Roskasopimus - mikä on sopimus ja mikä sille on ominaista?

Palvelus

Toimeksiantosopimuksen tai erityistehtäväsopimuksen perusteella työskentely on ns. roskatyötä. Mistä tämä termi tulee? Roskasopimus ei anna työturvaa, palkkasuojaa tai lomaoikeutta. Töiden tekeminen roskasopimuksen perusteella ei anna vakauttamisen tunnetta, koska se rajoittaa tiettyjen etujen myöntämistä, esim. lainan ottamista asunnon ostamiseen tai sairaus- ja äitiysetuuksien saamiseen (vapaaehtoisesta sairaudesta on maksettava maksu vakuutus).

Roskasopimus palvelee useimmiten yrittäjiä työvoimakustannusten alentamisessa, koska tietyllä työsopimuksella työskennellessään työnantaja voi maksaa urakoitsijalle suuremman korvauksen kuin työsuhteessa (samalla varoilla).

Työsopimus ja roskasopimus ja vakuutusturva

Työsopimus takaa sen, että työntekijä on katettu ZUS-vakuutuksella. Toimeksiantosopimuksessa pakollinen vakuutussuoja riippuu kuitenkin muun vakuutettavan oikeuden hallussapidosta. Tämä on yksi tärkeimmistä eroista roskasopimuksen ja työsopimuksen välillä.

Esimerkki 1.

Minimipalkkasuhteessa oleva henkilö päättää ottaa lisätoimeksiannon toiselta työnantajalta. Koska työsopimuksen mukaan ZUS-maksut maksetaan vähimmäistyökorvauksesta, tällainen toimeksiantosopimuksen mukainen henkilö kuuluu pakollisesti vain sairausvakuutuksen piiriin.

Opiskelijan tai oppilaan kanssa 26-vuotiaaksi tehty toimeksiantosopimus ei velvoita toimeksisaajaa olemaan pakollisen ZUS-vakuutuksen piirissä.

Toisaalta sopimuksen tekeminen tietystä työstä ei pääsääntöisesti johda velvollisuuteen kattaa urakoitsija ZUS-vakuutuksella. Maksuvelvollisuus tehdystä työsopimuksesta syntyy vain silloin, kun sopimus tehdään oman työntekijän (työsopimussuhteessa olevan henkilön) kanssa tai työ tehdään hänen työnantajansa hyväksi.

Sopimustyyppi / ZUS-osuus

Työsopimus

Toimeksiantosopimus

(vakuutuksen ainoa omistusoikeus)

Sopimustyö

Eläkkeelle siirtyminen

JOO

JOO

Vain jos sopimus on tehty oman työntekijäsi kanssa tai tehty työnantajan eduksi

Kannattava

JOO

JOO

Vain jos sopimus on tehty oman työntekijäsi kanssa tai tehty työnantajan eduksi

Onnettomuus

JOO

KYLLÄ, jos sopimus toteutetaan asiakkaan tiloissa

EI

Sairaus

JOO

VAPAAEHTOINEN

EI

Terveys

JOO

JOO

Vain jos sopimus on tehty oman työntekijäsi kanssa tai tehty työnantajan eduksi

Toimeksiantokorvaus työsuhteesta

Toimeksiantosuhteessa oleva henkilö, joka on tämän sopimuksen mukaan pakollisesti sosiaalivakuutettu, saa sairauspäivärahaa, jos hän liittyy vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen ja hänellä on ns. sairauspäivärahaoikeuden odotusaika (90 päivää sairausvakuutusturvaa). Toimeksisaaja liittyy pyynnöstään vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen ja on tämän vakuutuksen alainen hakemuksessa ilmoitetusta päivästä alkaen, kuitenkin aikaisintaan hakemuksen jättämispäivästä alkaen.

Jotta voit hakea vapaaehtoista sairausvakuutusta, sinulla on oltava pakollinen eläke- ja työkyvyttömyysvakuutus.

Toisaalta urakoitsija saa tapaturmavakuutusetuuden ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä, jos hän on toimeksiannon mukaan tapaturmavakuutuksen alainen. Voit saada tapaturmavakuutuksen, jos työkyvyttömyytesi johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista. Tapaturmavakuutus on pakollinen, jos urakoitsija tekee työtä päämiehen kotipaikassa tai toimipaikassa ja on eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen alainen. Tässä tilanteessa ei tarvitse olla sairausvakuutuksella. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Sopimus tietyistä töistä ja eduista

Tiettyyn työhön työsuhteessa oleva ei saa sairausvakuutuksesta sairauspäivärahaa eikä tapaturmavakuutusetuutta, koska roskasopimus ei edellytä vakuuttamista.

Työsopimuksen, toimeksiantosopimuksen ja määrätyn työn perusteella työskentelyn edut ja haitat

 

Työsopimus

Toimeksiantosopimus

Sopimustyö

Lomaoikeus

JOO

EI

EI

Vakuutuksen alainen

JOO

RIIPPUVAT OMISTAMISISTA VAKUUTUKSISTA

EI

Työ hallinnassa

JOO

EI

EI

Työsuojelu

JOO

EI

EI

Palkkojen suojaaminen

JOO

EI

EI

Mahdollisuus antaa työn toiselle henkilölle

EI

KYLLÄ, JOS SOPIMUS TARJOAA TÄMÄN MAHDOLLISUUDEN

KYLLÄ, JOS SOPIMUS TARJOAA TÄMÄN MAHDOLLISUUDEN

Sopimuksen täsmennetty suorituspaikka ja -aika

JOO

EI

EI

Sopimuksen suoritusajan päättyminen palvelusajan pituuteen

JOO

EI

EI

Työtuomioistuin ratkaisee vaatimukset

JOO

EI

EI

Työsopimukseen työskentelyyn liittyvät kulut

Työsuhteessa työsuhteessa ZUS-maksut vähennetään työntekijän palkasta sekä työnantajan varoista. Yrittäjällä on bruttopalkan lisäksi noin 20 % bruttopalkasta.

Jos työnantaja työllistää työntekijän työsopimuksella ja voi käyttää hänen työsuhteeseensa enintään 4 500 zlotya, vain 60 % tästä summasta eli noin 2 700 zlotya menee työntekijän taskuun.

Loput 40 % on (noin) varten:

  • ZUS-maksut (työnantajan ja työntekijän rahoittamat) + FP ja FGŚP: 1 280 PLN,
  • sairausvakuutus (NFZ): 290 PLN,
  • tuloveroennakko: 210 PLN.

Työntekijän palkan laskemiseen voit käyttää palkkalaskuria.

Roskasopimus - työsuhdekulut

Jos kyseessä on työsopimus tiettyä työtä varten, työnantaja ei maksa ZUS-maksuja. Pakollinen on maksaa tulovero ennakkoon vain työn tekijältä.

Jos yrittäjä tilaa työn, johon hän voi käyttää enintään 4 500 zlotya, tästä summasta noin 85 % eli noin 3 890 zloty menee urakoitsijan taskuun.

Loput 15 % on varattu tuloveroon (jonka laskennassa käytetään 20 %:n vähennyskelpoisia kustannuksia) – sen määrä on noin 610 zlotya.