Työntekijän äitiysloma - kaikki mitä sinun tulee tietää!

Palvelus

Äitiysloma on yksi työntekijöille työlain säännösten mukaisista eduista. Tämä käsite ymmärretään kuitenkin usein väärin. Miten äitiysloma toimii ja kuka voi hakea sitä? Siitä alla.

Kenellä on oikeus äitiyslomaan?

Äitiysloma on etuoikeus niille, jotka ovat edelleen työssä ja lapsen syntyi. Työsuhteeseen jäävät henkilöt on ymmärrettävä työntekijöiksi, jotka on otettu palvelukseen seuraavilla perusteilla:

 • työsopimus,

 • kutsumukset,

 • tapaamiset,

 • valinta,

 • osuuskuntatyösopimus.

- ei ole väliä onko sopimus tehty koeajaksi, määräajaksi, toistaiseksi voimassa olevaksi vai vaihtosopimukseksi. On myös syytä mainita, että äitiysloma myönnetään työntekijälle, joka on päättänyt adoptoida lapsen. Silloin sitä voidaan kuitenkin käyttää, jos lapsi:

 • on alle 7-vuotias;

 • on alle 10-vuotias (erikoistilanteissa).

Kuinka pitkä äitiysloma on?

Äitiysvapaan pituus määräytyy viikkoina (jossa viikko on ymmärrettävä 7 kalenteripäiväksi) ja riippuu yhden synnytyksen aikana syntyneiden lasten lukumäärästä. Lapsen adoptoinnissa se riippuu samanaikaisesti adoptoitujen lasten lukumäärästä. Ja niin edelleen:

 • yksi lapsi - 20 viikkoa,

 • kaksi lasta - oikeus 31 viikkoon,

 • kolme lasta - 33 viikon oikeus,

 • neljä lasta - oikeus 35 viikkoon,

 • viisi lasta - 37 viikon oikeus.

Työntekijällä on oikeus pitää tästä lomasta 6 viikkoa ennen odotettua synnytyspäivää. Jos ei, äitiysloma alkaa synnytyspäivästä.

Äitiysvapaan myöntämiseen liittyvät erityistilanteet

Joissain tapauksissa äitiysloma lasketaan eri tavalla kuin edellä on kuvattu. Näin tapahtuu, kun äiti hylkää lapsen, äiti tai lapsi on sairaalahoidossa ja myös toisen heistä kuollessa.

Lapsen hylkääminen

Jos lapsi jätetään hylkäämään äitiysvapaan aikana, jäljellä olevan osan tästä vapaasta voi käyttää lasta kasvattava isä tai muu lähisukulainen, kuitenkin aikaisintaan sen jälkeen, kun äiti on käyttänyt vähintään 8 viikkoa synnytyksen jälkeistä vapaata. .

Pysy äidin tai lapsen sairaalassa

Työntekijällä, joka on käyttänyt 8 viikkoa äitiysvapaata, on oikeus keskeyttää loma, jos lapsi tarvitsee sairaalahoitoa. Äidillä on oikeus jäljellä olevaan lomaan, kun jälkeläinen lähtee sairaalasta.

Sairaalassa oleva äiti voi keskeyttää äitiysloman sairaalahoidon ajaksi 8 viikon äitiysvapaan käytön jälkeen. Tässä tapauksessa loput lomasta tulee kuitenkin ottaa lapsen isä tai lähisukulainen.

Äidin tai lapsen kuolema

Kuolleena syntyneen lapsen syntymä tai kuolema ennen 8 viikon ikää oikeuttaa työntekijän äitiysvapaaseen vähintään 7 päivää ja enintään 8 viikkoa synnytyksen jälkeen.

Jos lapsi kuoli 8 viikon iän jälkeen, äiti voi pitää äitiysvapaata 7 päivän ajan lapsen kuolinpäivästä lukien.

Jos äiti kuolee äitiysvapaan aikana, äitiysvapaan jäljellä oleva osa äidin kuoleman jälkeen myönnetään lapsen isälle tai toiselle perheenjäsenelle. Loput lomasta ottavan työntekijän tulee tehdä asianmukainen hakemus työnantajalleen, ja työnantajan tulee ottaa se huomioon.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Äitiysloma ja äitiysraha

Kuten edellä mainittiin, äitiysvapaalla on oikeus niille, jotka ovat työssä ja jotka ovat synnyttäneet tai adoptoineet lapsen. Toisaalta äitiysraha on sosiaalivakuutusetuus, joka saadaan äitiysvapaalla.

Urakoitsijat, yrittäjät tai muut ZUS-vakuutuksen piiriin kuuluvat eivät ole oikeutettuja äitiyslomaan, mutta voivat hakea äitiysrahaa äitiysloman ajalta.

Äitiysrahan laskentaperusteena on keskimääräinen kuukausipalkka, joka maksetaan:

 • työkyvyttömyyden alkamiskuukautta edeltäneiden 12 kalenterikuukauden aikana;

 • täydet kalenterikuukaudet, jolloin työkyvyttömyys on tullut ennen 12 kuukauden vakuutuskauden päättymistä.

Päivärahan perusteen määrittämiseksi otetaan sairaus- ja tapaturmamaksun laskentaperusteena oleva tulo, josta on vähennetty työntekijän palkasta vähennetyt sosiaalimaksut (13,71 %).

Etuus itsessään on 100 % etuuden laskentaperusteesta. Jos työntekijä pitää vanhempainvapaata ja haluaa saada 80 %:n päivärahaa koko vanhemmuuteen liittyvän loman ajalta, hänen tulee hakea vanhempainlomaa työnantajalta viimeistään 21 päivän kuluttua synnytyksestä.

Äitiyslomaan liittyvät muodollisuudet

Sinulla on lain mukaan oikeus äitiyslomaan, mutta se ei tarkoita, että sen hakeminen olisi tarpeetonta. Työntekijän tulee toimittaa se ilmoittaakseen työnantajalle äitiysloman kestosta. Tällaisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • lapsen etu- ja sukunimi (synnytyksen jälkeen),

 • syntymäaika tai odotettu syntymäaika,

 • loman alkamis- ja loppupäivä.

Äitiysrahan saamiseksi tulee kuitenkin hakemukseen liittää lisäksi lääkärintodistus odotetusta synnytyspäivästä (jos työntekijä pitää äitiyslomaa ennen synnytystä) tai lyhennetty kopio syntymätodistuksesta (jos työntekijä ottaa loma synnytyspäivästä alkaen). Jos etuuden maksaja on ZUS, on myös lähetettävä ZUS Z-3 maksunmaksajatodistus liitteineen.

Äitiysloman hoitaminen lapsen isän toimesta

Käytettyään 14 viikkoa synnytyspäivästä laskettua äitiysvapaata työntekijällä on mahdollisuus erota jäljellä olevasta vapaasta ja palata työhön. Tämä on mahdollista vain, kun jäljellä oleva aika siirtyy lapsen isän hoidettavaksi (työlain 180 §:n 4 momentti). Jos äidillä on todistus kyvyttömyydestä asua itsenäisesti, hän voi luopua lomasta isän hyväksi 8 viikon kuluttua.

Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan työnantajalle kirjallisesti irtisanoutumisestaan ​​äitiyslomasta. Tällainen hakemus tulee jättää viimeistään 7 päivää ennen työn aloittamista.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Äitiyslomalla olevien työntekijöiden suojelu

Äitiysvapaalla olevat työntekijät ovat erityisen suojattuja työsuhteen irtisanoutumiselta. Työsopimuksen irtisanominen äitiysloman aikana voi tapahtua, kun:

 • on tiloja, jotka oikeuttavat sopimuksen irtisanomiseen työntekijän syyn vuoksi,

 • työpaikka on selvitystilassa / asetetaan konkurssiin - silloin sopimus tulee irtisanoa irtisanomisajalla.

Äitiysvapaan päätyttyä työntekijän tulee päästä työskentelemään nykyisessä tehtävässä. Jos tämä ei ole mahdollista, työnantaja on velvollinen tarjoamaan tällaiselle henkilölle ennen lomaa tai muuta vastaavan, mutta ammattipätevyyttä vastaavan työn ja korvauksen, joka olisi ollut, jos hän ei olisi ottanut loma.

Äitiysloman kirjanpito osoitteessa wFirma.pl

wFirma.pl-järjestelmä mahdollistaa työntekijän äitiysloman selvittämisen. Valitse HR »TYÖNTEKIJÄT» TYÖNTEKIJÄN TIEDOT »TYÖAIKATIEDOT» POISSAUKSET -kohdassa LISÄÄ POISSA, syötä sopiva ajanjakso ja aseta ÄITIYSLOMA kenttään.


Tämän ansiosta työntekijä merkitään RSA-ilmoitukseen asianmukaisella taukokoodilla.


Työntekijän ilmoittaminen RSA:ssa riippuu siitä, maksaako työpaikka etuuden vai ei. Jos etuuksien maksaja on ZUS, työntekijän äitiysloma näkyy yllä olevan mukaisesti. Toisaalta, kun työnantaja maksaa etuudet, työntekijä näkyy RSA:ssa etuuspäivien lukumäärän ja hänelle maksetun etuuden määrän kanssa.