Auto yrityksessä ja veroviraston valvonta

Palveluvero

Yrityksen yleisimpiä kuluja ovat auton käyttöön liittyvät kulut. Monet yrittäjät yrittävät tällä tavalla alentaa verovelkojensa arvoa. Kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä verovirasto katsastaa autosi, jos käytät oikeuttasi täyden arvonlisäveron vähennykseen käyttökuluista ja pidät kilometrikorvauksen arvonlisäverotuksessa. Haluatko tietää, miltä se voi näyttää ja kuinka saada auto yritykseen? Lue artikkelimme.

ALV-vähennys ja auto firmassa

Lainsäätäjä teki vuonna 2015 monia muutoksia koskien arvonlisäveron vähentämistä yrityksen auton käytöstä aiheutuneista kuluista.

1.7.2015 alkaen yrittäjän, jolla on työsuhdeautoja, jotka eivät oikeuta täyteen arvonlisäveron vähennykseen, on ilmoitettava, miten ajoneuvoa käytetään vähennysoikeuden määrittämiseen prosentteina:

  • sekajärjestelmässä eli liike- ja yksityiskäyttöön käytetty auto - antaa arvonlisäveron vähennysoikeuden 50 %,
  • auto yrityksessä käytössä vain liiketoiminnassa - antaa arvonlisäveron vähennysoikeuden 100 %.

Ensimmäinen ratkaisu on vähiten ongelmallinen, koska veronmaksajilla ei ole suuria rekisteröintivelvoitteita.

Tilanne on toinen toisen ratkaisun, eli 100 % arvonlisäveron vähennyksen, tapauksessa. Veronmaksajien, jotka aikovat kattaa työsuhdeauton kulut tällä tavalla, tulee suorittaa pakolliset muodollisuudet verovirastossa:

  • toimittaa verovirastolle arvonlisävero-26-ilmoitus (7 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona ensimmäinen raportoitavan ajoneuvon käyttöön liittyvä meno on syntynyt),
  • pitää kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä, ns kilometrileima arvonlisäveroa varten,
  • ottaa käyttöön auton käyttöä koskevat säännöt (säännöt) yrityksessä.

Auto yrityksessä: 100 % arvonlisäverovähennys - veroviraston tarkastus

Yrittäjien, jotka ovat päättäneet käyttää yritysajoneuvoja vain osana liiketoimintaansa ja jotka ovat suorittaneet edellä mainitut muodollisuudet, tulee tiedostaa, että verovirasto valvoo tällaisia ​​tapauksia. Siksi arvonlisäveron täyden vähentämisen velvoitteisiin kannattaa ottaa kantaa.

Turvallinen ratkaisu on hallita ilmoitetun ajoneuvon käyttöön liittyvät kirjatut kulut. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ajettujen kilometrien määrään suhteessa ostettuun polttoaineeseen suhteessa tiettyyn tilitysjaksoon.

Tarkastuksen aikana virkamiehet tarkistavat ensin kirjanpitoasiakirjat ja ajoneuvon ajokilometrit tämän suhteen analysoimiseksi. Tätä tarkoitusta varten otettiin käyttöön velvollisuus merkitä kuljetut kilometrit kunkin tilikauden alussa ja lopussa. Lisäksi veroviranomaisilla on oikeus tehdä ajoneuvolle silmämääräinen tarkastus, jolloin he tarkastavat työsuhdeautot perusteellisesti, arvioivat niiden toiminnan ja arvioivat mahdolliset osien vaihtoon liittyvät korjaukset.

Jokainen kulujen selvitysrikkomus vaikuttaa viraston päätökseen suoritetusta tarkastuksesta ja mahdollisesta verovelvollisen päätöksen kyseenalaistamisesta arvonlisäveron täyden arvon vähentämisen yhteydessä. Tämän seurauksena veronmaksaja voi joutua oikaisemaan kuluja ja arvonlisäveroa siltä ajalta, jonka aikana se on tehnyt täyden vähennyksen.

Verotoimistot ovat viranomaisia, jotka varmistavat järjestyksen ja verolainsäädännön noudattamisen. Hallitsevatko he oikeudenmukaisesti - emme tiedä, mutta tiedämme, että he tekevät sen varmasti hyvin yksityiskohtaisesti. Vahvistaakseen asemansa he käyttävät puhtaasti matemaattisia ja logistisia ja jopa etsivän periaatteita. Siksi on verovelvollisen vastuulla varmistaa säilytettävän dokumentaation oikeellisuus ja yrityksen omistaman auton kustannuksiin sisältyvät kulut. Sinun tulee tehdä kaikkesi varmistaaksesi tämän ongelman, joka varmasti maksaa itsensä takaisin, kun verovirasto tarkastaa autosi.