Myöntäminen osakeyhtiölle kumppanin tai hallituksen jäsenen lainat

Palvelus

Osakeyhtiöllä sattuu olemaan varoja lyhytaikaisten vastuiden kattamiseen, sijoituksiin tai muihin tarkoituksiin. Tässä tapauksessa voit harkita varojen hankkimista esimerkiksi lainana, lainana, luottolimiitillä rahoituslaitoksilta tai tehdä lainasopimuksen yhteistyökumppanin tai hallituksen jäsenen kanssa. Keskustelkaamme siis osakeyhtiön myöntämisen seurauksista kumppanin tai hallituksen jäsenen lainat yksityisistä varoistaan.

Kuinka tehdä lainasopimus?

Osakkaalla tai hallituksen jäsenellä ei ole vasta-aiheita myöntää osakeyhtiö lainoja, jos yritys tarvitsee lisävaroja. Art. 720 sek. Siviililain 1 §
"Lainaaja sitoutuu lainasopimuksella siirtämään ottoon tietyn rahamäärän tai vain lajikohtaisesti merkityn tavaran ja saaja sitoutuu palauttamaan saman rahamäärän tai saman määrän samaa lajia olevia tavaroita ja laatu". Lainasopimus, jonka arvo on yli 1 000 zlotya, vaatii asiakirjalomakkeen. Lainamäärästä riippumatta sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti todistelua varten. Lainasopimuksen asiakirjalomakkeen säilyttämättä jättäminen ei tarkoita oikeustoimen mitätöimistä, mutta riitatilanteessa todisteita todistajien lausunnoista tai osapuolten kuulemisesta lainasopimuksen tekemisestä ei voida katsoa. hyväksyttäväksi.

Art. 210 kohta 2 §:n mukaan siinä tapauksessa, että ainoa osakkeenomistaja on myös hallituksen ainoa jäsen, oikeudellinen toimenpide, kuten lainasopimuksen tekeminen tämän yhtiömiehen ja hänen edustamansa yhtiön välillä, edellyttää notaarin vahvistaman asiakirjan muotoa. . Lisää lainan myöntämisestä osakeyhtiölle:
- Luotto ja laina - katso erot
- Lainasopimus - ilmainen malli yleiskatsauksella
- Laina tai luotto ulkomaiselta taholta arvonlisäverolain valossa

Lainasopimuksessa ei tarvitse määritellä, miten varat käytetään, mutta se on hyväksyttävää; kumppani voi lainaa myöntäessään esimerkiksi määrätä, että rahat käytetään yrityksen kehittämiseen.

Osakeyhtiön välinen sopimus ja sen hallituksen jäsen vaatii yhtiökokouksen suostumuksen. Tämän ehdon laiminlyönti eli yhtiökokouksen suostumuksen puuttuminen lainasopimuksen tekemiseen merkitsee sopimuksen pätemättömyyttä. Lisäksi Art. Kaupallinen osakeyhtiölain 230 §:n mukaan kaksinkertaisen osakepääoman suuruisen suoritusvelvoitteen syntyminen edellyttää osakkeenomistajien päätöstä, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Art. 15 sek. 1 kaupallisia yhtiöitä koskevan lain
"Pääomayhtiön luotto-, laina-, takaus- tai muun vastaavan sopimuksen tekeminen hallituksen, hallintoneuvoston, tarkastusvaliokunnan, kaupallisen asiamiehen, selvitysmiehen kanssa tai jonkun näistä henkilöistä eduksi edellyttää yhtiön suostumusta. yhtiökokous tai yhtiökokous, jollei laissa toisin säädetä".

Myönnetään osakeyhtiölle lainat ja verot yksityisoikeudellisista liiketoimista

Lainan PCC-veroprosentti on pääsääntöisesti 0,5 % lainan määrästä tai arvosta.

Art. Siviilioikeudellisista liiketoimista annetun lain 9 10 momentin mukaan yhtiömiehen pääomayhtiölle myöntämät lainat ovat vapautettuja siviilioikeudellisen liiketoimien verosta. Laina osakeyhtiölle Hallintoneuvoston puheenjohtaja, joka on myös sen kumppani, ei siten kuulu PCC:n piiriin.

Yritysvero lainasta

Osakkaan tai hallituksen jäsenen myöntämä laina osakeyhtiölle se ei ole tuloa yritykselle eikä ole verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus lainan myöntäjälle.

Ainoastaan ​​rahoituksen välityspalvelut eli erääntyvän koron määrä tulee sisällyttää veropohjaan. Ilmoitetun koron verovelvollisuus syntyy, kun korko on maksettu tai kun se erääntyy. Jos laina maksetaan takaisin korkoineen erissä, verovelvollisuus syntyy jokaisen seuraavan koron saamisesta.

On syytä muistaa, että osakkeenomistajan tai hallituksen jäsenen myöntämällä osakeyhtiölle korottoman lainan seurauksena yhtiö saa tuloa vastikkeeton koron muodossa olevan edun saamisesta, joka yrityksen tulee maksaa jos lainasopimus tehdään itsenäisen rahoituksen välityspalveluita tarjoavan tahon kanssa. Tällaisessa tilanteessa tulon arvo olisi määritettävä tämäntyyppisen palvelun markkinahintojen mukaisesti.

Onko laina myönnetty osakeyhtiölle arvonlisäveron alainen?

Osakeyhtiön tai hallituksen jäsenen osakeyhtiölle myöntämä laina ei ole tavara- ja palveluveron alaista, mutta vain, jos lainanantaja on luonnollinen henkilö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Jos molemmat osapuolet ovat arvonlisäveron (aktiivisia tai vapautettuja) verovelvollisia, lainan myöntäminen on arvonlisäverollista ja velvoittaa lainanantajan ilmoittamaan toiminnan arvonlisäveroilmoituksessa. Arvonlisäverovelvollisten välillä tuolloin solmittu lainasopimus kuitenkin hyötyy 12.1. 43 sek. 1 arvonlisäverolain 38 kohta rahoituksen välityspalveluna.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Osakeyhtiölle myönnetty laina - yhteenveto

Kuten näemme, lainasopimuksen tekeminen osakeyhtiön välillä ja yhtiömies tai hallituksen jäsen hankkiakseen lisärahaa yhtiöltä on pääsääntöisesti yhtiölle veroneutraalia. Sinun on kuitenkin muistettava tiettyjen ehtojen täyttyminen, joten sinun tulee lukea sovellettavat määräykset ennen oikeustoimiin ryhtymistä. Osakkaan tai hallituksen jäsenen lainan myöntäminen yhtiölle on osakeyhtiölle kannattavaa. pääoman hankinnan muoto.