Palvelu tarjotaan Puolassa EU-urakoitsijalle - ALV-kanta

Palveluvero

Yrittäjien välisessä maksullisessa palvelussa on tärkeää määrittää palvelun tarjoamispaikka. Tämä seikka määrää sen maan, jossa palvelu on arvonlisäveron alainen. Artikkelissa kerrotaan, kuinka EU-urakoitsijan Puolassa tarjottu palvelu laskutetaan. Tämän tilanteen eri muunnelmia tarkastellaan yhdessä esimerkkien kanssa tässä tilanteessa sovellettavista arvonlisäverokannoista.

Puolassa EU-urakoitsijalle suoritettu palvelu ja palvelun toimituspaikka yleissäännön mukaan

Tavara- ja palveluverolaissa on erittäin laaja luku palvelujen suorituspaikan määrittämisestä. Perusjako käsittää veronmaksajille tarjottavat palvelut sekä elinkeinoelämää harjoittamattomille luonnollisille henkilöille tarjottavat palvelut. Tässä artikkelissa kirjoittaja keskittyy vain ensimmäiseen tapaukseen.

Art.:ssa ilmaistun yleissäännön mukaisesti. 28b kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan palvelujen suorituspaikkana, kun on kyse palvelujen suorittamisesta verovelvolliselle, on paikka, jossa palvelun vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka on, jollei 1 momentista muuta johdu. 2-4 ja art. 28e, art. 28f kohta. 1 ja 1a, art. 28 g 1 kohdan. 1, art. 28i, art. 28j kohta. 1 ja 2 sekä artikkeli. 28n. Jos palvelut suoritetaan verovelvollisen kiinteään toimipaikkaan, joka on eri kuin hänen toimipaikkansa, näiden palvelujen suorituspaikka on kiinteä toimipaikka. Sitä vastoin, jos palvelun vastaanottavalla verovelvollisella ei ole toimipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa, palvelujen suorituspaikka on paikka, jossa hänellä on vakituinen osoite tai jossa hän tavallisesti asuu.

Siksi perussääntö osoittaa, että kun palvelu tarjotaan toiselle yrittäjälle, suoritus- ja verotuspaikka on ostajan maa. Tärkeää on, että näin on myös silloin, kun palvelu todella suoritetaan Puolassa. Tässä tapauksessa ratkaiseva kriteeri on palvelun vastaanottajan kotipaikka (tai pysyvä toimipaikka tai asuin-/oleskelupaikka).

On syytä huomauttaa, että §:n mukaisesti. 106e kohta. arvonlisäverolain 5 1 momentin 1 momentin mukaan palvelun suorittamisesta toisesta EU-maasta verovelvolliselle, joka on velvollinen suorittamaan veron, palvelun suorittamista todistavassa laskussa ei ole veron määrää, ja verokannasta, kirjoita "ESIM", eli"ei kuulu". Lisäksi on huomioitava, että pykälän mukaan 106e kohta. Arvonlisäverolain 1 18 momentin mukaan silloin, kun tavaran luovutuksesta tai palvelun suorittamisesta tavaran tai palvelun ostaja on velvollinen suorittamaan veron, arvonlisäveron tai vastaavanlaisen veron, laskussa on oltava sanat "käänteinen maksu"(Käänteinen maksu).

Esimerkki 1.

Puolalainen remonttiyritys on korjannut yrittäjän omistaman kaivinkoneen Saksassa. Huolto suoritettiin Wrocławissa sijaitsevassa korjaamossa. Tällaisessa tilanteessa Art. 28b kohta. ALV-lain 1 pykälän mukaan Puolassa EU-urakoitsijalle tarjottu palvelu verotetaan palvelun vastaanottajan kotimaassa eli Saksassa. Ostaja on verovelvollinen taho. Puolalainen yrittäjä laatii laskun, jossa on NP-prosentti ja ilmaisu "käännetty verotus".

Yleissääntöä sovellettaessa Puolassa EU-urakoitsijalle suoritetun palvelun verotuspaikka on se maa, jossa toimeksisaajan kotipaikka on, joka tässä tapauksessa toimii palvelun vastaanottajana. Käännetyn verovelvollisuuden säännön mukaan ostaja on velvollinen maksamaan tästä kaupasta veron kotimaassaan. Tässä tapauksessa Puolan verokanta on NP.

Palvelu tarjotaan Puolassa EU-urakoitsijalle ja palvelun toimituspaikalle erityissääntöjen mukaisesti

On kuitenkin huomattava, että laki sisältää monia poikkeuksia esitetystä yleissäännöstä. Art. 28 b, ilmoitettiin, että tätä säännöstä sovelletaan edellyttäen, että 28e, art. 28f kohta. 1 ja 1a, art. 28 g 1 kohdan. 1, art. 28i, art. 28j kohta. 1 ja 2 sekä artikkeli. 28n. Tämän seurauksena mahdollisten poikkeusten luettelo on melko laaja. On parasta seurata mahdollisia tilanteita konkreettisten esimerkkien avulla.

Kiinteistöpalvelut

Ensimmäinen poikkeuksista on Art. arvonlisäverolain 28e §, jossa todetaan, että kiinteistöihin liittyvien palvelujen, mukaan lukien arvioijien, kiinteistönvälittäjien palvelut, majoituspalvelut hotelleissa tai vastaavissa tiloissa, kuten lomakeskuksissa tai paikoissa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi leirintäalueet, kiinteistön käyttö ja käyttö sekä rakennustöiden valmistelu- ja koordinointipalvelut, kuten arkkitehti- ja rakennusvalvontapalvelut, on kiinteistön sijaintipaikka.

Esimerkki 2.

Ranskalaisen yhtiön hallituksen puheenjohtaja yöpyi viikon hotellissa Varsovassa. Oleskelun päätyttyä hän pyysi laskun hotellimajoituspalvelusta. Art. arvonlisäverolain 28e mukaan tämä palvelu on verotettavaa hotellien sijaintimaassa eli Puolassa. Tämän seurauksena hotelli lähettää laskun, jossa näkyy Puolan vero 8 %. Arvonlisäverolain liitteen 3 mukaan majoituspalvelut ovat tämän verokannan alaisia.

Matkustajakuljetuspalvelut

Art. 28f kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan henkilöliikennepalvelujen suorituspaikka on paikka, jossa kuljetus tapahtuu, ottaen huomioon ajetut matkat.

Esimerkki 3.

Belgialaisen yhtiön hallituksen puheenjohtaja osti junaliput Varsova-Gdańsk-reitillä. Lippua ostaessaan hän pyysi laskua. Koska kuljetus tapahtui vain Puolassa, tämä palvelu on verollinen Puolassa. Tämän seurauksena laskuun tulee Puolan veroa 8 %, koska arvonlisäverolain liitteen 3 mukaan junaliikenteen kaupunkien välistä matkustajaliikennettä verotetaan alennettuun verokannan mukaan.

Sisäänpääsy kulttuuritapahtumiin, messuille ja näyttelyihin

Art. 28 g 1 kohdan. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvolliselle tarjottavien kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, viihde- tai vastaavien tapahtumien, kuten messujen ja näyttelyiden, sisäänpääsypalveluiden sekä näihin tapahtumien sisäänpääsypalveluihin liittyvien apupalvelujen tarjoamispaikka, on paikka, jossa nämä tapahtumat todella tapahtuvat.

Esimerkki 4.

Puolalainen yrittäjä järjestää yritysmessuja Krakovassa. Yksi osallistujista on tšekkiläinen yritys, joka osti pääsylipun. Pääsymaksu on verollista siinä maassa, jossa messut todellisuudessa järjestetään, joten se järjestetään Puolassa. Tällaisen palvelun dokumentoivaa laskua verotetaan Puolassa Puolan yleisen arvonlisäveron mukaan eli 23 %.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ravintola- ja catering-palvelut

Art. Arvonlisäverolain 28i §:n mukaan ravintola- ja catering-palvelujen suorituspaikka on paikka, jossa palvelut tosiasiallisesti suoritetaan. Jos ravintola- ja ateriapalveluja tosiasiallisesti tarjotaan laivoissa, lentokoneissa tai junissa osan matkustajakuljetuksesta Euroopan unionin alueella, palvelujen suorituspaikka on paikka, josta matkustajien kuljetus alkaa.

Esimerkki 5.

Liettualaisen yrityksen johtokunnan jäsenet menivät Poznańissa sijaitsevaan ravintolaan lounaalle pitämään liiketapaamisen. Aterian päätyttyä he pyysivät laskua. Tällainen palvelu on verotettu Puolassa. Ravintolapalvelun dokumentoivaa laskua verotetaan 8 % arvonlisäverolain liitteen 3 mukaisesti.

Kuljetusvälineiden lyhytaikainen vuokraus

Art. 28j kohta. ALV-lain 1 §:n mukaan kulkuneuvojen lyhytaikaisen vuokrauksen paikka on paikka, jossa nämä kulkuneuvot tosiasiallisesti luovutetaan vastaanottajan käyttöön. Kuljetusvälineen lyhytaikaisella vuokrauksella tarkoitetaan kulkuneuvon jatkuvaa hallussapitoa tai käyttöä enintään 30 päivän ajan ja alusten osalta enintään 90 päivän ajan.

Esimerkki 6.

Itävaltalainen yrittäjä vuokrasi Puolassa oleskelunsa aikana auton kuljettajan kanssa liikkuakseen ympäri maata. Veronmaksaja viipyi Puolassa 20 päivää. Lainatun taiteen mukaan. ALV-lain 28j pykälän mukaan vuokrauspalvelun suorituspaikka on Puola. Tämän seurauksena lyhytaikaista vuokrausta dokumentoiva lasku sisältää Puolan ALV:n. Veroprosentti on 8 %. Tavara- ja palveluverolain sisältö sisältää lukuisia poikkeuksia perussäännöstä, jonka mukaan EU-maasta toiselle verovelvolliselle suoritetut palvelut ovat verotuksen alaisia ​​siinä maassa, jossa palvelua tosiasiallisesti tarjotaan.

Siirryttäessä yhteenvetoon huomioista on huomattava, että palvelujen tarjoamisen yhteydessä on erittäin tärkeää tietää niiden verotuspaikkaa koskevat säännökset. Tämä vaikuttaa sen määrittämiseen, kenen ja missä maassa maksettava vero tulee maksaa. Jos palvelua verotetaan edellä mainittujen säännösten mukaisesti Puolassa, sovelletaan Puolan arvonlisäverolain sisällöstä johtuvia Puolan verokantoja. Jos toisaalta palvelun suorituspaikka on toinen maa, puolalainen yrittäjä lähettää laskun, jossa on NP-hinta ja huomautus "käänteinen maksu”.