Kuljetussopimus - malli, jossa on laaja keskustelu

Palvelus

Kuljetussopimus muodostuu rahdinkuljettajan velvollisuudesta kuljettaa henkilöitä tai tavaroita korvausta vastaan ​​liiketoimintansa puitteissa. Se kuuluu palvelusopimusten luokkaan. Kuljetussopimus on:

 • molemminpuolinen

 • maksua vastaan

 • kahdenvälisesti sitova.

Lataa ilmainen kuljetussopimuksen malli pdf- ja docx-muodossa!

Ladata:

pdf
Tavarankuljetussopimus.pdf Kuvaus: manuaalisesti täytettävä lomake docx
Tavarankuljetussopimus.docx Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuljetussopimukseen sovelletaan pykälän säännöksiä. Siviililain 774-793. Huolintasopimus tulee erottaa siitä koodissa nimettynä erillisenä sopimuksena. Se on yleensä luonteeltaan tyypillinen sopimus, eikä sopimusta ole mahdollista muokata yksilöllisesti. Sopimuksen sisältö on kuljetusreitti, rahdinkuljettajan korvaus ja kuljetuksen kohde. Kuljetussopimuksen kohteena voi olla henkilöitä tai esineitä. Sopimuksen tekohetki on tarjouksen tekeminen ja sen hyväksyminen.

Matkustajakuljetussopimus

Matkustajakuljetussopimuksessa rahdinkuljettaja sitoutuu kuljettamaan ihmisiä korvausta vastaan.

Matkustajakuljetussopimus - osapuolet

CARRIER

MATKUSTAJA

Millainen henkilökuljetussopimuksen tulee olla?

Matkustajakuljetussopimuksen muotoa ei säännellä millään määräyksellä. Kuljetuslain mukaan se tehdään ostamalla lippu tai istumalla kulkuvälineessä.

Matkustajien kuljetussopimus - rahdinkuljettajan velvoitteet

Kuljettajan velvollisuuksiin kuuluu:

 • tarjota matkustajille asianmukaiset olosuhteet (turvallisuus, hygienia ja mukavuus)

 • vastuu matkustajan kuljettamista matkatavaroista - kun vahinko johtuu rahdinkuljettajan tahallisesta virheestä tai törkeästä huolimattomuudesta

 • vastuussa hänelle suoraan uskotuista matkatavaroista - tavarankuljetussääntöjen mukaisesti.

Henkilökuljetussopimuksen mukaisten vaateiden rajoittaminen

Reklamaatiot vanhenevat vuoden kuluttua kuljetuspäivästä - kun kuljetusta ei ole suoritettu.

Tavarankuljetussopimus

Tavarankuljetussopimus sisältää velvoitteen kuljettaa tavaraa korvausta vastaan. Asiat tulee täsmentää sopimuksen liitteessä.

Tavarankuljetussopimus - osapuolet

CARRIER

LÄHETTÄJÄ

Tavarankuljetussopimus - lomake

Sopimuksen tekeminen on lähetyksen vastaanottaminen kuljetettavaksi ja konossementin luovuttaminen. Siinä määritellään yksityiskohtaisesti lähettäjän-lähettäjän ja vastaanottajan osoite, kohde, lähetyksen merkintä tyypin, määrän, pakkaustavan ja arvoesineiden arvon mukaan.

Tavarankuljetussopimus - osapuolten velvoitteet

Lähettäjän tehtäviin kuuluu:

 • konossementin myöntäminen

 • kaikkien asiakirjojen (tulli-, vero-, hallinto-) myöntäminen.

Kuljettajan velvollisuuksiin kuuluu:

 • välitön ilmoitus vastaanottajalle lähetyksen saapumisesta

 • voi palauttaa lähetyksen toiselle rahdinkuljettajalle - mutta on vastuussa siitä

 • jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta pakettia vastaan ​​ja lähettäjä ei lähetä ohjeita, hän antaa paketin säilytykseen, turvaamiseen ja ilmoittaa siitä lähettäjälle ja vastaanottajalle.

Vastaanottajan vastuulla on maksaa rahtikirjassa mainittu summa.

Tavarankuljettajan vastuun rajat

 • Korvaus tahallisesta väärinkäytöksestä ja törkeästä huolimattomuudesta ei saa ylittää lähetyksen normaaliarvoa

 • ei ole vastuussa tavaroiden luonnollisesta menetyksestä

 • Vastuu arvoesineiden katoamisesta, ehtymisestä tai vahingoittumisesta vain, jos lähetyksen ominaisuudet on määritelty sopimusta tehtäessä - ellei vahinko johdu rahdinkuljettajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta virheestä

 • jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta pakettia vastaan ​​ja paketti on alttiina pilaantumiselle, rahdinkuljettaja voi myydä sen (ostajan viivästyminen lähetyksen noutamisessa)

Tavarankuljetussopimuksen mukaiset vaateet

 • rahdinkuljettajalla on panttioikeus lähetykseen

 • kaikki rahdinkuljettajaa vastaan ​​esitetyt vaatimukset vanhenevat, kun maksettava summa on maksettu

 • vaateet vanhenevat vuoden kuluttua tavaran toimituspäivästä, lähetyksen katoamispäivästä tai toimituksen viivästymisestä

 • rahdinkuljettajan vaatimukset toista rahdinkuljettajaa kohtaan - 6 kuukautta vahingon korjaamisesta tai kanteen nostamisesta.

Esimerkki 1.

Kaksi ystävää lähti matkalle linja-autolla. He ottivat mukanaan kalliit kiikarit. Yksi heistä ei antanut kiikareitaan kantajalle ja päätti pitää ne repussaan koko matkan ajan. Toinen matkustaja teki täysin toisin ja antoi varusteet kuljetusliikkeelle. Matkan aikana sattui ilman kuljettajan syytä onnettomuus, jossa molemmat laitteet vaurioituivat. Koska yksi matkustajista ei luovuttanut varusteita rahdinkuljettajalle, hänellä ei ollut oikeutta rahdinkuljettajan vahingonkorvaukseen. Kuljettaja on korjannut laitteet hänelle uskoneelle miehelle aiheutuneet vahingot.