Määräaikainen työsopimus oman työntekijän kanssa ei aina oikeuta pakolliseen vakuutukseen

Palvelus

Tiettyä työtä koskeva sopimus ei muodosta itsenäistä omistusta sosiaali- ja sairausvakuutuksiin. Kuitenkin työsopimus oman työntekijänsä kanssa, jonka kanssa yrittäjällä on myös työsopimus, tai jos hän tietyn työsopimuksen perusteella tekee työtä työnantajalleen, jonka palveluksessa hän on, niin tällaisessa tilanteessa on maksettava kaikki pakolliset maksut kuten työsopimuksessa. Joissakin tapauksissa työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä niin. Lue, milloin erityinen työsopimus oman työntekijäsi kanssa ei oikeuta vakuutukseen ZUS:ssa!

Sopimus tietyistä töistä oman työntekijäsi kanssa

Työlainsäädäntö ei kiellä useiden erilaisten sopimusten tekemistä saman työnantajan ja työntekijän välillä. Työnantaja voi tehdä siviilioikeudellisen sopimuksen oman työsopimussuhteessa olevan työntekijänsä kanssa, jos tällä sopimuksella ei ole työsopimuksen ominaisuuksia ja työ on erilaista kuin työntekijän työsuhteessa tekemä työ. Tämä tarkoittaa, että työnantaja voi tehdä työsopimuksen yhden henkilön kanssa ja lisäksi siviilioikeudellisen sopimuksen. Tehtäessä erityinen työsopimus sellaisen urakoitsijan kanssa, jonka kanssa on myös solmittu työsopimus, työn urakoitsijaa kohdellaan ZUS:ssa työntekijänä vain vakuutustarkoituksiin.

Oman työnantajan kanssa tehdystä määräaikaisesta työsopimuksesta saadut tulot tulee lisätä työntekijän työsopimuksen mukaisiin tuloihin. Näiden sopimustulojen summa on perustana työntekijän sosiaali- ja sairausvakuutusmaksujen laskemiselle. Työntekijä on pakollisesti kaikkien sosiaalivakuutusten alainen sekä työ- että työsopimuksen perusteella, mukaan lukien: vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, sairaus- ja tapaturmavakuutus sekä sairausvakuutus. Lisäksi maksut FP:lle ja FGŚP:lle ovat myös pakollisia tällaiselle henkilölle.

On tärkeää, että työnantajan ei tarvitse rekisteröidä urakoitsijaa sosiaalivakuutuslaitokseen (ZUS). Näistä sopimuksista saadut tulot ovat sosiaaliturvamaksujen laskemisen perusta, jonka työnantaja näyttää henkilökohtaisen kuukausiraportin yhdessä lohkossa - ZUS RCA -lomakkeessa. Sosiaaliturvamaksut lasketaan tällaisen henkilön ansaitsemien tulojen kokonaismäärästä. Tämä henkilö on tunnistettava työntekijöille sopivalla vakuutusnimikkeellä 01 10 X X.

Työntekijän kanssa tehtävästä työsopimuksesta, jonka kanssa on myös tehty toimeksiantosopimus, ei tarvitse maksaa vakuutusmaksua. Tällöin on vain velvollisuus maksaa tuloveron ennakko tietyn tehtäväsopimuksen tuloista.

Sopimus tietyn työn tekemisestä oman työntekijän kanssa ei aina oikeuta maksujen suorittamiseen

Jos sen oman työntekijän kanssa, joka lisäksi harjoittaa liiketoimintaa, on tehty erityinen työsopimus ja urakoitsijan taloudellinen toiminta osuu suoritettavaan sopimukseen, työntekijän tästä sopimuksesta saatua tuloa tietyn työn osalta käsitellään tulona Taloudellinen aktiivisuus. Tässä tapauksessa tietyn tehtävän sopimuksen mukaista palkkaa ei lasketa eikä makseta sosiaali- eikä sairausvakuutuksesta.

Myöskään tiettyä tehtävää koskeva sopimus palkattomalla vapaalla olevan oman työntekijän kanssa ei synnytä sosiaali- tai sairausvakuutusvelvollisuutta. Se on ns maksujen maksuhäiriöt. Nämä ovat ajanjaksoja, jolloin työsopimus jatkuu, jolloin työntekovelvollisuus ja palkanmaksu keskeytyvät. Siten työsuhde keskeytyy ja siten sosiaaliturvavelvollisuus. Itsenäinen sopimus tiettyä työtä varten ei ole oikeutta sosiaali- ja sairausvakuutukseen. Oman palkattomalla vapaalla olevan työntekijän kanssa tehty työsopimus ei siis aiheuta sosiaali- ja sairausvakuutusvelvollisuutta.

Jos työsopimus solmitaan äitiys- tai vanhempainvapaalla olevan työntekijän kanssa, tälle tilille ei tule maksaa sosiaali- tai terveysmaksuja. Edellä oleva johtuu siitä, että vanhempainvapaalla oleminen ja äitiysrahan saaminen ovat työsopimuksesta täysin erillisiä vakuutusnimikkeitä.