Aloitusapu yrittäjille – kuka voi käyttää sitä?

Palvelus

30.4.2018 astuivat voimaan säännökset mahdollisuudesta hyödyntää helpotusta yrityksen perustamisen yhteydessä. Aloitusverohelpotus tuo muutoksia uusien yrittäjien sosiaali- ja sairausvakuutusmaksujen maksamiseen. Voiko jokainen uusi yrittäjä hyödyntää tätä oikeutta?

Mikä on aloitusalennus?

Aloitusapu on yksi monista elinkeinolain paketissa olevista ratkaisuista, joiden tarkoituksena on helpottaa nuorten yrittäjien yrittäjyyttä huomattavasti. ZUS alkaa sosiaaliturvamaksuvelvollisuudesta vapauttamalla 6 kalenterikuukautta yrityksen aloittamisesta.

Kenelle aloitusalennus on tarkoitettu?

Yrittäjä voi hyödyntää aloitusveroa, jos hän täyttää seuraavat ehdot (Yrittäjälain 18 §):

  • on luonnollinen henkilö,

  • harjoittaa liiketoimintaa ensimmäistä kertaa tai jatkaa sitä kuitenkin sillä varauksella, että viimeisestä liiketoiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on kulunut vähintään 60 kalenterikuukautta,

  • hänen harjoittamaansa toimintaa ei saa harjoittaa sen entisen työnantajan hyväksi, jonka palveluksessa hän on ennen taloudellisen toiminnan aloittamista työskennellyt työsuhteessa tai työsuhteessa.

Aloitusverohelpotus on oikeus, eikä se ole pakollinen, joten on yrittäjästä riippuvainen, käyttääkö sitä vai ei. Jos elinkeinonharjoittaja irtisanoutuu aloittamisveron helpotuksesta, tämä oikeus ei menetä. Hän voi käyttää sitä uudelleen, mutta vasta 60 kalenterikuukauden kuluttua toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

6 kuukautta - kuinka määrittää?

Vapautus sosiaaliturvamaksuista eli aloitushelpotus voi kestää 6 kuukautta. Tärkeää on, että vain yrittäjä itse on vapautettu sosiaaliturvamaksuista, kun taas hänen työsuhteensa, siviilioikeudellisen sopimuksen perusteella työskentelevät henkilöt ja yhteistyössä toimivat henkilöt eivät ole vapautettuja sosiaaliturvamaksuista.

Jos yrittäjä aloittaa toimintansa kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, tätä kuukautta on käsiteltävä helpotuksen ensimmäisenä kuukautena, kun taas kun hän aloittaa toimintansa kuukauden aikana, kuluvaan kuukauteen ei tulisi sisällyttää 6 kuukauden ajanjaksoa. helpotus.

Esimerkki 1.

Rouva Anna perustaa yrityksen 1.1.2019 ja hyödyntää aloitusverohelpotusta. Hän ei maksa sosiaaliturvamaksuja 6 kuukauteen, ja hänen tapauksessaan ZUS alkaa 30.6.2019.

Esimerkki 2.

Henryk perustaa yrityksensä 14.10.2018. Oikeus aloitusavustukseen. 6 kuukautta, jolta Henryk ei joudu maksamaan sosiaaliturvamaksuja, päättyy 30.4.2019.

Mielenkiintoista on, että kun yrittäjä keskeyttää toiminnan aloitusrahakauden ajaksi, tämä aika ei pysäytä 6 kuukauden juoksua. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä jatkaa toimintaansa aloittaessaan jatkaa aloitusverohelpotuksen käyttöä, jos hän ei ole käyttänyt koko 6 kuukautta helpotusta ennen toiminnan keskeyttämistä.

ZUS aloitus- ja sairausvakuutukseen

Yrittäjä, joka päättää hyödyntää aloitusverohelpotusta, on velvollinen maksamaan vain sairausvakuutusmaksun. Sairausvakuutusmaksu on 9 % laskentaperusteesta (vuonna 2019 alin vakuutusmaksu on 342,32 PLN). Aloitushelpotusta käyttävä henkilö maksaa sairausvakuutusmaksun täysimääräisenä kuukausittain riippumatta siitä, milloin hän aloitti helpon käytön, koska sairausvakuutusmaksu on jakamaton.

Esimerkki 3.

Rouva Krystyna aloittaa yrityksen toiminnan 4.1.2019 ja saa aloitusverohelpotuksen. Se maksaa vuoden 2019 tammikuulta ja sitä seuraavilta kuukausilta sairausvakuutusmaksun, jonka määrä on vähintään 342,32 PLN. Ei sillä ole väliä, että toiminta alkoi kuukauden aikana.

Aloitushelpotusaikana sairausvakuutus on yrittäjälle pakollinen. Lisäksi yrittäjä voi rekisteröidä perheenjäsenensä sairausvakuutukseen.

Aloitusapu - sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättämisen seuraukset

Aloitushelpotuksen aikana yrittäjä on vapautettu sosiaaliturvamaksuista, millä on tiettyjä seurauksia. Ensinnäkin vain sairausvakuutusmaksua maksavan yrittäjän on otettava huomioon, että hän ei saa työkyvyttömyys- tai äitiyspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta. Vapautusaikana yrittäjällä ei ole oikeutta tapaturmavakuutuksen sairauspäivärahaan työtapaturman tai ammattitaudin varalta. Sairausvakuutusmaksun maksamalla aloitustuen saaja pääsee maksuttomaan sairauskassan terveydenhuoltoon.
Tärkeää on, että 6 kuukauden aloitusapua, jonka aikana yrittäjä ei maksa sosiaaliturvamaksuja, ei oteta huomioon vanhuuseläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen oikeutta määritettäessä ja se voi vaikuttaa etuuden määrään. myönnetty.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka hakea aloitusalennusta?

Aloitusapua hakeakseen yrittäjän tulee toimittaa sosiaalivakuutuslaitokselle ZUS ZZA -ilmoitus. Hakemus tulee tehdä vakuutusnimikkeellä 05 40 XX ja vakuutusvelvollisuuden alkaessa yrityksen perustamispäivänä. Ilmoitus tulee tehdä 7 päivän kuluessa vakuutusvelvollisuuden syntymisestä eli 7 päivän kuluessa liiketoiminnan aloittamisesta. ZUS ZZA -hakemusilmoitus voidaan toimittaa sosiaalivakuutuslaitokselle paperilla tai sähköisessä muodossa.

Velvollisuus toimittaa sovintoilmoitukset ja ZUS aloittaa

Aloitusapua hakeva yrittäjä, joka ei työllistä työntekijää ensimmäisen sairausvakuutusmaksuselvityksen jälkeen, on vapautettu velvollisuudesta toimittaa sosiaalivakuutuslaitokselle kuukausittain ZUS DRA -ilmoitus. Jos maksuissa ei tapahdu muutoksia, yrittäjä on velvollinen suorittamaan maksut vain ajallaan ilman, että niitä tarvitsee näyttää ilmoituksissa.

Yrittäjällä, joka ei työllistä työntekijää, on viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä annettava selvitysilmoitus ja suoritettava maksut. Työntekijöiden osalta maksujen suorittamisen ja ilmoituksen jättämisen määräaika on seuraavan kuukauden 15. päivä.

Helpotus aloittaa mitä seuraavaksi?

6 kuukauden aloitushelpotuksen jälkeen yrittäjä voi maksaa etuusmaksua seuraavan 24 kuukauden ajan. Ne lasketaan 30 % vähimmäispalkasta. Vuonna 2019 tämä perusmäärä on 675,00 PLN. 24 kuukauden laskenta 6 kuukauden alennuksen päättymisen jälkeen riippuu vapautusajan päättymistavasta:

  • jos yrittäjä eroaa aloitusrahasta ennen kuuden kuukauden umpeutumista, 24 kuukauden ajanjakso lasketaan sosiaalivakuutushakemuksessa ilmoitetusta päivämäärästä,

  • jos yrittäjä käyttää 6 kuukauden helpotusta kokonaisuudessaan, niin 24 kuukauden etuustila alkaa helpotuksen käyttöajan päättymistä seuraavana päivänä.

6 kuukauden aloitusavustuksen jälkeen - tai aikaisemmin, jos yrittäjä eroaa siitä - hänen on poistuttava sairausvakuutuksesta ZUS ZWUA -lomakkeella, jonka vakuutusnimikekoodi on 05 40.

Alussa ZUS voi merkittävästi helpottaa yrityksen pyörittämistä, koska se on merkittävä säästö. Yrittäjä voi myös milloin tahansa erota verohelpotuksesta ja aloittaa sosiaaliturvamaksun maksamisen. On myös korostettava, että yrittäjällä on starttiapua käyttäessään mahdollisuus hyödyntää sairauskassan sairaanhoitoa, koska hän maksaa sairausvakuutusmaksun. Sairauspäivänä yrittäjä ei kuitenkaan voi saada sairauspäivärahaa, koska hän ei maksa sairauspäivärahaa sairausvakuutusmaksut mukaan lukien.