuta 2017 antama yksilöllinen tulkinta, viitenumero. 0114-KDIP2-1.4010.165.2017.1.JC

”[…] Yritys lähettää työntekijöitään kursseille ja konferensseihin. Osana toimintaansa yhtiö ostaa yllä mainitut palvelut urakoitsijoilta, jotka eivät ole Puolan tasavallan asukkaita. Edellä esitetyn valossa yhtiön henkilöstön koulutuspalvelut ja osallistuminen kokouksiin eivät ole luonteeltaan samanlaisia ​​kuin neuvontapalvelut. Nämä palvelut eivät ole verollisia tämän määräyksen ehtojen mukaisesti. Näin ollen tulot, jotka ulkomainen urakoitsija saa tarjotuista koulutuspalveluista ja Yhtiön työntekijöiden osallistumisesta konferensseihin, eivät kuulu mihinkään lähdeveron alaisten palveluiden luokkiin […]”.

Ulkomaisten käännöspalvelujen tarjoamat palvelut

Kuten koulutuspalvelut, käännöspalvelut eivät sisälly lähdeveron alaisten palveluiden luetteloon.

Tämän vahvistaa Katowicen verokamarin johtajan asema 15. maaliskuuta 2011, joka on määritelty yksittäisessä tulkinnassa viitenumerossa. IBPBI / 2 / 423-1800 / 10 / BG, jossa se osoittaa, että:

”[…] Yritys, joka osana toimintaansa ostaa asiakirjojen käännöspalveluita urakoitsijoilta, jotka eivät asu Puolan tasavallassa, ei ole velvollinen perimään lähdeveroa maksaessaan erääntyneen summan näitä palveluja tarjoavalle ulkomaiselle taholle .

Asiakirjojen käännöspalveluita ei ole lueteltu lähdeveron alaisten palveluiden luettelossa (tavara- ja palveluverolain 21 §:n 1 momentti (mukaan lukien erityisesti 21 §:n 1 momentin 2a kohta) eivätkä ne ole samankaltaisia luonnetta siellä lueteltuihin palveluihin. Ulkomaisen urakoitsijan asiakirjojen käännöspalveluista saamista tuloista ei siis peritä lähdeveroa."

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Jotkut suunnittelupalvelut

Muita palveluita, jotka eivät ole lähdeveron alaisia, ovat tietyt suunnittelupalvelut.

Verohallinnon johtajan 26.9.2019 antamassa yksittäispäätöksessä viite nro. 0111-KDIB1-2.4010.251.2019.3.BG verovelvollinen, jolle suunnittelupalvelut on tarjottu, on määritellyt ne seuraavasti:

 • "Tuotteen ja sen yksittäisten elementtien suunnittelu, mukaan lukien teknisten piirustusten kehittäminen,

 • suunniteltavien tuotteiden ja niiden yksittäisten osien tutkimusten ja teknisten analyysien tekeminen,

 • materiaalien testaus ja valinta,

 • suunniteltujen tuotteiden ja niiden yksittäisten elementtien laatu- ja lujuustestien suorittaminen,

 • prototyyppien rakentaminen,

 • koetuotannon toteuttaminen,

 • hankkia tarvittavat luvat, jotka mahdollistavat suunniteltujen tuotteiden tuotannon ja myynnin Yhtiössä tulevaisuudessa”.

Siten puolalaiset ostajaveronmaksajat, jotka tarvitsevat edellä mainittuja palveluja ulkomaisilta urakoitsijoilta, joilla ei ole kotipaikkaa Puolassa, eivät ole velvollisia alentamaan edellä mainituista palveluista maksettua määrää lähdeverolla.

Osa IT-palveluita

Osa IT-palveluista tulee olemaan muita palveluita, jotka eivät ole ennakonpidätyksen alaisia.

Yksi puolalaisista veronmaksajista kysyi Puolan veroviranomaisilta, olisiko seuraavien palvelujen ostaminen (ei tietotaidon tai lisenssien muodossa osana IT-palvelumaksuja) vain tietyn ohjelmiston käyttäjänä lähdeveron alaista: ja siksi, olisiko puolalainen veronmaksaja velvollinen perimään tämän veron vähentämällä säännellystä (palveluntarjoajan) maksettavasta summasta. KIS-johtaja yksilöllisessä tulkinnassa 30.9.2019, viite nro. 0114-KDIP2-1.4010.308.2019.2.JS ilmoitti, että seuraavat IT-palvelut eivät ole konsulttipalveluita, markkinatutkimus-, mainos-, hallinta- ja valvontapalveluita, tietojenkäsittelyä, vakuutuksia, takuita ja vakuuksia tai vastaavia palveluja, joten ne eivät ole ennakonpidätyksen alaisia:

 • "IT-laitteiden ja asennettujen sovellusten hallinta ja huolto,

 • palvelinkeskusten huolto, hoito ja ylläpito,

 • ylläpitää, hallinnoida ja kehittää sisäistä verkkoa ja Internet-yhteyttä,

 • tietojen arkistointi ja palautus sekä pääsy sähköisiin tietoihin,

 • mobiililaitteiden hallinta,

 • tunnistaminen ja pääsy järjestelmiin - käyttäjätilien hallinta,

 • palvelimen hallinta, tietokannan valvonta,

 • sähköposti ja viestintä-/puhelin-/videojärjestelmät,

 • yhteistyöjärjestelmät / portaali / intranet,

 • etäkäyttö (etäkäyttö),

 • palomuurin hallinta,

 • HFM / Essbase taloudellinen konsolidointijärjestelmät,

 • CRM MS Dynamics (asiakassuhteiden hallinta),

 • SAP ERP, BW, Treasury-ohjelmisto,

 • MES - Apriso, Ouality - Infinity,

 • järjestelmien väliset rajapinnat,

 • ESKO graafinen järjestelmä,

 • EDI (elektroninen tiedonsiirto),

 • HR-järjestelmät,

 • Yritysarkkitehtuuri,

 • PMO (projektinhallintatoimisto),

 • tukipalvelu,

 • lisenssien ja tilausten hallinnointi”.

On syytä korostaa, että tässä tapauksessa verovelvollinen käytti tilaa (tietojensa tallentamiseen) näiden IT-palvelujen toimittajille kuuluvilla palvelimilla ja nämä palvelimet joko kuuluvat toimittajille tai ovat näiden toimittajien vuokraamia.

Palvelut mainostilan ostamiseen Internetissä ja sen myöhempään myyntiin ulkomaisille urakoitsijoille

Toinen mielenkiintoinen tapaus palveluista, jotka eivät ole lähdeveron alaisia, on verkkomainostilan ostaminen.

Jotkut puolalaiset veronmaksajat ostavat tällaisia ​​palveluita ulkomaisilta urakoitsijoilta ja myyvät ne edelleen puolalaisille veronmaksajille. On tärkeää, että mainostilaa ostavat veronmaksajat eivät julkaise sinne omaa sisältöään tai häiritse sitä, mitä asiakas sinne sijoittaa.

Mainostilaa ostava puolalainen veronmaksaja ei myöskään tarjoa suunnittelu-, konsultointi-, suunnittelu- tai muita niihin liittyviä palveluita eikä osta muita (liitännäisiä) palveluita ulkomaisilta urakoitsijoilta.

Pääasiallinen hankintakohde on siis vain mainostila. Lisäksi on lisättävä, että usein tapahtuu, että puolalaisilla tai ulkomaisilla urakoitsijoilla ei ole asuintodistusta tarjotun palvelun asianmukaisen verotuspaikan määrittämiseksi. Mainostilan hankinta ulkomaiselta urakoitsijalta yllä olevassa muodossa ei kuitenkaan ole toistaiseksi lähdeveron alaista.

Läänin hallinto-oikeus 21. kesäkuuta 2018 antamassaan tuomiossa Krakovassa, tiedosto nro. Asiassa I SA / KR 442/18 todettiin, että puolalaisen veronmaksajan ostama mainostila on kaupallisten tavaroiden osto, ei palvelu, eikä siitä siksi kanneta lähdeveroa.

Konttien, laatikoiden, laatikoiden, häkkien ja vastaavien tavaroiden vuokrauspalvelut

Viimeinen merkittävä ja varsin huomaamaton esimerkki palveluista, jotka eivät ole lähdeveron alaisia, on puolalaisen veronmaksajan suorittama konttien vuokraus saksalaiselta urakoitsijalta.

Lisäksi säiliöt eivät ole teollinen eivätkä kaupallinen laite. PKWiU:n mukaan ne voidaan luokitella PKWiU 22.22.13 - "Muoviset laatikot, laatikot, häkit ja vastaavat tavarat".

Siten puolalainen veronmaksaja ei ole velvollinen vähentämään tästä summasta lähdeveroa ja siirtämään sitä verovirastolle näiden säiliöiden vuokrasopimuksen ja tästä vuokrasopimuksesta maksettavan määrän maksamisen yhteydessä saksalaiselle urakoitsijalle.

Tämän vahvistaa myös Verohallinnon johtajan 14.11.2019 antama yksittäispäätös, viite nro. 0111-KDIB1-2.4010.391.2019.1.SK.