IKZE:n verohelpotus vuosittaisessa PIT-selvityksessä - mitä kannattaa tietää?

Palveluvero

Veronmaksajan, joka säästää eläkettä varten IKZE:n (Individual Retirement Security Account) mukaisesti, on verotettava jokaisesta varojen nostosta tuloveroa. Hän voi kuitenkin suoritettujen maksujen vuoksi hyödyntää IKZE:n verohelpotusta vuosittaisessa veroilmoituksessa. Kuka on oikeutettu IKZE-vähennykseen ja minkä summan voidaan vähentää veroilmoituksessa? Vastaamme artikkelissa.

IKZE:n verohelpotukset – kuka hyötyy?

Toisin kuin suurin osa helpotuksista, IKZE-helpotus ei ole vain luonnollisten henkilöiden käytettävissä, jotka suorittavat tilit yleisin ehdoin, ts. työsopimuksen, siviilioikeudellisen sopimuksen tai vuokra- tai leasingsopimuksen perusteella ja ne selvittävät PIT-37-ilmoituksella ja yrittäjät yleisehdoilla (PIT-36), mutta myös kertakorvauksia (PIT-28) ja maksavat yrittäjät lineaarinen vero (PIT-36L).

IKZE-alennuksen voivat saada verovelvolliset, jotka selvittävät tilit erikseen sekä puolisoidensa kanssa. Samalla on muistettava, että IKZE on määrätty tietylle henkilölle, joten puolisoiden vähennyksiä ei voi vähentää keskenään, eli puoliso ei voi siirtää osaa helpotuksestaan ​​toiselle puolisolle vähennettäväksi.

Ladata:

pdf
Relief on IKZE - KIS brochure.pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö

Kuinka paljon IKZE-lisä voidaan vähentää?

Art. 26 sek. ALV-lain 1 2b momentin mukaan veron perustetta voidaan alentaa verovelvollisen verovuonna suorittaman maksun määrällä yksilölliselle eläkevakuustilille yksilöllisistä eläkevakuutuksista annettujen säännösten määrään asti. On totta, että lainsäätäjä ei ole säätänyt vähennysrajasta suoraan alv-laissa, vaan rajoitus johtuu henkilökohtaista eläketiliä koskevista säännöksistä.

Perhe-, työ- ja sosiaaliministerin 22.10.2019 antaman ilmoituksen mukaisesti yksilöllisen eläketurvan tilille suoritettavien maksujen määrästä vuonna 2020, maksujen määrästä IKZE:lle vuonna 2020, IKZE:lle suoritetuista maksuista tietyllä vuosi ei saa ylittää sosiaalivakuutuslaissa ilmoitettua määrää, joka vastaa neljää prosenttia edellisen vuoden eläkevakuutusmaksun laskentaperusteesta, eli:

Vuoden 2020 arvot: 1,2 * 5 227,00 PLN = 6 272,40 PLN

Perhe- ja sosiaaliministerin 19.11.2020 antaman ilmoituksen yksilöllisen eläkevakuutustilin maksujen määrästä vuonna 2021 kuitenkin raja on:

  • luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa - 6 310,80 PLN,
  • yritystä harjoittaville luonnollisille henkilöille - 9 466,20 PLN.

 

Käyttämättömän IKZE-avustuksen loppuosa ei ole vähennyskelpoinen seuraavina vuosina. Kun kyseessä on kertakorvaus kirjatuista tuloista, tuloista vähennetään IKZE-lisä, myös edellä mainittujen määrien rajoissa.

Esimerkki 1.

Vuonna 2020 Anna maksoi IKZE:lle 400 zlotya kuukaudessa. Vuotuinen maksusumma oli 4 800 PLN. Annan verotettava tulo vuonna 2020 oli 70 000 zlotya. Anna voi vähentää näitä tuloja IKZE:lle suoritettujen 4 800 PLN:n maksujen kokonaismäärällä, koska ne eivät ylittäneet vuonna 2020 sallittujen maksujen rajaa, eli 6 272,40 PLN.

Esimerkki 2.

Vuonna 2020 Grzegorz maksoi IKZE:lle 350 zlotya kuukaudessa. Vuotuinen maksusumma oli 4 200 PLN. Grzegorzin verotettava tulo vuonna 2020 oli 3 000 zlotya. Mr. Grzegorz voi vähentää näitä tuloja kokonaisuudessaan IKZE:lle suoritettujen 4 200 zlotyn maksujen kokonaismäärällä, koska ne eivät ylittäneet vuonna 2020 sallittujen maksujen rajaa eli 6 272,40 zlotya. Jäljelle jäävä summa, jota ei ole vähennetty, 1 200 PLN (3 000 - 4 200 PLN) ei ole vähennyskelpoinen seuraavina vuosina.

IKZE:n verohelpotus – kuinka paljon veronmaksaja hyötyy?

IKZE:n helpotus on edullinen verohelpotus, jota rajoittaa vuotuinen vähennysraja. Näin ollen olemme oikeutettuja verovähennyksen enimmäismääriin, jos käytämme rajoja, ja ne riippuvat myös verovelvollisen alv-verokannasta.

Vuonna 2020 enimmäispalkkion vuoksi IKZE-korvaus ei ylitä:

  • niille, jotka asettuvat 17 prosentin veroasteikon mukaan, summa: 1 066,31 PLN

  • niille, jotka asettuvat 32 prosentin veroasteikon mukaan, summa: 2007,17 PLN

  • niille, jotka suorittavat 19 prosentin kiinteää veroa: 1 191,76 PLN

Art. 26 sek. Henkilökohtaiselle eläkevakuustilille säästävällä yrittäjällä on PI-lain 1 momentin 2b mukaan oikeus saada IKZE-avustus sisällytettäväksi vuosiselvitykseensä.

Esimerkki 3.

Herra Stanisław vastaa veroasteikosta. Vuonna 2019 hän maksoi IKZE:n enimmäismäärän, eli 5 718 zlotya, ja merkitsi tämän summan veroilmoituksensa PIT / O -liitteeseen. Näin ollen Stanisław alensi verovelvollisuuttaan 1066,31 PLN (6272,40 PLN * 17 %).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten IKZE-vähennys tulee vähentää veroilmoituksessa?

Jos verovelvollinen tekee vuosimaksuja PIT-28-, PIT-36- tai PIT-37-lomakkeilla, tulee IKZE-vähennyksen saamiseksi liittää lomakkeeseen PIT/O-liite. Vähennettävä summa merkitään kenttään, jonka otsikko on "Yksittäisen eläketurvan tilille suoritetut maksut (IKZE)". Toisaalta poikkeuksena ovat tasaveron (PIT-36L) mukaan suorittavat yrittäjät, jotka kirjaavat vähennyksen suoraan veroilmoituslomakkeeseen kohtaan, jonka otsikkona on myös: "Maksut henkilökohtaiselle eläketurvatilille (IKZE)" .

Tärkeä!
Vuodesta 2019 alkaen PIT / O on liitetty PIT-36L-ilmoitukseen, joten liite näyttää helpotuksen IKZE:ssä, ei suoraan vuosiilmoituksessa, kuten aikaisempina vuosina.

Helpotus IKZE:lle wfirma.pl-järjestelmässä

Wfirma.pl-järjestelmässä "Online Accounting" -paketin yrittäjä luo järjestelmään syötettyjen tietojen perusteella vuosittaisen veroilmoituksen, josta hän voi vähentää IKZE:n alennuksen. Luo vuosittainen veroilmoitus siirtymällä välilehdelle: ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitse sitten jokin sopivista lomakkeista:

  • Vuosituloveroilmoitus yleisillä ehdoilla (PIT 36),
  • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT 36L),
  • Vuosittainen kiinteä tuloveroilmoitus (PIT 28).

Ilmoita sitten seuraavissa Ilmoituksen lisäys-ikkunoissa PIT/O-liite. Kirjoita sitten B-osan kenttään 29 (veronmaksaja) tai 30 (puoliso) hyvityksen arvo IKZE:ssä (mukaan lukien vuoden 2019 raja - 5 718 PLN).

Vuoden 2020 PIT/O-liite luonnoksessa B-osan helpotus täytetään kenttään 33 (verovelvolliselle) tai 34 (aviopuolisolle). Arvo on syötetty 6272,40 PLN:n rajaan.