Yksinkertaistettu tuloveron ennakkomaksu – kuka sitä voi käyttää?

Palveluvero

Yrittäjillä on mahdollisuus maksaa tuloveron ennakkomaksu yksinkertaistetussa muodossa. Tämä tarkoittaa, että joka kuukausi verovelvollisen ei tarvitse laskea tietyn kuukauden ennakkomaksua, vaan maksaa Verovirastolle tietyn kiinteän veroarvon. Mitä yksinkertaistettu ennakkomaksu oikein on ja kuka voi maksaa tuloveroa tällä tavalla? Vastaamme alla.

Kuka voi käyttää yksinkertaistettua lomaketta?

Art. 44 sek. ALV-lain 6 b §:n mukaan yksinkertaistettua tuloveron ennakon maksutapaa saa käyttää elinkeinotoiminnasta tuloa saava verovelvollinen. Tämän jälkeen verovelvollinen maksaa joka kuukausi Verovirastolle 1/12 veroasteikolla tai tasaverolla lasketusta määrästä. Veroarvo lasketaan ottaen huomioon annetussa vuosittaisessa veroilmoituksessa esitetyt muusta kuin maataloustoiminnasta saadut tulot:

 • kyseistä verovuotta edeltävänä verovuonna tai

 • verovuotta edeltäneenä verovuonna kahdella vuodella (jos seuraavan vuoden veroilmoituksessa verovelvolliset eivät ole osoittaneet tuloa muusta kuin maataloustoiminnasta tai ovat osoittaneet tuloa enintään verovapaata määrää).

Jos toisessa tapauksessa verovelvolliset eivät myöskään ole osoittaneet elinkeinotuloa tai se oli pienempi kuin se määrä, joka ei johtanut veronmaksuvelvollisuuteen, ennakkomaksua ei voida maksaa yksinkertaistetussa muodossa.

Esimerkki 1.

Jan Kowalski aloitti yrityksen pyörittämisen vuonna 2017. Sen tuloja verotettiin veroasteikon mukaan. Yrityksen perustamisvuonna Jan kärsi tappiota. Vuonna 2018 hän ansaitsi tuloja ja maksoi tuloveron ennakkoa, jonka hän osoitti vuonna 2019 jättämässään veroilmoituksessa. Vuosi 2019 toi kuitenkin jälleen Mr. Voiko herra Jan vuonna 2021 käyttää yksinkertaistettua tuloveron ennakkomaksutapaa?

Vuonna 2021 Jan voi käyttää yksinkertaistettua tuloveron ennakkomaksutapaa, joka lasketaan vuoden 2018 tulojen perusteella.

Tuloveron yksinkertaistettu ennakkomaksu - ilmoitus toimistolle

Vuoden 2018 loppuun mennessä verovelvollisen, joka halusi käyttää yksinkertaistettuja ennakkomaksuja ensimmäistä kertaa tiettynä verovuonna, joutui ilmoittamaan siitä Verovirastolle. Tuolloin nämä tiedot oli toimitettava Verovirastolle kunkin verovuoden helmikuun 20. päivään mennessä.

Tämä velvoite on kuitenkin nyt poistettu. Vuodesta 2019 alkaen Verovirastolle ei tarvitse tehdä ilmoitusta siitä, että verovelvollinen maksaa yksinkertaistettuja ennakkomaksuja. Siitä, että verovelvollinen on suorittanut ennakkomaksuja tiettynä vuonna, ilmoitetaan verovirastolle yksinkertaistetussa muodossa tältä verovuodelta annettavassa vuosiveroilmoituksessa. Tällöin verovelvollisen on vuodelta 2021 ALV-ilmoitusta tehdessään ilmoitettava siihen tehneensä yksinkertaistettuja tuloveron ennakkomaksuja.

Yksinkertaistettu ennakkomaksu - kuinka sen määrä lasketaan?

Yksinkertaistetun tuloveroennakon suuruus on seuraava:

 • 1/12 veroasteikkoa käyttäen lasketun vuosittaisen veroilmoituksen tulon määrästä - yleisten periaatteiden mukaan verotettujen verovelvollisten osalta;

 • 1/12 asianomaisen vuosittaisen veroilmoituksen tulon määrästä, joka on laskettu 19 %:n verokannan mukaan - tasaverolla verotettaville verovelvollisille.

Verovelvollinen voi alentaa laskettua ennakkomaksua suoritettujen sairausvakuutusmaksujen määrällä, joka on enintään 7,75 % veron perusteesta. Sitten tällä tavalla laskettu ennakkomaksu, pyöristettynä täysiin zlotyihin, siirretään Verovirastolle.

On syytä muistaa, että yksinkertaistetun ennakon määrää määritettäessä sen määrää ei ole mahdollista alentaa muilla vähennyksillä. Muut vähennykset ja vähennykset, joihin verovelvollisella on oikeus käyttää, esitetään vain siinä vuosittaisessa veroilmoituksessa, jossa selvitetään verovelvollisen tietyltä verovuodelta, jona yksinkertaistettu ennakkomaksu on maksettu, saama tosiasiallinen tulo.

Art. 44 sek. ALV-lain 6c pykälän mukaan verovelvollisen on valitessaan yksinkertaistetun tuloveron ennakkomaksutavan:

 • yksinkertaistetun ennakkomaksun käyttö koko verovuoden ajan;

 • kuukausiennakkomaksut kunkin kuukauden 20. päivään mennessä edelliseltä kuukaudelta. Toisaalta neljännesvuosittaiset ennakot maksetaan tietyn vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä;

 • tehdä veroselvitys vuosiveroilmoituksessa (PIT-36 tai PIT-36L) toimittamalla se verovirastolle verovuotta seuraavan vuoden 30. huhtikuuta mennessä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Vuonna 2020 toimitetussa vuosiveroilmoituksessa PIT-36 vuodelta 2019 veronmaksaja on osoittanut elinkeinotuloa 82 350 zlotya, minkä seurauksena yksinkertaistettu kuukausittainen tuloveron ennakkomaksu vuonna 2021 on:

 • olettaen, että veronmaksaja jatkaa verotusta veroasteikon mukaan:

(82 350 PLN x 17 %) - 525,12 PLN = 13 474,38 PLN

13 474,38 PLN: 12 kuukautta = 1 122,87 PLN

 • olettaen, että veronmaksaja maksaa tasaveron:

PLN 82 350 x 19 % = 15 646,50 PLN

15 646,50 PLN: 12 kuukautta = 1 303,88 PLN

Yksinkertaistettu ennakkomaksu ja vuosiveroilmoituksen korjaus

Tilanteessa, jossa verovelvollinen tekee vuosittaiseen veroilmoitukseen oikaisun, joka aiheuttaa muutoksen yksinkertaistetussa muodossa maksettujen kuukausiennakkojen laskentaperusteen määrässä, on ennakkomaksujen määriä tarkistettava.

Jos yrittäjä toimittaa vuosittaiseen veroilmoitukseen oikaisun, joka johtaa yksinkertaistetussa muodossa tehtyjen ennakkomaksujen laskentaperusteen muutokseen, niin 1999/2004 8 momentin mukaan. Tuloverolain 44 §:n 6f momentin mukaan näiden ennakkojen määrä:

 • korotetaan tai vähennetään niiden laskentaperusteen määrän muutoksen mukaan - jos oikaiseva veroilmoitus on toimitettu verovirastolle sitä vuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä, jolta ennakot maksetaan yksinkertaistetussa muodossa;

 • korotetaan tai vähennetään oikaisun tekokuukautta seuraavasta kuukaudesta alkaen niiden laskentaperusteen määrän muutoksen mukaan - jos oikaiseva veroilmoitus on annettu sinä vuonna, jolta ennakot maksetaan yksinkertaistetussa muoto;

 • ei muutu - jos oikaisuilmoitus on annettu myöhemmin kuin edellä mainittu päivämäärä.