Aloitushelpotus vie sinulta oikeuden vapautua ZUS:sta

Co-Koko Muuttuu

Vain asiaankuuluvat ehdot täyttävillä yrittäjillä on oikeus hakea ZUS-maksujen peruuttamista kolmen kuukauden ajaksi. Tämä etuoikeus ei kuitenkaan koske ihmisiä, jotka ovat perustaneet yrityksen useita kuukausia sitten ja saavat 6 kuukauden palkkion alennuksen. Miksi tappiovähennys riistää sinulta oikeuden vapautua ZUS:sta.

Kuka voi hakea vapautusta ZUS:sta?

Tällä hetkellä itsenäisen ammatinharjoittajan on täytettävä kolme ehtoa voidakseen saada vapautuksen ZUS:sta maaliskuusta toukokuuhun 2020:

  • harjoittaa liiketoimintaa ennen 1.2.2020,
  • saada tuloja toiminnasta, joka ei hakemuksessa mainitun ensimmäisen kuukauden aikana ylitä 15 681 zlotya,
  • ei ole myöhässä ZUS:lle 31.12.2019 alkaen yli 12 kuukauden ajalta.

Tärkeää tässä on myös täyttää edellytys, jonka mukaan yrittäjä tunnustetaan sosiaalivakuutussäännösten mukaiseksi yritystoimintaa harjoittavaksi henkilöksi. Ja tässä syntyy ongelma aloitusverohelpotuksesta hyötyvien ihmisten määrittelyssä.

Miksi aloitushelpotus vie sinulta oikeuden vapautua ZUS:sta?

Monien kriisintorjuntakilven käyttöönoton jälkeen syntyneiden epäilyjen vuoksi ZUS:n verkkosivuille on ilmestynyt asiakirja, jossa on yrittäjien useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Sieltä löytyy myös vastaus kysymykseen, miksi aloitushelpotus riistää oikeuden vapautukseen ZUS:sta.

"Voiko 1.1.2020 alkaen yritystoimintaa harjoittanut ja aloitusalennusta (maksaa vain sairausvakuutusmaksun) käyttävä henkilö hyödyntää maalis-toukokuun 2020 jaksoetua ja vapautusta maksusta?

(...) Tällainen henkilö ei voi hyödyntää maalis-, huhti- ja toukokuun 2020 vakuutusmaksuista johtuvaa vapautusta maksamattomien vakuutusmaksujen maksamisesta, kun kyseessä on vapautus maksamattomien vakuutusmaksujen maksuvelvollisuudesta maalis-, huhti- ja toukokuun 2020 vakuutusmaksujen vuoksi. , Art. 31zo 2 kohdassa todetaan, että vapautusta voivat käyttää maksunmaksajat, jotka ovat maatalouden ulkopuolista toimintaa harjoittavia henkilöitä, jotka maksavat maksuja yksinomaan omaa sosiaali- tai sairausvakuutustaan ​​varten. 8 sek. Sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 6 §. Henkilöt, jotka on vapautettu 6 kuukaudeksi sosiaaliturvamaksuvelvollisuudesta (eli saavat ns. aloitushelpotuksen) pykälän mukaan. 8 sek. 6 alakohtaa 1 ei pidetä henkilöinä, jotka harjoittavat muuta kuin maataloustoimintaa sosiaalivakuutusjärjestelmää koskevien säännösten mukaisesti."

On kuitenkin syytä huomata, että muut vain sairausvakuutusmaksun maksavat henkilöt, kuten yrittäjät, eivät ole poissuljettuja:

  • jotka ovat eläkkeellä,
  • saada äitiysrahaa,
  • kokopäivätyössä minimipalkkaa korkeammalla palkalla.

Kärsivätkö aloitusavustuksen saaneet ihmiset suuria tappioita, koska he eivät voi hyötyä maksujen peruuttamisesta?

Jos yrittäjä ansaitsee tuloja, hän ei menetä vakuutusmaksujen lunastuksesta hyötymättä jättämisen vuoksi. Kannattaa muistaa, että sairausvakuutusmaksu 7,75 % on verotuksessa täysin vähennyskelpoinen. Tämä tarkoittaa, että jos vakuutettu ei maksa vakuutusmaksuja, maksettava vero kasvaisi maksamatta jääneen vakuutusmaksun arvolla. Yksinkertaisesti sanottuna - kun itsenäinen ammatinharjoittaja maksaa ZUS:lle tänä vuonna 362,34 zlotya joka kuukausi ja hän voi vähentää verosta osan sairausvakuutuksestaan ​​eli 312,02 zlotya, silloin, jos hän käyttää ZUS:sta vapautusta, veroa ei alenneta 7,75 %, mikä tarkoittaa, että se on 312,02 zlotya korkeampi. Tämä säästää yhteensä 50,32 PLN.

Valitettavasti henkilöillä, jotka eivät saa tuloja, ei ole mitään vähennettävää vakuutusmaksua, mikä tarkoittaa, että he maksavat 362,34 PLN:n vakuutusmaksun joka kuukausi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että huolimatta siitä, että aloitusvero riistää oikeuden vapautukseen ZUS:sta, yrittäjän tappiot eivät ole suuria. Kriisintorjuntakilpi vaihtuu jälleen, joten kannattaa seurata, muuttuuko myös aloittelevien yrittäjien tilanne.