Vanhempainloma – mitä siitä kannattaa tietää?

Palvelus

Vanhempainvapaa astui voimaan vuonna 2013. Siksi useimmat työnantajat ja työntekijät eivät pidä sitä uutuutena, vaan jo hyvin tunnettuna. Siitä huolimatta se herättää edelleen monia kysymyksiä ja epäilyksiä. Lue alla oleva artikkeli ja lue lisää käytännön tietoa vanhempainvapaasta!

Vanhempainvapaan ulottuvuus

Nykyinen lainsäädäntö määrittelee kahdenlaisia ​​lapsen syntymään liittyviä vapaata. Ensimmäinen on 20 viikkoa kestävä äitiysloma ja toinen 32 viikon vanhempainloma. Näiden kahden lehden summa on 52 viikkoa. Tärkeää on, että äitiyslomaa pidennetään yhden synnytyksen aikana syntyneiden lasten lukumäärällä. Vanhempainvapaalla puolestaan ​​on aina vain kaksi ulottuvuutta:

  • 32 viikkoa, jos syntyy yksi lapsi,

  • 34 viikkoa, jos kaksi tai useampi vauva syntyy samassa vangittuna.

Kuka voi pitää vanhempainvapaata?

Vanhempainvapaata käytetään äitiysvapaan jälkeen. Sekä lapsen äiti että isä voivat käyttää sitä. Tärkeää on, että he voivat käyttää sitä myös samanaikaisesti. On kuitenkin tärkeää, että niiden lehtien summa ei saa ylittää 32 viikkoa (tai 34). Joten jos molemmat vanhemmat haluavat pitää vanhempainvapaata yhtä aikaa, kumpikin saa 11 viikkoa lomaa.

Miten vanhempainvapaata voidaan käyttää?

Vanhemmat voivat käyttää vanhempainvapaata sen kalenterivuoden loppuun, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta. Lomarahaa voi käyttää enintään 4 osassa, joista yksikään ei saa olla lyhyempi kuin 8 viikkoa. Poikkeuksena tästä säännöstä on, kun työntekijä on synnyttänyt yhden lapsen ja vapaan ensimmäinen osa on 6 viikkoa, ja kun työntekijällä on käytössään alle 8 viikkoa vapaata.

Lomahakemus

Vanhempainvapaan pitämisestä päättävän vanhemman on esitettävä kirjallinen pyyntö vanhempainvapaalle. Lomahakemuksen voi jättää kahdella tavalla:

  • työntekijä jättää 21 päivän kuluessa synnytyksestä hakemuksen koko vanhempainvapaan ajalta välittömästi äitiysvapaan jälkeen,

  • työntekijä (tai työntekijä) jättää vanhempainvapaahakemuksen (kokonaan tai osittain) vähintään 21 päivää ennen vapaan ensimmäisen osan alkamista.

Riippuen siitä, minkä vaihtoehdon vanhemmat valitsevat, tämä vaikuttaa suoraan maksettavan äitiysrahan määrään. Eli jos lapsen äiti päättää käyttää ensimmäistä ratkaisua, hän voi saada äitiysrahaa 80 % päivärahan perusteella koko äitiys- ja vanhempainvapaan ajan. Jos hän kuitenkin valitsee toisen vaihtoehdon, hän saa 100 % äitiysrahasta ensimmäisten 26 viikon ajan ja 60 % tästä päivärahasta loput 26 viikkoa.

Voiko vanhempainvapaan yhdistää työntekoon?

Säännökset mahdollistavat myös vanhempainvapaan ja työn yhdistämisen. Tällaisessa tilanteessa vanhempi ei voi palata töihin enempää kuin kokopäivätyöhön. Näin vanhempainvapaata pidennetään suhteessa vanhemman valitsemien kokoaikaisten työpaikkojen määrään. Ja niin, jos vanhempi palaa puolipäiväisesti töihin, vanhempainvapaa pidennetään 64 viikkoon yhdestä lapsesta ja 68 viikkoon kahdesta tai useammasta lapsesta.

Kuten näette, vanhempainvapaalla voit yhdistää ammatillisen työn ja pienen lapsen hoitamisen erittäin joustavasti. Luultavasti siksi se on niin suosittu nuorten vanhempien keskuudessa.