E-PIT-palvelusi eli vuosittaisen veroilmoituksen selvitys toimistolta

Verkkosivusto

Vuosittaiset veronratkaisut helpottuvat ja helpottuvat. Vuosittaisten ALV-ilmoitusten sähköistä tilitystä käyttävien verovelvollisten määrä kasvaa joka vuosi. Vuodesta 2019 alkaen joidenkin verovelvollisten ei tarvitse tehdä vuosiilmoituksia itse, koska valtiovarainministeriö on ottanut käyttöön Sinun e-PIT -palvelun, jonka avulla voit maksaa verot veroviraston laatiman vuosiilmoituksen perusteella. E-PIT-palvelua käyttävän luonnollisen henkilön vuosiselvitys on mahdollista PIT-37-, PIT-38-lomakkeilla ja seuraavina vuosina myös henkilöiden toimittamilla PIT-28-, PIT-36- ja PIT-36L-lomakkeilla. yrityksen pyörittäminen. Selitämme, mikä e-PIT-palvelusi on ja miten se tarjotaan!

Mikä on e-PIT-palvelusi?

Sinun e-PIT -palvelu koostuu siitä, että Verohallinto (KAS) täyttää verovelvollisen vuosittaisen veroilmoituksen sähköisenä versiona ja antaa sen sitten tarkistettavaksi täydennysmahdollisuuksineen. Verovelvollinen saa pääsyn siihen Veroportaalista, jossa hän voi tehdä siihen muutoksia, mukaan lukien hyvitykset tai ilmoittaa tai muuttaa yleishyödyllisen organisaation, jolle hän siirtää 1 % verosta, ja sen jälkeen hyväksyä tai hylätä veroilmoituksen ja ratkaista. tilit itse. Jos verovelvollinen ei tee mitään KAS:n täyttämän vuosittaisen veroilmoituksen suhteen, se katsotaan hyväksytyksi. Verovelvollisen lopulliset toimet tältä osin ovat tehokkaita, jos ne suoritetaan ennen vuosittaisen veroilmoituksen jättämisen määräaikaa eli 30. huhtikuuta.

Jotta KAS voisi täyttää sähköisen vuosiveroilmoituksen, verovelvollisen ei tarvitse jättää hakemuksia. KAS laatii automaattisesti vuosittaisen veroilmoituksen jokaisesta PIT-37- ja PIT-38-lomakkeilla tilittävästä verovelvollisesta.

Vuodelta 2019 vuosiselvitys Sinun e-PIT-palvelussa on mahdollista vain PIT-37- ja PIT-38-lomakkeilla eli luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa. Vuodesta 2020 alkaen Sinun e-PIT -palvelun kattavuutta oli tarkoitus laajentaa täyttämällä seuraavat lomakkeet vuosittaiset PIT-36 ja PIT-36L verovelvolliset, jotka harjoittavat maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa sekä PIT-28 tuloveroa. maksajat. Toisaalta valtiovarainministeriö vetäytyi tästä vaihtoehdosta vuoden 2019 selvitysten osalta, koska se ei ollut kyennyt valmistelemaan tältä alueelta Sinun e-PIT -palvelua.

PIT-36, PIT-36L ja PIT-28 selvitysten toimeenpanon peruuttaminen vuodelta 2019 Sinun e-PIT -palvelussa tapahtuu hallituksen 9.1.2020 antaman lakiesityksen seurauksena tuloverolain muuttamisesta ja kiinteämääräinen tulovero tietyistä luonnollisten henkilöiden tuloista. Tällä hetkellä hanke on senaatin käsittelyssä. Luonnoksen perusteluissa mainittiin syy määräaikojen noudattamatta jättämiseen:

"(...) ottaen huomioon viimeaikaiset lainsäädäntöympäristön muutokset, joita ei ennakoitu palvelun ensimmäisen vaiheen toteutuksessa ja jotka vaikuttavat ensisijaisesti tehtyjen PIT-37 ja PIT-38 verolomakkeiden rakenteeseen saatavilla veroportaalin kautta ja 3 myöhemmän lomakkeen, mukaan lukien PIT-36 ja PIT-28, rinnakkainen käyttöönotto, on huomattava, että on olemassa vaara, että toisen vaiheen täytäntöönpanon määräaikoja ei noudateta ja suuri määrä virheistä, joita verohallinnon vastuun kannalta verovelvolliselle toimitettujen tietojen turvallisuudesta ei voida hyväksyä."

5.6.2020 annetulla lailla henkilöverolain, yhteisöverolain, tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverolain sekä eräistä muista laeista otetaan käyttöön mahdollisuus valmistella oikaisua vuosittaiseen tuloverotukseen. veroilmoitus palvelun avulla e-PIT 1.7.2020 alkaen. Vuosittaiseen veroilmoitukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen vastaa verovelvollisen tekemää oikaisua.

Mitä seurauksia Your e-PIT -palvelulla on?

Verohallinto sitoutui toimittamaan vuosittaiset ilmoitukset veronmaksajien saataville Veroportaalissa helmikuun 15. päivään mennessä, mikä tarkoittaa, että verovelvollisten on jo toisena vuonna peräkkäin saatava PIT-11 tai PIT-8C aiempaa nopeammin. Kaikkien maksajien on siksi valmisteltava ne ja lähetettävä ne sähköisesti verotoimistoon tammikuun 2019 loppuun mennessä. KAS:lla on 1.-14.2. välisenä aikana aikaa käsitellä maksajien toimittamien tietojen tietoja, mukaan lukien verotoimistot selittääkseen mahdolliset ristiriidat maksajien kanssa, tiedot kerätään rekistereihin KAS ja muihin julkishallinnon rekistereihin ja laaditaan sitten verovelvollisille vuosittaiset ilmoitukset, jotta heillä on pääsy veroviranomaisen laatimiin e-PIT-tietoihinsa 15. helmikuuta alkaen.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan vuonna 2018 verovelvolliset tekivät 19,9 miljoonaa ilmoitusta, joista 16,1 miljoonaa oli sähköisiä. Oman Your e-PIT -palvelun kautta tehtiin kuitenkin 7 miljoonaa ilmoitusta. Puolisoiden yhteiset vuosiilmoitukset mukaan lukien voidaan laskea, että Sinun e-PIT -palvelua käytti vuonna 2019 8,8 miljoonaa ihmistä. Tämä tarkoittaa, että palvelun suosio on kasvussa ja yhä useammat veronmaksajat tulevat käyttämään sitä vuosi vuodelta, koska se helpottaa huomattavasti vuosimaksuvelvoitteen täyttämistä.

Veroilmoitusten antamisen edut Sinun e-PIT -palvelussa

Käytännössä Your e-PIT -palvelun ansiosta luonnollisten henkilöiden vuotuinen selvitys ilmoitetuilla lomakkeilla voidaan suorittaa täysin ilman heidän puuttumistaan ​​tai se voidaan rajoittaa kahteen pieneen vaiheeseen - valitsemalla lisävaihtoehdot ja hyväksymällä KAS:n täyttämän lomakkeen. . Veronmaksajalla on tarvittaessa mahdollisuus muuttaa omaa vuosittaista veroilmoitustaan ​​ennen sen hyväksymistä tai hylkäämistä. Toisaalta perinteistä, paperiversiota vuosiveroilmoituksen toimittamisesta ei ole poistettu ottamalla käyttöön Sinun e-PIT -palvelu, voit edelleen käyttää sitä.

Vuodesta 2020 alkaen e-PIT-palvelusi on täysin integroitu ulkoisiin rekistereihin, mm PESEL ja korkeakoulutus. Tämän seurauksena lapsilisä sisällytetään automaattisesti vuosiilmoitukseen yhdessä tuen piirissä olevien lasten tietojen kanssa.

Vuosittaisen veroilmoituksen toimittamisesta Sinun e-PIT -palvelussa on myös etuja veronmaksajalle:

 • ilman viivettä vuosittaisen veroilmoituksen toimittamisessa verovirastolle,
 • helpompi yhteisratkaisu puolison kanssa,
 • rajoittamaton pääsy lähetettyihin veroilmoituksiin sekä UPO (virallinen kuitti) veroportaalissa,
 • mahdollisuus saada tietoa Veroportaalissa laaditusta veroilmoituksesta, jos KAS:lla on verovelvollisen yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero),
 • lyhyempi veroilmoituksen määräaika, joka on vain 45 päivää (paperiversiona toimitettujen vuosittaisten veroilmoitusten määräaika on edelleen 3 kuukautta),
 • mahdollisuus ilmoittaa tai päivittää verovirastolle liiallisen veron palautusta varten ilmoitetun henkilökohtaisen tilin numero.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Onko e-PIT-palvelusi etusijalla muulla tavalla toimitettuun veroilmoitukseen nähden?

e-PIT-palveluasi esitellessäsi herää kysymys - entä jos verovelvollinen jättää vuosiveroilmoituksen ajoissa eri tavalla, sähköisesti tai perinteisesti paperiversiona? Minkä vuosiilmoituksen verovirasto sitten hyväksyy? Tässä tapauksessa verovirasto ottaa huomioon verovelvollisen itsensä toimittaman vuosittaisen veroilmoituksen. Veroportaalissa olevaa veroilmoituksen sähköistä versiota ei kuitenkaan oteta huomioon. Veronmaksaja ei ole velvollinen käyttämään Sinun e-PIT -palvelua – se on veronmaksajien käyttöön tarjottu vapaaehtoinen ratkaisu.

Lue lisää e-PIT-palvelustasi ja vuosittaisista veroilmoituksista:
E-PITsi eli kenelle toimisto laatii vuosittaisen veroilmoituksen vuonna 2020?
Vuosiilmoitus - oma yritys ja kokopäivätyö
Vuosittaiset ilmoitukset pähkinänkuoressa – mitä ei pidä unohtaa?
Yrittäjien tilityspäivät vuoden lopussa

Vuoden 2019 veroilmoitusten jättämisen määräajat

Verovelvollinen voi laatia ja lähettää vuosittaisen veroilmoituksen sähköisesti tai paperiversiona vuosittaisten veroilmoitusten jättöaikana. Toisaalta Valtiovarainministeriön e-PIT-palvelussa verovelvolliset voivat tarkistaa, hyväksyä tai hylätä oman vuosiselvityksensä tiukasti määritellyn ajanjakson 15.2.-30.4.2020 välisenä aikana.

Laskutuspäivät vuodelle 2019 Sinun e-PIT -palvelussa

15. helmikuuta 2020

Siitä päivästä lähtien verovelvolliset voivat kirjautua Veroportaaliin ja tarkistaa heille laaditut PIT-37 ja PIT-38.

15.2.–30.4.2020

Tänä aikana verovelvollisilla on aikaa muuttaa, hyväksyä tai hylätä KAS:n laatima vuosiveroilmoitus PIT-37 ja PIT-38.

15.2.–2.3.2020

Kiinteämääräisen tuloveron (PIT-28) verovelvollisten on toimitettava vuosiilmoitus tämän ajanjakson aikana Sinun e-PIT -palvelun lisäksi.

30. huhtikuuta 2020

 • PIT-37 ja PIT-38 vuosiveroilmoitusten automaattinen hyväksyminen, jos verovelvollinen jättää ilmoituksen jättämättä tai hyväksyy sen Veroportaalissa

 • vuosittaisen veroilmoituksen PIT-36 ja PIT-36L sekä PIT-37 ja PIT-38 jättämisen määräaika, pois lukien Sinun e-PIT -palvelu (ei koske PIT-28:aa)

Vuosittaisten palautusten lähettäminen järjestelmästä yritykselle

Pitämällä online-kirjanpitoa wfirma.pl-järjestelmässä voit helposti laatia ja lähettää sähköisiä vuosiselvityksiä liiketoiminnastasi. Vuosittaisen veroilmoituksen laatimista varten siirry välilehdelle ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitse sitten sopiva lomake hyväksytyn verotusmuodon mukaisesti:

 • Vuosituloveroilmoitus yleisillä ehdoilla (PIT 36),
 • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT 36L),
 • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT 28).

Seuraavaksi sinun on määritettävä ilmoituksen toimittamisen vuosi ja tarkoitus.

Seuraavissa vaiheissa näytetään yhteenveto tietyn vuoden saavutetuista tuloista ja kustannuksista sekä verovuoden saavutettujen tulojen määritys.

Vuosiilmoitus täytetään automaattisesti järjestelmään syötettyjen tietojen perusteella, mukaan lukien tuloveron ennakot, sosiaaliturvamaksut ja niiden selvitykset. Ennen vuosittaisen veroilmoituksen laatimista käyttäjä voi kuitenkin tarkistaa ne ja tarvittaessa muuttaa niitä.

Laadittu vuositoimintaselvitys voidaan lähettää sähköisesti verotoimistoon suoraan wcompany-järjestelmästä. Voit tehdä tämän valitsemalla ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET -välilehdellä luettelosta laaditun veroilmoituksen ja valitsemalla sitten vaihtoehdon LÄHETÄ TOIMISTOON.