Valtuutus edustaa tarkastuksen aikana - malli keskustelulla

Ladata

Saattaa käydä niin, että verovelvollisen on tehtävä työmatka, eikä hän ole pitkään aikaan käytettävissä yrityksessä. Tällaisessa tilanteessa kannattaa varmistaa, että nimetään valtuutettu henkilö, joka pystyy edustamaan yhtiötä omistajan poissaolon aikana, erityisesti mahdollisen tarkastuksen yhteydessä (kunhan tämä toiminta ei edellytä omistajan henkilökohtaista osallistumista). veronmaksaja). Miltä edustusvaltuutuksen tarkastuksen aikana pitäisi näyttää ja missä ja milloin se tulee toimittaa? Tarkistaa!

Mikä on valtuutus?

Lainsäätäjä ei määritellyt, mitä periaatteessa on valtuutus. Siksi valtuutuksen määritelmän määrittämiseksi katso puolan kielen sanakirjaa, jossa ilmoitettiin, että valtuutus on: "valtakirja, joka valtuuttaa virkatehtäviin"kun valtuutetaan joku tekemään jotain, on:"antaa jollekin valtakirjaa virkatoimien suorittamiseen.'

Siviililaki erottaa kolmenlaisia ​​valtakirjoja:

  1. yleinen - sisältää valtuutuksen tavanomaisten johtamistoimintojen suorittamiseen, esim.yhden yrityksen sisällä, kun asianajaja on valtuutettu tekemään tämän yrityksen toimintaa koskevia päätöksiä,

  2. yleinen - sisältää luvan suorittaa tietyntyyppisiä toimintoja, jotka ylittävät tavanomaisen johtamistoiminnan,

  3. erityistä - koskee erikseen määriteltyä säädöstä.

Ladata:

pdf
Valtuutus edustaa tarkastushetkellä.pdf Kuvaus: lomake täytettävä manuaalisesti docx
Valtuutus edustaa check time.docx Kuvaus: edit, print, save

Valtuutus edustaa verotarkastuksen aikana

Edustusvaltuutus verotarkastuksessa on asiakirja, jolla valtuutettu taho (toimeksiantaja) valtuuttaa kolmannen osapuolen (asiamiehen) edustamaan itseään verotarkastuksessa yksipuolisella tahdonilmoituksella.

Art. Lain 284 § 1 - veroasetus "(...)Valvottava on velvollinen nimeämään edustajan, jos tämä on poissa tarkastuksen aikana, jos hän ei ole asettanut yleis- tai erityisedustajaa.'

Lisäksi Art. 50 sek. Yrittäjälain 3 §:n mukaan valvontatoimet suoritetaan yrittäjän tai hänen valtuuttaman henkilön läsnä ollessa. Yrittäjän tulee nimetä kirjallisesti valtuutettu henkilö, varsinkin jos hän ei itse voi osallistua valvontatoimintaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Valtuutus - peruselementit

Valtuutuksen edustaa verotarkastuksen aikana tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. Päivämäärä, paikka;
  2. Luvan myöntävän henkilön etu- ja sukunimi, tunnistetiedot ja asuinpaikka/sääntömääräinen kotipaikka;

  3. Valtuutuksen nimi;
  4. Valtuutetun henkilöllisyys - tunnistetiedot, asuinosoite, tiedot hänellä olevasta henkilöllisyystodistuksesta;

  5. Säännös, jonka mukaan valtuutus (valtakirja) myönnetään - eli art. 50 sek. Yrittäjälain 3 § ja valtuutuksen laajuus;

  6. Valtuutetun henkilön allekirjoitus.