Termomodernisointihelpotus vuosiveroilmoituksessa, osa 2

Palveluvero

1.1.2019 käyttöön otettu lämpömodernisointihelpotus antaa verovelvollisille mahdollisuuden sisällyttää vuosittaiseen veroilmoitukseen omakotitalossa toteutetusta lämpömodernisointihankkeesta aiheutuneet menot, mikä viime kädessä vähentää verotettavaa tuloa. Alennuksen hyödyntäminen on mahdollista tiettyjen ehtojen täyttyessä, joiden noudattamatta jättäminen johtaa sen palauttamiseen. Tarkastetaan siis, milloin lämpömodernisoinnin helpotus pitäisi palauttaa.

Milloin voit hyödyntää lämpömodernisoinnin helpotusta?

Lämpömodernisointihelpotus on vähennyskelpoinen toteutetun lämpömodernisointiprojektin tarkoituksiin kulujen syntymisvuodelta annetussa vuosittaisessa veroilmoituksessa. Mikäli vähennyksen määrä on suurempi kuin verovelvollisen tiettynä vuonna saama tulo, vähennettävä arvo voidaan vähentää seuraavan verovuoden veroilmoituksessa. Lämpömodernisointihelpotuksen vähennystä voidaan käyttää enintään 6 vuoden ajan sen verovuoden päättymisestä, jonka aikana ensimmäinen omakotitalon lämpömodernisointiin liittyvä meno on syntynyt.

Esimerkki 1.

Vuonna 2019 herra Robert asensi aurinkosähköasennuksen omakotitaloon. Edellä mainitun yhteydessä hänelle aiheutui kuluja 20 tuhatta zlotya. zloty. Koska verovelvollisella on tappio vuoden 2019 veroilmoituksessa, hän ei voi vähentää hänelle oikeutettua lämpömodernisointihelpotusta. Menettääkö hän tämän helpotuksen?

Veronmaksaja voi hyödyntää vähennystä seuraavina vuosina, enintään 6 vuotta, sen verovuoden lopusta lukien, jonka aikana ensimmäinen meno on syntynyt.

Esimerkki 2.

Herra Jakub pyörittää kertakorvauksella verotettua yritystä ja työskentelee kokopäiväisesti. Osana toimintaansa se saa tuloja omakotitalon vuokrauksesta, jossa se liittyi lämmitysverkkoon vuonna 2019 ja josta aiheutui 25 000 zlotya. zloty. Voiko herra Jakub hyödyntää lämpömodernisointihelpotusta kahdessa vuosittaisessa veroilmoituksessa, jos hän saa liiketoiminnassaan tuloja 20 000 zlotya? PLN, ja kokopäivätyö 50 tuhatta. zloty?

Vuoden 2019 vuosimaksussa veronmaksaja voi hyödyntää lämpömodernisoinnin helpotusta PIT-28:ssa 20 tuhannen zlotyn verran. PLN ja PIT -37 5 tuhatta. zloty.

Lämpömodernisointihelpotuksen palautus

Art. 1 kohdan 26 tuntia. PIT-lain 8 §:n mukaan siinä tapauksessa, että "veronmaksaja, joka sen vuoden jälkeen, jona hän on tehnyt vähennyksiä, on saanut hyvityksen lämpömodernisointihankkeen toteuttamisesta vähennetyistä kustannuksista, on velvollinen lisäämään aiemmin vähennetyt määrät sen verovuoden tulojen mukaan, jona hän on saanut ilmoituksen."

Siksi veronmaksajien, jotka saavat korvauksen lämpömodernisointihankkeesta aiheutuneista kustannuksista, on lisättävä tulojaan palautettujen varojen arvolla. Vastaava tilanne syntyy, kun veronmaksaja ei saa 3 vuoden kuluessa päätökseen lämpömodernisointiprojektia, jonka puitteissa hän hyötyi verohelpotuksesta. Sen jälkeen se on myös velvollinen lisäämään tulojaan alun perin vähennetyn hyvityksen arvolla.

Esimerkki 3.

Vuonna 2019 Kinga käytti lämpömodernisointihelpotusta omakotitalon lämmitys- tai kaasuverkkoon liittymiseen. Vuonna 2019 se jätti rahoitushakemuksen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahastosta. Hakemus hyväksyttiin helmikuussa, ja varat 50 % kustannuksista maksetaan kesäkuussa 2020. Voiko rouva Kinga hyödyntää 30.4.2019 mennessä jätettävässä vuosiveroilmoituksessa vuodelta 2019 myönnettävää helpotusta , 2020?

Kinga voi hyödyntää lämpömodernisointihelpotusta vuoden 2019 veroilmoituksessa lämpömodernisointiprojektin tarkoituksiin liittyvien kustannusten määrässä. Palautettujen varojen arvolla joudutaan kuitenkin korottamaan tuloa vuoden 2020 vuosittaisessa veroilmoituksessa, jossa veronmaksaja sai palautuksen.    

Objektiivinen poikkeus lämpömodernisoinnin helpotuksessa

Lainsäätäjä sääti tiettyjä verovapautuksia omakotitalojen hankkeiden toteuttamiseen otetun osarahoituksen tai lainojen lunastuksen yhteydessä saataville varoille. Art. 21 sek. ALV-lain 1 129a momentin mukaan verosta vapautetaan: "Ympäristö- ja vesirahastosta tai maakunnallisista ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahastoista saadut etuudet, erityisesti tuet ja mitätöityjen lainojen määrät, dokumentaation valmistelu ja hankkeen toteuttaminen ohjelmissa, joilla pyritään vähentämään haitallisen pölyn päästöjä ilmakehään sekä tehostamaan energian käyttöä ja minimoimaan häviöitä. Tällä hetkellä toteutettavista aloitteista valtiovarainministeriö mainitsi "Puhdas ilma" ja "My Electricity" -ohjelmat.

Kohdevapautuksen mukaisesti ilmoitettujen tukiohjelmien perusteella saadut tuet ja anteeksiannetut lainat eivät ole veronalaisia. Tästä syystä aiheutuneista kuluista korvauksen saava verovelvollinen ei näytä niitä vuosittaisessa veroilmoituksessa.

Ennen 1.1.2019 syntyneet kulut

Pääsääntöisesti verovelvollinen voi hyödyntää helpotusta ehtojen täyttymisen jälkeen sen verovuoden selvityksessä, jonka aikana hänelle on aiheutunut lämpömodernisointihankkeen toteuttamiseen liittyviä kuluja. Kulujen syntymispäivänä tulee ymmärtää myyntipäivä - päivä, jona tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin, mikä tulee mainita laskussa. Jos myyntipäivämäärää ei ole mainittu laskussa, otetaan huomioon asiakirjan antopäivä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 4.

Yhden perheen asuinrakennuksen lämpömodernisointihankkeen toteuttamisesta veronmaksaja maksoi myyjälle 5 000 zlotyn ennakkomaksun. PLN 28.12.2019, mikä dokumentoitiin ennakkolaskulla. Huolto suoritettu 31.1.2020, mikä dokumentoitiin loppulaskulla loput 15 tuhatta. zloty. Minkä vuoden sovittelussa veronmaksaja voi hyödyntää lämpömodernisointihelpotusta?

Veronmaksaja voi hyödyntää verohelpotuksen vuoden 2020 veroilmoituksessa, sillä palvelu tarjottiin vasta tänä vuonna.

Lämpömodernisointihelpotus koskee myös ennen 1.1.2019 aloitettuja lämpömodernisointiprojekteja, joita ei ole saatu päätökseen 31.12.2018 jälkeen ja jotka samalla valmistuvat viimeistään 3 peräkkäisen vuoden kuluessa, laskettuna verovuonna, jona ensimmäinen meno on syntynyt.

Vuotuisessa veroilmoituksessa lämpömodernisointihelpotus

Lämpömodernisointihelpotukseen oikeutetut verovelvolliset vähentävät sen vuosittaisessa veroilmoituksessa siltä vuodelta, jona heille on aiheutunut lämpömodernisointihankkeen toteuttamiseen liittyviä kuluja. Tällöin ostolaskujen perusteella arvioitu arvo tulee sisällyttää liitteen PIT / 0 osaan B. kenttään 27 (veronmaksaja) tai 28 (aviopuoliso). On syytä muistaa, että helpotuksen arvo ei saa ylittää 53 000 zlotya. zloty. per henkilö.

Sisällytetään lämpömodernisointihelpotus wfirma.pl-järjestelmässä luotuun vuosittaiseen veroilmoitukseen

Veronmaksajat, jotka suorittavat verkkokirjanpitoa wfirma.pl-järjestelmän avulla, voivat luoda nopeasti ja helposti vuosittaisen veroilmoituksen vuoden aikana kirjattujen tulojen ja kulujen perusteella. Luo veroilmoitus siirtymällä välilehdelle ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitse seuraavassa vaiheessa sopiva lomake:

  • Vuosituloveroilmoitus yleisillä ehdoilla (PIT 36),

  • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT 36L),

  • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT 28).

Vuosittaista veroilmoitusta luotaessa voit määrittää, minkä tyyppisiä liitteitä verovelvollinen haluaa liittää vuosittaiseen veroilmoitukseen. Jos kyseessä on lämpömodernisointi, merkitse PIT / 0 -liite ja ilmoita siihen manuaalisesti kohokuorman arvo.

Ilmoitukset voidaan lähettää suoraan järjestelmästä, siitä lisää ohjeartikkelissa: E-ilmoitukset.