Lämpömodernisointihelpotus vuonna 2019 - vähennyskelpoiset kulut

Palveluvero

Puolan tasavallan presidentti allekirjoitti 29.11.2018 lain, joka annettiin 9.11.2018 henkilöverolain ja tiettyjen luonnollisten henkilöiden ansaitsemien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain muuttamisesta ottamalla käyttöön uusi lämpö- modernisointi helpotus. Tämän helpotuksen ansiosta veronmaksajat voivat vähentää tuloistaan ​​omakotitalon eristämisestä aiheutuneet kulut. Omakotitalojen eristämiseen kannustava lämpömodernisoinnin helpotus täydentää "Puhdas ilma" -ohjelman puitteissa toteutettavia toimia.

Lämpömodernisointihelpotus - mitkä kulut voidaan vähentää PIT:ssä?

Uusi lämpömodernisointihelpotus on tarkoitettu omakotitalojen omistajille tai osaomistajille, joille on aiheutunut kuluja lämpömodernisointihankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakennusmateriaaleista, laitteista ja palveluista edellyttäen, että hanke valmistuu kolmen kuluessa. peräkkäisinä vuosina sen verovuoden lopusta, jonka aikana ensimmäinen kulu on syntynyt.

Luettelo lämpömodernisointihelpotuksen piiriin kuuluvista rakennusmateriaaleista, laitteista ja palveluista löytyy investointi- ja kehitysministerin yhteisymmärryksessä ympäristö-, yritys- ja teknologia- sekä valtiovarainministerien kanssa antamasta määräyksestä. Asetus lämpömodernisointihankkeiden toteuttamiseen liittyvien rakennusmateriaalien, laitteiden ja palveluiden tyypeistä sisältää:

1. Rakennusmateriaalit ja -laitteet:

 1. rakennusmateriaalit, joita käytetään eristämään rakennusten väliseinät, parvekelaatat ja eristysjärjestelmiin sisältyvät perustukset;

 2. lämpökeskus lämpötila-ohjelmoijalla;

 3. lauhdekaasukattila ohjaimilla, turva- ja säätöliittimillä sekä ilmansyöttö- ja savukaasujen poistojärjestelmällä;

 4. lauhdeöljykattila ohjaimilla, turva- ja säätövarusteilla sekä ilmansyöttö- ja savukaasujen poistojärjestelmällä;

 5. lämmitysjärjestelmään sisältyvät rakennusmateriaalit;

 6. rakennusmateriaalit, jotka sisältyvät kuuman veden valmistuksen asennukseen;

 7. sähkölämmitysjärjestelmään sisältyvät rakennusmateriaalit;

 8. lämpöpumppu varusteilla;

 9. aurinkokeräin tarvikkeet;

 10. aurinkokenno tarvikkeet;

 11. ikkunoiden ja ovien puutyöt, mukaan lukien ikkunat, kattoikkunat, parvekkeen ovet, autotallin ovet, läpinäkyvät, avautumattomat pinnat;

 12. rakennusmateriaalit, jotka muodostavat koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän lämmön talteenotolla tai lämmön ja viilen talteenotolla.

2. Palvelut:

 1. rakennuksen energiakatselmus ennen lämpömodernisointiprojektin toteuttamista;

 2. rakennuksen termografisen analyysin suorittaminen ennen lämpömodernisointiprojektin toteuttamista;

 3. lämpömodernisointitöihin liittyvän suunnitteludokumentaation valmistelu;

 4. ornitologisen ja kiropterologisen asiantuntemuksen suorittaminen;

 5. rakennusten väliseinien, parvekelaattojen tai perustusten eristys;

 6. ulkoisten puusepäntyön vaihto, esim. ikkunat, kattoikkunat, parvekeovet, ulko-ovet, autotallin ovet, avautumattomat läpinäkyvät pinnat;

 7. olemassa olevan lämmitysjärjestelmän osien vaihtaminen tai kuuman käyttöveden valmistus tai uuden sisäisen lämmitysjärjestelmän rakentaminen tai kuuman käyttöveden valmistus;

 8. lauhdekaasukattilan asennus;

 9. kondenssiöljykattilan asennus;

 10. lämpöpumpun asennus;

 11. aurinkokeräimen kokoonpano;

 12. koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän kokoaminen poistoilman lämmön talteenotolla;

 13. aurinkosähkölaitteiston kokoaminen;

 14. lämmönlähteen ja savukaasuanalyysin käynnistys ja säätö;

 15. laitteistojen säätö ja hydraulinen tasapainotus”.

Art. 26h kohta. Tuloverolain 1 pykälä (lisätty 9.11.2018 annetun lain perusteella, jolla muutetaan henkilöiden tuloverolakia ja tiettyjen luonnollisten henkilöiden tuottamien tulojen kiinteämääräisestä tuloverosta annettua lakia)
Veronmaksajalla, joka on omakotitalon omistaja tai osaomistaja, on oikeus vähentää veron laskentaperusteesta, joka määräytyy 15 artiklan mukaisesti. 26 sek. 1 tai Art. 1 kohdan 30 c kohta. 2, tämän rakennuksen lämpömodernisointihankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakennusmateriaaleista, laitteista ja palveluista verovuonna aiheutuneet kulut, jotka on määritelty 1 momentin perusteella annetuissa määräyksissä. 10, joka valmistuu 3 peräkkäisen vuoden kuluessa sen verovuoden lopusta, jolloin ensimmäinen meno on syntynyt.

Lisäksi on pidettävä mielessä, että 12 artiklan mukaisesti. 1 kohdan 26 tuntia. ALV-lain 5 §:n mukaan kulut siinä osassa, jossa ne olivat:

1) ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahaston tai maakuntien ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahastojen rahoittama (osarahoittama) tai palauttaa veronmaksajalle missä tahansa muodossa;

2) verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin sisältyvät, tuloverolain perusteella vähennetyt tulot tai verovelvollisen verolaissa tarkoitetun verohelpotuksen käytön yhteydessä ottamat huomioon.

Osana lämpömodernisointihelpotusta aiheutuneiden kustannusten dokumentointi

Lämpömodernisointihelpotuksen soveltamisen ehtona on asianmukainen dokumentaatio lämpömodernisointiprojektiin liittyvistä rakennusmateriaaleista, laitteista ja palveluista aiheutuneista kustannuksista. Kulujen vähentämiseksi vuosittaisessa ALV-veroilmoituksessa sinulla on oltava vain arvonlisäverovapautta käyttävien verovelvollisten arvonlisäverolaskut. Asianmukaisesta dokumentaatiosta kannattaa siis huolehtia jo kustannusten syntyvaiheessa ja jopa lämpömodernisointia suorittavaa yritystä etsittäessä.

Summa yhdessä tavara- ja palveluveron kanssa katsotaan kuluksi, mutta vain, jos tätä veroa ei ole arvonlisäverolain mukaan vähennetty.

Lämpömodernisoinnin helpotus - kuinka paljon voit vähentää?

Lämpömodernisointihelpotus ei saa ylittää 53 000 zlotya, joka koskee kaikkia toteutettuja lämpömodernisointiprojekteja verovelvollisen omistamissa tai yhteisomistuksessa olevissa yksittäisissä rakennuksissa.

Vähennys tehdään sen verovuoden veroilmoituksessa, jonka aikana menot ovat syntyneet. Laki tuli voimaan 1.1.2019, mikä tarkoittaa, että lämpömodernisointihelpotusta voidaan soveltaa ensimmäisen kerran vuoden 2019 veroilmoituksessa, joka jätetään seuraavan vuoden 30. huhtikuuta mennessä.