Vapaapäivä lauantaille putoavan loman vuoksi

Palvelus

Perustuslakituomioistuimen 8.10.2012 antaman tuomion mukaan työntekijöiden osalta, joiden loma osuu päivälle, joka on vapaapäivä työaikataulun mukaisen työaikataulun mukaan, keskimäärin viidellä päivä työviikolla, heidän työaikansa lyhennetään laskutuskaudella. Tämä tarkoittaa, että jokaisen työnantajan on varattava lisävapaa vapaapäivälle, joka osuu muulle vapaapäivälle kuin sunnuntaille.

Lisävapaa lomalle - miten lasketaan työaika?

Kokoaikaisen (kokoaikaisen) työntekijän työaika ei yleensä saisi ylittää 8 tuntia vuorokaudessa viitejaksolla ja siten 40 tuntia 5-päiväisellä työviikolla (maanantai-pe).

Työntekijän työaika sovitulla selvityskaudella lasketaan seuraavasti:

  • kertomalla 40 tuntia tietyn laskutuskauden viikkojen määrällä ja sitten
  • laskemalla saatuun tuntimäärään 8 tunnin tulo ja laskutuskauden loppuun jäljellä olevien päivien lukumäärä, joka laskee maanantaista perjantaihin.

Art. Työlain 130 §:n 2 momentin mukaan jokainen selvityskaudella tapahtuva ja muulle päivälle kuin sunnuntaille osuva vapaapäivä lyhentää työaikaa 8 tunnilla, antaa työnantajalle velvollisuuden määrätä vapaapäivä tietyllä selvitysjaksolla.

Esimerkki 1.

XYZ:ssä on perustyöaikajärjestelmä yhden kuukauden selvitysjaksolla ja lauantait ovat vapaapäiviä keskimäärin viisipäiväisellä viikolla. Toukokuussa 2021 on 21 työpäivää, mikä vastaa 168 työtuntia (21 päivää x 8 tuntia). Tässä kuussa meillä on kaksi vapaapäivää 1. ja 3. toukokuuta.Työajat ovat (40 tuntia x 4 viikkoa) + (8 tuntia x 1 päivää) - (8 tuntia x 2 vapaapäivää) = 152 tuntia.Siksi työntekijöiden on työskenneltävä 19 päivää, kukin 8 tuntia. Siksi on tarpeen varata ylimääräinen vapaapäivä töistä tietyllä tilikaudella.

Jos vedolla on pidempi laskutusjakso, ylimääräistä vapaapäivää voidaan käyttää missä tahansa laskutusjaksoon kuuluvassa kuukaudessa, mukaan lukien lauantailoman kuukausi. Samat säännöt pätevät silloin. Työnantaja ei ole velvollinen myöntämään ylimääräistä vapaapäivää, kun loma osuu sunnuntaille. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Sairaus vapaapäivänä loman vuoksi

Jos työntekijä on sairauden vuoksi työkyvytön yleisenä vapaapäivänä, työnantaja on työntekijän sairaudesta huolimatta velvollinen määräämään työntekijälle toisen vapaapäivän. Loman ylimääräinen vapaapäivä kuuluu myös työntekijälle, joka on sairauslomalla lauantaina.

Esimerkki 2.

ABC:ssä on perustyöaikajärjestelmä yhden kuukauden selvitysjaksolla, lauantaisin pyhäpäivinä. Toukokuussa 2021 työnantaja määräsi 28. toukokuuta 1. toukokuuta työstä vapaapäiväksi olettaen, että yksi työntekijöistä on sairauslomalla 1. toukokuuta - 16. toukokuuta 28. toukokuuta. olisi silti vapaapäivä hänelle.

Huomioi, että jos työntekijän poissaolo osuu lauantain vapaapäiväksi, työntekijällä ei ole oikeutta pyytää uutta vapaapäivää.

Työnantaja ei myöskään ole velvollinen myöntämään äitiysvapaalle saapuville työntekijöille vapaapäivää lauantailoman ajaksi, sillä äitiysrahaa maksetaan jokaiselta työkyvyttömyyspäivältä ilman, että työstä vapaapäiviä jätetään huomiotta.

Lauantaina vapaapäivä opettajille

Tässä tapauksessa opettajaa sitoo opettajan peruskirja (42c artiklan 3 ja 4 kohta), jossa todetaan selvästi, että opettaja saa vapaapäivän tai korvauksen siitä, jos hän on työskennellyt kyseisenä päivänä. Opetusalan työntekijät eivät siis hyödy viikkotuntien lyhennyksestä, jos vapaapäivä osuu heidän vapaapäivänsä (esim. lauantaihin). Opettajan työjärjestys ei sisällä selvitysaikoja, joten sovittua viisipäiväistä työviikkoa voidaan lyhentää, kun opettajan työpäivänä on vapaapäivä.