Työpaikan työntekijöille myöntämät lainat

Palvelus

Nykyisessä työmarkkinatilanteessa tehtaat yrittävät pitää parhaita asiantuntijoita tai houkutella heitä. Tätä varten he tarjoavat palkkansa lisäksi lukuisia etuja. Yksi niistä on lainojen myöntäminen työntekijöille.

Lainasopimus

Art. Siviililakilain (jäljempänä siviililaki) 720 §:n 1 momentin mukaan lainanantaja sitoutuu lainasopimuksella siirtämään ottavalle omaisuudelle tietyn rahamäärän tai vain lajikohtaisesti merkittyjä esineitä, ja lainanottaja sitoutuu palauttaa saman rahasumman tai saman määrän samantyyppisiä ja samanlaatuisia tavaroita.

Lainasopimus edellyttää luonteeltaan lainanottajaa palauttamaan saman rahasumman. Näin ollen lainasumma on tuloverotuksen kannalta takaisin maksettava määrä; edellä olevan määritelmän mukaisesti lainanottajan on maksettava se takaisin. Laina itsessään ei siis ole lainanottajalle verotettavaa tuloa, koska sen myöntämisen seurauksena työntekijälle ei synny pysyvää omaisuusvoittoa. Riippuen siitä, miten lainasopimus osapuolet muotoilevat, se voi olla joko maksuton tai maksullinen sopimus, jossa lainanottaja on velvollinen maksamaan korkoa. Lainasopimus on konsensussopimus. Se tulee voimaan yksimielisten tahdonilmoitusten kautta.

Työsuhteen verotus ja lainojen myöntäminen työntekijöille

Art. 10 sek. Henkilöverolain (jäljempänä PI-laki) 1 §:n mukaan tulolähteet on määritelty, jolloin muun muassa 1 kohdassa on maataloustuotanto, työ, eläkkeelle siirtyminen tai työkyvyttömyys.

Art. 12 sek. PM 1 §:n mukaan kaikenlaiset rahasuoritukset ja luontoisetujen tai niitä vastaavien etuuksien rahallinen arvo näiden maksujen ja etuuksien rahoituslähteestä riippumatta ja erityisesti: peruspalkka , korvaus ylityöstä, erilaiset korvaukset, palkkiot, käyttämättömän loman vastineet ja muut määrät riippumatta siitä, onko niiden määrä etukäteen määritetty, sekä työntekijälle aiheutuneet rahaetuudet sekä muiden maksamattomien tai osittain maksettujen etuuksien arvo.

Tässä säännöksessä käytetty sanamuoto "erityisesti" tarkoittaa, että säännös sisältää vain esimerkillisen laskelman työsuhteesta saaduista tuloista, jotka ovat kaikenlaisia ​​työnantajan suorittamia käteissuorituksia tai häneltä vastikkeetta tai osittain maksettuja etuja.

Muiden maksuttomien etuuksien tai osittain maksettujen etuuksien rahallinen arvo määräytyy pykälässä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 11 sek. 2-2b (ks. PIT-lain 12 §:n 3 momentti).

Art. 11 sek. ALV-lain 2a §:n mukaan muiden ilmaisten etuuksien rahallinen arvo määräytyy seuraavasti:

  1. jos palvelun kohteena ovat palveluntuottajan taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat palvelut - muihin vastaanottajiin sovellettavien hintojen mukaan;

  2. jos etujen kohteena ovat ostetut palvelut - ostohinnan mukaan;

  3. jos edun kohteena on asunnon tai rakennuksen luovutus - vuokraa vastaavan määrän mukaan, joka maksettaisiin tämän tilan tai rakennuksen vuokrasopimuksen solmimisesta;

  4. muissa tapauksissa - palvelujen tai samantyyppisten ja -lajisten tavaroiden tai oikeuksien toimittamisessa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä saataville asettamisen aika ja paikka.

Siinä tapauksessa, että etuus maksetaan osittain, verovelvollisen tulo on momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti määritetyn etuuden arvon erotus. 2 tai 2a ja verovelvollisen maksama maksu (HVT-lain 11 §:n 2 b kohta).

Näin ollen työsuhteesta saadut tulot eivät sisällä vain luontoisetuuksia tai rahallisia etuja, vaan myös maksamattomien tai osittain maksettujen etuuksien arvon.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Alennettu korko - tulot

Kuten johdannossa kuvasimme, yrityslainojen tarkoituksena on kannustaa ihmisiä työhön tai pitää työntekijät tehtaalla. Näin ollen nämä lainat myönnetään erittäin edullisin ehdoin.

Esimerkki 1.

Ikkunatehdas päätti ottaa käyttöön mahdollisuuden hakea lainaa yritykseltä. Ne rahoitetaan käyttöpääomasta. Tehdas otti käyttöön määräykset niiden myöntämisestä. Lisäksi lainan myöntämisen ja takaisinmaksun ehdot määritellään yksittäisessä lainasopimuksessa. Se on kirjallisesti. Lainasopimus sisältää työntekijän suostumuksen vähentää lainan maksut erissä suoraan hänelle kuuluvasta työpalkkiosta. Perustamisen toiminnan kohteena ei ole lainojen myöntämiseen liittyvä liiketoiminta. Lainojen korko on markkinaehtoinen ja on 2 % vuodessa. Työpaikka ihmettelee, eikö tässä tapauksessa synny tuloja lainanottajien puolella.

Tässä tilanteessa on tärkeää, että työpaikalla ei harjoiteta lainojen tai luottojen myöntämistä. Lisäksi, mikä on tärkeää, näiden lainojen myöntämistä koskevia sääntöjä sovelletaan kaikille työntekijöille yhtenäisten sääntöjen (määräysten) mukaisesti. Jos työntekijälle on myönnetty työntekijöiden puolelta korotonta lainaa, pykälässä tarkoitetuista palkkioista ei saada tuloa. 12 sek. PIT-lain 1 § korottoman lainan saamisen yhteydessä.

Vahvistus yllä olevalle löytyy Łódźin verokamarin johtajan henkilökohtaisesta tulkinnasta 23. joulukuuta 2013, numero IPTPB1 / 415-599 / 13-4 / AP:

"Yllä olevan huomioon ottaen hakemuksessa esitetty tosiseikkojen kuvaus ja asiaa koskevat säännökset huomioon ottaen on todettava, että koska lainasopimuksen osapuolet eivät varaa korkomaksuja, tämä toimenpide ei johda hakijan työntekijöissä, jotka saavat tuloja vastikkeetta. Näin ollen hakija ei ole velvollinen maksamaan tuloveroa. Yllä oleva tarkoittaa sitä, että esitetyissä tosiseikoissa verotuloa ei synny, eikä hakijaa siten peritä maksajan velvollisuuksista."

Edellä oleva huomioon ottaen on todettava, että korottoman lainan saamisesta ei synny työntekijälle tuloa, joka lisää veropohjaa henkilöverotuksen (tulon) kanssa.

Jos työntekijälle myönnetään koroton laina, hypoteettisen koron arvo ei muodosta työntekijän tuloa ALV-laissa.