Käännetyt puusepänpalvelut – kuuluvatko ne tämän mekanismin piiriin?

Palveluvero

Monet kotimaan markkinoilla toimivat yritykset harjoittavat monimutkaista toimintaa, johon kuuluu messuosastojen rakentaminen, kokoaminen ja purkaminen Puolassa ja ympäri maailmaa. Kokonaispalveluun kuuluvat teokset ovat eri PKWiU-symbolien alle luokiteltuja teoksia. Tästä syystä herää perustavanlaatuinen kysymys: Puusepänpalvelut käänteisellä verovelvollisuudella - kuuluvatko seisomarakennuspalvelut käänteisen arvonlisäveron selvitysmekanismiin?

Käänteinen maksu

Tiettyjen rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus muodostuu arvonlisäverolain liitteessä 14 lueteltujen palvelujen ostajan arvonlisäveron selvitysvelvollisuudesta.

Art. 17 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 8 mukaan liitteessä 14 lueteltujen palvelujen osalta käännetty verotus tapahtuu, kun:

 1. palvelujen myyjä on alihankkija, joka on verovelvollinen, joka ei ole arvonlisäverosta vapautettu (eli edelliseltä verovuodelta lasketun alle 200 000 zlotyn liikevaihdon vuoksi) ja tarjoaa liitteen kohdissa 2–48 lueteltuja palveluja 14 arvonlisäverolain ,

 2. Palvelun ostaja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja.

Perusteena on PKWiU-numeron oikea tunnistaminen

Avainkysymys määritettäessä, kuuluuko tietty palvelu käännetyn verovelvollisuuden mekanismiin vai ei, on löytää ja antaa sille sopiva PKWiU-numero. Symbolien luettelo löytyy osoitteesta: http://stat.gov.pl/K classacje/.

Jos sopivaa tilastotunnusta on vaikea löytää, voit jättää Łódźin tilastotoimistolle hakemuksen asianmukaisen PKWiU-numeron antamiseksi tarjottaville palveluille täyttämällä hakemuksen, joka on saatavilla osoitteessa: http://lodz.stat.gov .pl/osrodki/osrodek-klasyfik- i-nomenclature-statistical-office-in-lodz / form /.

Tärkeintä on määrittää oikea PKWiU-tunnus ennen ensimmäisen palvelun suorittamista, koska jos laadittu myyntilasku menee taloudelliseen kiertoon, se johtaa siihen, että arvonlisäveroilmoitukseen ja ALV-27 yhteenvetotietoihin on tehtävä korjauksia, sekä mahdolliset ALV-rästit.

Töiden monipuolisuus ja PKWiU-palvelun tilastotunnuksen oikea tunnistaminen

Näyttelyosaston rakennus- ja kokoonpanopalvelulle on tunnusomaista sen koostumukseen sisältyvät monet erilaiset työt ja monien eri materiaalien käyttö. Teknologinen prosessi sisältää mm.

 1. puusepäntyöt, lastulevyjen seinien ja rakenteiden toteutus, PKWiU 31.09.13.0,

 2. lattian vuoraus matolla tai muilla päällystemateriaaleilla, PKWiU 43.33.10.0,

 3. sähkötyöt, valaistuksen ja sähköasennusten jakelu osastolla, PKWiU 43.21.10.2,

 4. graafiset työt ja mainosgrafiikka, PKWiU 73.11.19.0,

 5. telineen varustaminen huonekaluilla ja muilla vapaasti seisovilla laitteilla, PKWiU 77.39.19.0,

 6. aiemmin rakennetun osaston yksittäisten elementtien seinien ja rakenteiden kokoonpano palvelun tilaavan asiakkaan vuokraamassa messuhallissa, PKWiU 82.30.12.0,

 7. viimeistelypalvelut:

 1. seinien maalaus puuelementeillä tai puumaisilla laudoilla, PKWiU 43.34.10.0,

 2. tapetointi, seinien peittäminen tapetilla tai mainosgrafiikalla, PKWiU 73.11.19.0,

 3. vitriinien lasitus, valmiiden lasien ja lasiseinien kokoaminen, PKWiU 43.34.20.0,

 4. multimedialaitteiden asennus (televisiot, äänentoistojärjestelmä), PKWiU 77.29.11.0

 5. osaston purkaminen messutapahtuman jälkeen, PKWiU 82.30.12.0

 6. telinekuljetus, PKWiU 49.41.19.0.

On selvästi nähtävissä, että jotkut edellä mainituista pääpalveluun kuuluvat työtyypit voidaan tunnistaa arvonlisäverolain liitteessä 14 käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluviksi palveluiksi. Niitä kaikkia käytetään kuitenkin viime kädessä pääpalvelun suorittamiseen eli PKWiU-numeroon 82.30.12.0 luokiteltujen messuosastojen rakentamiseen ja kokoamiseen. Tämä palvelu ei ole käännetyn verovelvollisuuden alaista, joten sen suoritus on 23 %:n perusarvonlisäverokannan alaista.

Käännetyt puusepänpalvelut – kuuluvatko ne tämän mekanismin piiriin?

Messuosastojen kokoamisen perusominaisuus on, että se suoritetaan tietyn ajan, jonka jälkeen osasto puretaan. Lisäksi edellä mainitut liitännäistyötä ei voida tunnistaa (huolimatta PKWiU-symboleista) rakennustöiksi, koska ne eivät häiritse rakennuksen rakennetta. Lisäksi sähkö-, maalaus-, lasitus- ja lattiatyöt tehdään vapaasti seisoville elementeille eli osastolle, ja ne ovat osapalveluita, joita ei voi erikseen erottaa pääpalvelusta (näyttelyosaston rakentamisesta ja kokoamisesta).

Toisaalta rakennuslain mukaan rakennustyöllä on ymmärrettävä rakentamista sekä työtä, joka koostuu rakennuskohteen jälleenrakentamisesta, kokoamisesta, peruskorjauksesta tai purkamisesta. On huomioitava, että edellä mainitut toiminnot liittyvät ensisijaisesti näihin teoksiin ja ovat pohjimmiltaan pää(pää)teoksia. Rakennuskohde on puolestaan ​​ymmärrettävä seuraavasti:

 1. rakennus asennuksilla ja teknisillä laitteilla,

 2. rakenne, joka muodostaa teknisen ja toiminnallisen kokonaisuuden laitteistoineen ja laitteineen,

 3. pieni arkkitehtuuriobjekti.

Messuosaston rakentaminen, kokoaminen ja purkaminen on tilapäistä, eikä siinä ole merkkejä pysyvästä häiriöstä rakennuksen rakenteeseen. Tämä palvelu pääasiallisena kohdepalveluna on osaston rakentamiseen tarvittavien materiaalien käyttö ja sopeuttaminen messuhallissa vallitseviin olosuhteisiin. Osaston rakentamiseen ja kokoonpanoon liittyvät työt eivät häiritse näyttelyhallin rakennetta. Lisäksi osastot asennetaan messuosaston rakennus- ja kokoonpanopalvelun saajan vuokraamaan tilaan. Erilaisten yksittäisten sähkö-, maalaus-, rappaus- ja muiden töiden suorittaminen koostuu siis yhdestä pääpalvelusta, johon nämä työt liittyvät erottamattomasti. Näiden palvelujen päätarkoitus on messujen ja näyttelyiden järjestäminen.

Näin ollen messujen ja näyttelyiden järjestämiseen liittyvät palvelut eivät ole arvonlisäveron käännetyn verotuksen alaisia, koska ne eivät liity arvonlisäverolain liitteessä 14 mainittujen rakennustöiden luonteeseen.

Yhteenvetona näyttelyosaston rakentamisen, kokoonpanon ja purkamisen palvelu, mikäli kaikki edellä mainitut Edellytykset eivät kuulu käännetyn verovelvollisuuden piiriin, vaan ovat messujen ja näyttelyiden järjestämis- ja johtamispalvelu sekä tukipalvelut pää- ja kohdepalveluina, jotka luokitellaan PKWiU-numeroon 82.30.12.0 ja ovat arvonlisäveron 23 %:n peruskannan alaisia.

Yllä olevan kannan vahvistaa Verohallinnon johtajan yksilöllinen tulkinta 7.4.2017, viite nro. 3063-ILPP1-3.4512.30.2017.2.JN.